StartNyheter - listningSänkt hastighet på Josefsdalsvägen från och med 11 september
Trafikmeddelande – Status: Planerad
Publicerad 2019-09-04
Uppdaterad 2024-05-31 11:24
För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs Josefsdalsvägen kommer hastigheten att sänkas från 50 km/h till 30 km/h från och med den 11 september. Den nya hastigheten kommer att gälla tillsvidare. I ett första skede kommer två farthinder att byggas, det första vid Salabostäders nya lägenheter och det andra i anslutning till förskolan på Tränggatan.

Plats

Adress: Josefsdalsvägen, 733 37, Sala

Gäller

Från och med: 2019-09-11 00:00
Till och med: 2040-09-11 00:00

Orsak

För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs Josefsdalsvägen kommer hastigheten att sänkas från 50 km/h till 30 km/h. Josefsdalsvägen var längre tillbaka vägen norrut mot Avesta och även idag förekommer en hel del genomfartstrafik. I dagsläget har de fastigheter med adress Josefsdalsvägen sin garageuppfart direkt ut på Josefsdalsvägen. Farthindren kommer, troligen, att även minska genomfartstrafiken.

Påverkan

Trafikmätningar kommer att genomföras för att kontrollera hastigheten på vägen. Detta för att bland annat se om bilisterna försöker ”köra ifatt” den tid man ”förlorade” vid farthindret under resterande delen av Josesdalsvägen.

Läs mer

Lokal trafikföreskrift

nr 1981-2019-22

Kontakt

Relaterade kategorier