StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningÖverförmyndarverksamheten flyttar till Västerås
Servicemeddelande
Publicerad 2019-08-26
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Från och med 1 september tar överförmyndarförvaltningen i Västerås stad över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet.

Sala kommun har ingått ett samarbete med Västerås stad vilket medför att Västerås stad hädanefter kommer att ansvara för överförmynderiverksamheten i sin helhet.

Syftet med förändringen är primärt att stärka rättsäkerheten, kontinuiteten och även kostnadseffekten gällande de uppgifter som enligt lag ankommer på förtroendevald överförmyndare i Sala kommun.

Den 1 september 2019 träder samarbetsavtalets i kraft vilket innebär att all kontakt med överförmyndaren sker med Västerås stads överförmyndare.

Kontaktuppgifter till överförmyndarnämnd och förvaltning i Västerås stad

Telefon
Överförmyndarnämnden i Västerås har telefontid för ställföreträdare vardagar kl. 10.00–12.00 på telefon 021-39 27 25. Det finns även möjlighet att lämna meddelande för att bli uppringd (senast inom tre dagar).

Expedition
Handlingar kan lämnas in till expeditionen på Port-Anders gata 3 i Västerås vardagar kl. 10.00–12.00. Observera att möte med handläggare måste bokas i förväg.

Postadress: Överförmyndarnämnden, 721 87 Västerås

E-postoverformyndaren@vasteras.se 

Fax: 021- 39 27 70

Hemsidaoverformyndarnamnden.se