Pressmeddelande 2019-06-14, kl. 08:00
Logotyp
Publicerad 2019-06-14
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Bevattningsförbudet utökas nu till att gälla alla med kommunalt dricksvatten i Sala kommun från och med fredag 14 juni 2019. Detta beror på sjunkande nivåer i grundvattenmagasinen.

Bevattningsförbud i hela Sala kommun

Bevattningsförbudet utökas nu till att gälla alla med kommunalt dricksvatten i Sala kommun från och med fredag 14 juni 2019. Detta beror på sjunkande nivåer i grundvattenmagasinen.

Sedan 23 april gäller bevattningsförbud för abonnenter kopplade till vattenverken i Ransta och Hedåker. Grundvattennivåerna i dessa magasin var och är extremt låga för årstiden. Detta bevattningsförbud utökas nu till att gälla samtliga abonnenter som får sitt dricksvatten från de kommunala vattenverken i Sala kommun. Orsaken är att det över tid har kommit mindre nederbörd än normalt och detta tillsammans med den tidiga våren har gjort att nederbörden som föll under maj togs upp av den grönskande naturen istället för att gå ner till grundvattnet.

Enligt SGU och SMHI behövs en betydligt större nederbördsmängd än normalt under den närmsta tiden för att grundvattennivåer ska ha en chans att bli normala. Läget bedöms kunna bli ansträngt i sommar. De stora grundvattenmagasinen kommer troligtvis ha fortsatt sjunkande nivåer ända fram till senhösten. Eftersom nivåerna i Sala kommuns grundvattentäkter redan nu är mycket låga så beslutar kommunen därför om att införa bevattningsförbud från och med fredag 14 juni 2019. Beslutet gäller tillsvidare. 

Bevattningsförbudet innebär att abonnenter anslutna till kommunalt dricksvatten inte får använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna i trädgården. Ett alternativ är att samla regnvatten i en tunna för bevattning. Att använda vanlig vattenkanna är dock tillåtet. Bilar får endast tvättas i bilvårdsanläggningar, och högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande är ej tillåtet. Inga pooler får fyllas med kommunalt dricksvatten.

Här är några andra tips för att spara vatten

  • Ta en snabb dusch istället för att bada.
  • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan de startas.
  • Diska aldrig under rinnande vatten och skölj i balja.
  • Stäng kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig.
  • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt.
  • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken.
  • Tvätta bilen i en riktig biltvätt där vattnet renas och återanvänds.

Mer information

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se