StartBevattningsförbud
DriftstörningStatus: Pågående

Bevattningsförbud

Publicerad 2019-06-14
Uppdaterad 2019-06-14 08:08
Meddelandet skickas till anders.wigelsbo@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Från och med 14 juni gäller förbud för bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Beslut om bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i hela
Sala kommun

Med anledning av extremt låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen förbjuds bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Sedan tidigare gäller bevattningsförbud i de områden som betjänas av vattentäkterna i Hedåker samt Ransta, samt förbud mot fyllning av trädgårdspooler med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Beslutet gäller tills vidare.

KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-13
Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), Kommunalråd
0224-74 71 00 anders.wigelsbo@sala.se
Åsa Kling, Enhetschef
0224-74 75 61 asa.kling@sala.se