StartBevattningsförbud
DriftstörningStatus: Avslutad
Publicerad 2019-11-12
Uppdaterad 2020-01-30 14:24

Bevattningsförbudet i Sala kommun upphävt 2019-11-11. Från och med 14 juni gäller förbud för bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun. Beslutet gäller tills vidare.

Beslut om bevattningsförbud med kommunalt dricksvatten i hela
Sala kommun

Med anledning av extremt låga nivåer i de stora grundvattenmagasinen förbjuds bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Sedan tidigare gäller bevattningsförbud i de områden som betjänas av vattentäkterna i Hedåker samt Ransta, samt förbud mot fyllning av trädgårdspooler med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Beslutet gäller tills vidare.

KOMMUNSTYRELSEN 2019-06-13
Anders Wigelsbo
Kommunstyrelsens ordförande 

 

Kontakt

Anders Wigelsbo (C), ordförande
0224-74 71 01 anders.wigelsbo@sala.se