StartMer om bevattningsförbudet 2019-06-14
Informationstjänst
Publicerad 2019-06-14
Uppdaterad 2021-02-17 07:56

Här samlar vi frågor och svar angående bevattningsförbudet.

Hittar du inte svar på din fråga är du välkommen att ringa kontaktcenter: 0224-74 70 00 eller skicka din fråga till samhallsbyggnad@sala.se

Lågt grundvatten

De senaste årens torra somrar och nederbördsfattiga vintrar har gjort att grundvattennivån i våra vattenmagasin är låga i hela Sala kommun. Det här stämmer väl överens med varningar från både SMHI och SGU om mycket låga nivåer i stora grundvattenmagasin i vår region.

Därför har Sala kommun beslutat om att införa bevattningsförbud i hela kommunen från och med fredagen den 14 juni 2019.

Bevattningsförbudet innebär att abonnenterna inte får använda vattenslang eller vattenspridare för att vattna sin trädgård. Istället kan man samla upp regnvatten i exempelvis en tunna till bevattning. Att vattna med vanlig vattenkanna är tillåtet.

Bilen får enbart tvättas i bilvårdsanläggningar. Man får inte använda högtryckstvätt för rengöring av fasader, altaner och liknande.

Sedan tidigare råder förbud i hela Sala kommun mot att fylla pooler med kommunalt dricksvatten. Det gäller även uppblåsbara pooler, badtunnor och spa-bad.

Tips för att spara vatten

  • Ta en snabb dusch istället för att bada.
  • Fyll diskmaskin och tvättmaskin innan de startas.
  • Diska inte under rinnande vatten och skölj i balja.
  • Stäng kranen när du borstar tänderna, tvålar in dig eller rakar dig.
  • Ha en kanna med vatten i kylen istället för att spola tills vattnet blir kallt.
  • Laga droppande kranar, rinnande toaletter och ha snålspolande munstycken.
  • Tvätta bilen i en riktig biltvätt där vattnet renas och återanvänds.

Frågor och svar om bevattningsförbudet 2019-06-14

Var är det bevattningsförbud?

Bevattningsförbud råder för fastigheter med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

I Sala kommun finns sex olika vattenverk som alla får sitt grundvatten från olika vattentäkter. De olika vattentäkterna har olika förutsättningar, det kan exempelvis skilja mycket i nederbördsmängd och grundvattenbildning mellan de olika täkterna. Tidigare hade främst nivåerna i Hedåkers och Ranstas täkter påverkats extra mycket av de senaste årens torka men nu är det sjunkande nivåer även i de större vattenmagasinen. Därför råder bevattningsförbud för alla med kommunalt dricksvatten i kommunen.

Varför får jag inte vattna med slang eller spridare, utan bara med vattenkanna?

Vid bevattningsförbud är det alltid förbud mot vattning med slang eftersom denna typ av bevattning generellt förbrukar mer vatten än vattning med kanna.

Varför får jag inte fylla poolen med dricksvatten?

Eftersom nivåerna i grundvattentäkterna är så pass låga bör dricksvattnet som produceras endast användas för hushållsbehov. En vanlig pool kan innehålla flera kubikmeter dricksvatten och under de förutsättningar vi har nu kan detta användningsområde inte accepteras.

Vad händer om man bryter mot förbudet?

Ser du att din granne exempelvis vattnar gräsmattan, påminn gärna om att bevattningsförbud gäller och varför. Hänvisa gärna till kommunens webbplats sala.se. Kommunen kan också ha rätt att stänga av vattnet för abonnenter som inte följer bevattningsförbudet. 

Gäller förbudet även mig som har egen brunn?

Nej. Förbudet gäller endast abonnenter med kommunalt dricksvatten. Eftersom grundvattennivåerna är låga i hela vår region är det klokt att även vara sparsam med vattnet i sin egen brunn.

Vad gör kommunen för att komma tillrätta med situationen?

Samhällsbyggnadskontoret jobbar kontinuerligt med dricksvattenfrågan och för att säkerställa dricksvattenförsörjningen långsiktigt, för samtliga abonnenter. Flera utredningar pågår och dricksvattenfrågan har blivit alltmer prioriterad. Kortsiktigt behöver vi alla hjälpas åt att spara på vattnet och se det som ett livsmedel istället för en förbrukningsvara. Långsiktigt behöver vi även se över hur vår dricksvattenförsörjning ska bli hållbar. Detta är något som kommunen kommer arbeta mycket med framöver.