StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSå här sparar Sala kommun på dricksvattnet
Nyhet
Publicerad 2019-04-29
Uppdaterad 2021-03-09 12:36

Sala kommun har sedan förra året ersatt dricksvatten med åvatten för bevattning av träd, buskar, blommor och Lärkans fotbollsplan.

Det har införts bevattningsförbud för abonnenterna till vattenverken i Ransta och Hedåker och det har även införts förbud mot att fylla pooler med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun.

Då är det naturligt att många undrar över vad kommunen gör för att spara på dricksvattnet. Och här är några exempel på vad vi gör:

  • Lärkans fotbollsplan bevattnas med vatten från Långforsen som transporteras i en redan befintlig vattenledning.
  • Den nya gräsmattan och andra planteringar vid Ransta nya skola kommer inte att bevattnas med dricksvatten, utan där försöker vi finna andra lösningar.
  • Från Sagån fylls vattentankar för bevattning av växter i Sala.
  • Vatten till växterna i Stadsparken tas från Pråmån. Det finns flera uttagspunkter för åvattnet runtom i Stadsparken.
  • Den stora tank som finns på en lastbil och används för bevattning vid sandupptagningen fylls med åvatten. Sopmaskinerna har däremot dricksvatten i sina tankar, eftersom filtren i dem annars sätts igen av det slammiga åvattnet.
  • Fontänen i Ekeby damm och i Franska parken suger upp vatten från dammen och återanvänder dammvattnet.
  • Fontänen på Ivan Aguélis Plats har ett slutet system som behöver en större engångsfyllning för att startas samt några mindre påfyllningar av dricksvatten för att inte bli igenpluggad. Men i nuvarande läge sätts inte heller den här fontänen igång.
  • Fontänen vid biblioteket kommer inte att starta.
Att Sala kommun använder åvatten istället för dricksvatten är en permanent åtgärd som vi har infört sedan förra året för att spara på dricksvattnet, oavsett hur grundvattennivåerna ser ut.

Hör gärna av dig till oss om du har funderingar, frågor, synpunkter och tips kring det här!