StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningInformation gällande personuppgiftsincident
Servicemeddelande
Publicerad 2019-04-11
Uppdaterad 2022-11-29 15:27

Personuppgiftsincident: en av våra anställda på Vallaskolan åk 7-9 i Sala kommun har fått sin arbetsdator stulen.

Datorn var vid tillfället låst och informationen i databasen är begränsad. Alla system som i datorn behandlar personuppgifter förutsätter angivna autentiseringsuppgifter vid inloggning, något som gör det svårt att komma åt personuppgifter i arbetsdatorn.

Vi går ut med denna information då en stulen dator som innehåller personuppgifter klassas som en personuppgiftsincident i enlighet med GDPR- Dataskyddsförordningen. Sala kommun tar händelsen på stort allvar och händelsen är polisanmäld likväl som att personuppgiftsincidenten är anmäld till Datainspektionen.

Berörda barn med föräldrar har fått mer preciserad information via kommunens skolportal (Schoolsoft).

Sala kommun behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR och du kan läsa mer om dina rättigheter som registrerad samt hur kommunen behandlar uppgifter på https://www.sala.se/integritetspolicy.