Pressmeddelande 2019-01-23, kl. 16:00
Logotyp
Publicerad 2019-01-23
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Inbjudan till presskonferens om besparingar inom kommunens verksamhet Barn och utbildning

Tisdag 5 februari beslutar skolnämnden i Sala om hur 2019 års budget skall fördelas mellan olika verksamhetsområden.

I den totala budgetramen som fullmäktige fastställt saknas 25 miljoner kronor av totalt cirka 516 miljoner kronor, plus statsbidrag och andra externa intäkter, om skolnämndens verksamhet skall vara helt oförändrad.

En grupp tjänstepersoner på Barn och Utbildning har tagit fram konsekvensbeskrivningar av detta, innan nämnden fattar beslut om hur budgeten skall fördelas mellan de olika verksamhetsområdena, det vill säga mellan grundskola, förskola, gymnasieskola, elevhälsa, kulturskola, media och central ledning.

Ännu är inga beslut fattade, men nämndens nya ordförande Hanna Westman, (Salas Bästa), har presenterat ett förslag som nu nämnden skall ta ställning till.

De flesta verksamheter berörs i liten utsträckning, medan andra är hårdare drabbade. Innan det eventuella beslutet kan verkställas, skall riskbedömningar för alla berörda göras.

Verksamheter som berörs i stor utsträckning är sådana som inte är lagstadgade, såsom Öppna förskolan och Kulturskolan.

Skolnämndens majoritet är fast besluten att göra allt som står i dess makt för att skydda vissa områden. I första hand vill vi att:

  • undervisningen inte försämras, det vill säga lärartäthet och liknande upprätthålls på nuvarande nivå.
  • personaltäthet och barngruppernas storlek i förskolan inte försämras, samtidigt som alla måste kunna beredas förskoleplats i tid.
  • landsbygdsskolorna bevaras.
  • elevhälsan är fortsatt stark och att exempelvis anpassningar för elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättning (NPF) genomförs.
  • kulturskolan inte läggs ner.

Presskonferens

Mer information om bakgrund, konsekvensbeskrivningar och politiska överväganden lämnas till media på en presskonferens.

Torsdag 24 januari kl 15.00
Skolkansliets konferenssal, våning 3 (högst upp), Rådhusgatan 4B.

Välkomna!

Mer information

Hanna Westman (SBÄ), förtroendevald
0224-74 71 05 Hanna.Westman@sala.se

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier