StartHanna Westman (SBÄ), förtroendevald
Kontaktperson

Hanna Westman (SBÄ), förtroendevald

Publicerad 2016-12-19
Uppdaterad 2019-11-06 09:07

Ärenden

Ledamot i kommunfullmäktige. Ledamot i kommunstyrelsen. Ledamot i skolnämnden.

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala
Telefon: 0224-74 71 05
Fax: 0224-188 50
E-post: Hanna.Westman@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA