Nyhet
Publicerad 2018-10-30
Uppdaterad 2018-10-31 16:54

Ett besökscenter byggs nu på Vård och Omsorgs kontor på Fredsgatan 23, i en lokal som tidigare inhyste en kinesisk restaurang.

Genom besökscentret ska det både bli lättare för Salas invånare att få kontakt med den som man behöver träffa på Vård och Omsorg och lättare för personalen att ge den hjälp som efterfrågas.

- Vi ska vara lättillgängliga för medborgarna samtidigt som vi håller en hög säkerhetsgrad för medarbetare. Därför öppnar vi det här besökscentret, säger Birgitta Hofvander som är verksamhetschef på Vård och Omsorgskontoret.

Det nya besökscentret får en bemannad reception med flera besöksrum intill och kommer att fungera som en sluss in i Vård och Omsorgs verksamhet för besökarna.

Planeringen för besökscentret började i november i fjol, när huvudskyddsombud, personal, chefer samt representanter för brandskydd, fastighetsägaren och kommunens fastighetskontor funderade över hur centret borde utformas.

- Vi har utgått från tre kriterier, nämligen säkerhet, arbetsmiljö och användargrad, när vi har planerat för det nya besökscentret, berättar Birgitta Hofvander.

Dessutom har man arbetat intensivt med kostnadseffektivitet för besökscentret.

- Vi använder begagnade möbler som vi redan har. Vi tar också tillvara på fönster och andra inventarier och byggmaterial som finns kvar från tidigare verksamhet, säger Birgitta Hofvander.

I början av 2019 är det tänkt att det besökscentret ska invigas.

Verksamhetschef Birgitta Hofvander i det som snart blir ett besökscenter.

 

Relaterade kategorier