StartKommun och politikPress och nyheterNyheter - listningSala klättrar rejält i Nöjd Kund Index bland företagarna
Nyhet
Publicerad 2018-05-04
Uppdaterad 2020-01-17 14:54

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för femte gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun klättrar hela 60 placeringar i årets undersökning.

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017

171 kommuner samt 9 gemensamma förvaltningar har deltagit i undersökningen 2017. Servicemätningen 'Företagsklimat' har gjorts i samverkan med Stockholm Business Alliance (SBA) och Business Region Göteborg (BRG).

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2017 redovisas i ett Nöjd-Kund-Index (0-100) där Sala kommun i år har NKI 76 jämfört med föregående års NKI 70. Det innebär att Sala kommun klättrar i undersökningen från plats 90 (2016) hela vägen upp till plats 30 (2017).

Kvalitetsmätning

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företagare. Den visar inom vilka myndighetsområden som företagarna anser att kommunen fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på. Undersökningen mäter enbart faktorer som kommunerna själva kan påverka och det är uteslutande företag som varit i kontakt med kommunerna som ingår i studien.

Undersökningen är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning gentemot företagare inom sex myndighetsområden:

  • Brandskydd
  • Bygglov
  • Markupplåtelse
  • Miljö- och hälsoskydd
  • Livsmedelskontroll
  • Serveringstillstånd

De företag som haft ärenden med kommunen inom ett eller flera av dessa myndighetsområden under år 2017 har fått möjlighet att svara på en enkät med frågor inom sex serviceområden (information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet, effektivitet) samt med hjälp av tre frågor göra en helhetsbedömning av kommunens service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”Nöjd-Kund-Index” (NKI).

Nyckelfaktorn för ett förbättrat NKI/företagsklimat har varit samverkan. 

"Vi jobbar, just nu, mycket för att få de olika verksamheterna att agera tillsammans, vilket vi också lyckas bra med. Arbetet med 'Förenkla – Helt enkelt' har lett till att vi svetsats samman ytterligare och starten har fått till ett ännu närmare samarbete med kunden/invånaren i fokus." - Mats Hedman, näringslivschef på Sala kommun.

Mer information

Mats Hedman, Näringslivschef, mats.hedman@sala.se, 0224-74 76 01

Relaterade tjänster