Servicemeddelande

Restaurering vall gruvkanalen v.26-27

Publicerad 2017-06-21
Uppdaterad 2017-06-21 14:54
Meddelandet skickas till samhallsbyggnad@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Läckage har noterats genom dammvallen längs gruvkanalen som nu ska tätas. Under arbetet kommer kanalen att vara avsänkt. Vi ber om visad hänsyn och överseende under arbetets gång då det inte går att passera platsen som vanligt. Ökebrogatan kommer vara avstängd för trafik under arbetets gång. Omledningsvägvisning för berörd trafik kommer att finnas på platsen.

Kontakt

Enheten gata/park  tel. 0224-74 70 00

Relaterade tjänster