Informationstjänst

Nyheter - listning

Publicerad 2017-10-06
Uppdaterad 2021-10-21 10:47
Här listar vi löpande Sala kommuns publicerade nyheter.
 • Kommunfullmäktige 2021-10-25

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-18 09:30

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ranstahallen, kl 18.00.

 • Fortsatt avgiftsfri busstrafik i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-14 15:27

  Kommunstyrelsen har beslutat att den lokala kollektivtrafiken i Sala kommun hålls avgiftsfri fram tills dess att annat beslutas.

 • Sala kommun 50 år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-14 07:34

  1971 bildades Sala kommun och i år fyller vi alltså 50 år. Det här vill vi uppmärksamma!

 • Järnvägsövergång på väg 370 i Kumla kyrkby avstängd

  Trafikmeddelande – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2021-10-11 17:04

  Vägen är avstängd för all trafik från klockan 06:00 måndag 11 oktober till klockan 16:00 fredag 15 oktober.

 • Kulturnatta lördag 23 oktober

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-18 10:42

  Kulturnatta arrangeras av Salas kulturföreningar och kulturarbetare med stöd av Sala kommun. Alla arrangemang är kostnadsfria.

 • Digital idag fredag 15 oktober

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-14 15:28

  Bli säker på nätet — webbsänt föredrag. En förmiddag som gör dig till en säkrare internetanvändare. Delta gärna på biblioteket.

 • Allt bättre företagsklimat i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-22 11:14

  Företagsklimatet i Sala har förbättrats det senaste året. Sala klättrar från plats 271 till plats 222 på organisationen Svenskt Näringslivs rankinglista över företagsklimatet i landets 290 kommuner.

 • Vad gör du för att minska risken för översvämning?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-04 07:45

  Vatten är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Dagvattnets dag den 24 september syftar till att ...

 • Kommunfullmäktige 2021-09-27

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-20 10:12

  Kommunfullmäktige sammanträder på distans, kl 18.00. Allmänheten hänvisas till separat lokal på Rådhusgatan 4 B.

 • Belysningsarbete på elljusspåret vid Ökebron/Mellandammen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-09-24 15:36

  Just nu pågår det arbete med belysningen utefter påfartsslingan Lärkan–Aspentorp.

 • Nu utvecklar vi bilden av Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-11 09:42

  Under hösten 2021 leder Sala kommun projektet med att utveckla ett platsvarumärke för vårt geografiska område. Det ska klargöra Sala som plats och stärka kommunens attraktivitet för inflyttare, bes...

 • Trafikverket asfalterar om väg 70 söder om Sala

  Trafikmeddelande – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-10-18 12:32

  Den 13-23 september asfalterar Trafikverket om väg 70 mellan Uppsala länsgräns och Hogla, söder om Sala. Trafiken får passera vägarbetet med hjälp av lots.

 • Störningar i kommunens telefoni

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-09-07 09:01

  All telefontrafik ska åter fungera normalt.

 • Fåglar med änglavingar vid Ekeby dammar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-01 14:07

  En del fåglar vid Ekeby dammar utvecklar så kallade änglavingar som gör att de inte kan flyga. Många av dem lever ett långt liv ändå.

 • Fritidsbanken har flyttat till nya lokaler

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-01 13:51

  Från och med den 1 september hittar du Fritidsbanken på adressen Stora torget 9. Välkommen att låna och lämna in utrustning!

 • Dags att söka stipendier

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-10-01 08:06

  Nu är det dags att söka de stipendier Kultur- och fritidsnämnden varje år delar ut. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

 • Nu öppnar Lärkans familjebad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-01 14:03

  Simhallen är åter öppen från och med 31 augusti. Välkomna!

 • Tyck till om Stora torgets utformning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-02 08:15

  Inför stadens 400-årsjubileum 2024 ska Stora torget i Sala renoveras. Nu kan du lämna in dina synpunkter om torgets framtida utformning.

 • Välbesökt uppstartsträff för de lokala företagarna

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-27 10:26

  Under tisdagen den 24 augusti hölls en uppstartsträff för och med företagare i Sala Folkets Park.

 • Befolkningen ökade under första halvåret

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-19 08:38

  Under det första halvåret 2021 ökade Sala kommuns befolkning med 93 personer.

 • Öppet hus på Kulturskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-17 10:21

  Besök Kulturskolan och få information om verksamheten samt träffa lärarna i de fina lokalerna på Hyttvägen 6.

 • Tider för skolstart och upprop - Kungsängsgymnasiet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-12 09:10

  Den 17 augusti börjar höstterminen i Sala kommun. Här hittar du som ska börja eller går på Kungsängsgymnasiet tider för skolstart och upprop.

 • Eldningsförbud

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-08-09 12:02

  Eldningsförbud hävt 2021-08-09, klockan 12:00.

 • Störningar i kommunens telefoni

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-08-05 13:55

  All telefontrafik ska åter fungera normalt.

 • Störningar i kommunens telefoni

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-07-23 10:12

  All telefontrafik ska åter fungera normalt.

 • Telefonsamtal om att spola sin fastighets ledningsnät

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-21 10:46

  Flera medborgare har hört av sig angående telefonsamtal om att de ska spola sin fastighets ledningsnät. Vi vill uppmärksamma om att detta inte genomförs i samarbete med Sala kommun, vi spolar eller...

 • Störningar i kommunens telefoni

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-07-19 10:49

  All telefontrafik ska åter fungera normalt.

 • Samråd - Detaljplan för Måns Ols badområde

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-31 15:03

  Ett förslag till ny detaljplan för Måns Ols badområde har tagits fram och ställs nu ut för samråd.

 • Vattentryck i Ransta, Kumla och Varmsätra åter till det normala

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-07-02 11:19

  På grund av problem i vattenverket kan vattentrycket variera och ibland vara väldigt lågt för de som är anslutna till kommunalt dricksvatten i Ransta, Kumla och Varmsätra.

 • Webbenkät om trängsel

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-07 15:25

  Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten för att identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning.

 • Sommarträning i stadsparken

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-26 08:35

  29 juni till 10 augusti, tisdagar kl. 19-20 på stora gräsplanen intill stadsparkens bangolf. Det kostar inget att vara med. Vid regn inställt. Kom och träna gratis – alla får vara med!

 • Badplatser i kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-21 10:15

  I kommunen finns det tio friluftsbad öppna för allmänheten och där underhållet vanligtvis utförs av föreningar med kommunalt skötselbidrag. Under badsäsongen tar kommunen regelbundna prover på badv...

 • Sommar i Sala 2021

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-11 15:08

  Upptäck smultronställen och spännande aktiviteter i Sala kommun under sommaren vare sig du är besökare eller Salabo.

 • Eldning avrådes

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-17 14:44

  Räddningsregion Mitt informerar att eldning avrådes i hela Räddningsregionen där Sala kommun ingår.

 • Sommaraktiviteter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-07-28 07:59

  Under sommaren anordnar Sala kommun lovaktiviteter för barn och unga mellan 6-15 år. Ta med dig dina kompisar och ha kul tillsammans, eller hitta nya vänner.

 • Kommunfullmäktige 2021-06-21

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-14 14:42

  Kommunfullmäktige sammanträder på distans, kl 09.00

 • Ny vision och målområden

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-09 15:15

  Sala kommun – ett hållbart och tryggt samhälle med livskvalitet och växtkraft.

 • Årsredovisningen i populärversion

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-08 16:13

  Här kan du läsa en kortare och sammanfattande version av Sala kommuns årsredovisning.

 • Tillsyn av skol- och förskolegårdar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-15 14:41

  Med start vintern år 2020/2021 kommer kommunens miljöenhet att påbörja ett tillsynsprojekt där vi undersöker barns och elevers skol- och förskolegårdsmiljö, inklusive efterlevnad av tobakslagen.

 • 2021-års Lasse O'Månsson stipendiater

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-08 12:46

  För elfte året i rad utser kultur-och fritidsnämnden stipendiater i Salasonen Lasse O'Månssons anda.

 • Anmäl dig till kulturskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-09 15:15

  Kulturskolan tar emot anmälningar till höstens kurser fr.o.m. 7 juni och bjuder dessutom på några roliga nyheter. Alla mellan 7-20 år är välkomna att delta.

 • Tack för engagemanget under pollineringsveckan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-03 14:06

  Tack till er som deltog i vårt pollineringsbingo eller på annat sätt engagerade er under pollineringsveckan.

 • Pollineringsbingo 15-23 maj

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-02 09:58

  Mellan den 15 och 23 maj hålls Pollineringsveckan i Sverige som ett initiativ från Pollinera Sverige. 

 • De här frågorna vill Sala kommuns nya skolchef driva

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-26 15:56

  Den första juli 2021 tillträder Kungsängsgymnasiet rektor Anna Wiklund sitt nya jobb som skolchef i Sala kommun.

 • Studenten 2021

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-24 13:35

  Studentfirandet i Sala kommun kommer att genomföras 4 juni. Firandet blir även i år anpassat efter rekommendationer från nationella myndigheter.

 • Smittspridningen ökar i Västmanlands län och Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-17 10:11

  Smittspridningen i Västmanlands län och Sala kommun har den senaste veckan återigen ökat kraftigt. Alla behöver göra sitt yttersta för att begränsa spridningen.

 • Undersökning om trängsel

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-12 13:52

  Länsstyrelsen vill ha hjälp av allmänheten för att identifiera områden och aktiviteter där det finns risk för ökad smittspridning.

 • Skogsavverkning i Västerfärnebo

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-05-12 13:53

  Under vecka 18 och 19 avverkas skog vid motionsspåret i Västerfärnebo. Håll avstånd till maskinerna om du besöker området.

 • Uppmaning: Mata inte fåglar med bröd

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-07 15:19

  Mata gärna fåglar, men gör det inte med bröd. Bröd innehåller inte den näring som fåglarna behöver vilket kan leda till att de blir undernärda och sjuka.

 • Kronprinsessparet gjorde digitalt besök i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-29 14:36

  Torsdagen 29 april besökte kronprinsessparet Sala via ett digitalt möte med kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo.

 • Tillsammans tar vi ansvar för hållbar vattenanvändning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-24 13:34

  Det är bara vatten. Det allra viktigaste vi har.

 • Digitalt informationsmöte om bygglov - inställt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-05-10 10:16

  Ska du bygga i sommar? Bygg och miljö Sala-Heby bjuder in till digitalt informationsmöte kring bygglov.

 • Störande fåglar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-26 14:44

  Under våren kan många uppleva fåglar som störande. Här är några tips på vad du kan göra för att bli av med störande fåglar.

 • Ökad smittspridning i Västmanland och Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-29 08:55

  Smittspridningen i Västmanland och Sala kommun har ökat kraftigt den senaste månaden. Alla behöver göra sitt yttersta för att begränsa spridningen.

 • Stora biltvättarhelgen 24-25 april

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-22 09:23

  Biltvätt på gatan - nej tack! Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte - och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricker.

 • Information från Trafikverket

  Trafikmeddelande – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-09-09 09:58

  Mellan den 22 april och 6 maj asfalterar Trafikverket om väg 256 mellan Norberg och Blaggarsbacken, nordväst om Västerfärnebo. Arbetet medför begränsad framkomlighet.

 • Sök Bo Svärds teckningsstipendium

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-19 15:59

  Fram till och med den 1 juni 2021 kan du söka stipendiet som tagits fram för att hedra Bo Svärds konstnärskap.

 • Inbjudan, anbud leveransvirke

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-15 16:31

  Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav.

 • Miljöåtgärder vid nedre parkeringen vid Sala Silvergruva

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-04-09 08:21

  Miljöåtgärder vid området kring Sala Silvergruvas vandrarhem innebär begränsad framkomlighet och begränsat antal parkeringsplatser.

 • Pilotprojekt: Digitala inköp i hemtjänsten

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-08 08:12

  Att handla mat och dagligvaror via e-handel har blivit allt vanligare i samhället. Nu startar pilotprojektet där personer som är beviljade insatsen inköp eller förenklad service i hemtjänsten, hand...

 • Ansök om träningstider

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-06 11:17

  Nu kan du lämna in önskemål om träningstider i kommunens idrottslokaler för nästa inomhussäsong.

 • Tips på aktiviteter under påsklovet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-08 08:13

  Leta Bråstisar, besöka någon rolig lekpark eller kanske pyssla? Här hittar du tips på saker att göra under påsklovet.

 • Bokningen till årets sommarläger är öppen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-31 19:18

  Sommarläger anordnas vecka 29-32 för elever i mellanstadiet som är folkbokförda i Sala kommun.

 • Sök Lasse O´Månssons naturastipendium

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-29 17:03

  Är du till exempel författare, komiker eller tecknare som verkar i Lasse O´Månssons anda? Ansök då senast 15 april till Lasse O´Månssons naturastipendium.

 • Kommunfullmäktiges sammanträde måndagen den 29 mars är inställt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-29 08:38

  Kommunfullmäktiges sammanträde den 29 mars 2021 är inställt med anledning att endast ett ärende från kommunstyrelsen ska behandlas på kommunfullmäktige.

 • Delta i vår bredbandsenkät

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-04-08 08:13

  Sala kommun har gått med i bredbandslyftet; ett program som ger vägledning till kommuner som vill se över vägval i bredbandsfrågor. Som ett första steg vill vi veta hur du tycker att din uppkopplin...

 • Avstängd plankorsning vid Stadsskogen/Banelund natten mellan 4-5 april.

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-03-24 11:51

  Svevia kommer att stänga av plankorsningen natten mellan 4–5 april. Berörd trafik kommer att ledas om.

 • Världsvattendagen 22 mars - Sala kommun blir kranmärkt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-22 14:14

  Sala kommuns verksamhet ska vara fri från flaskvatten, eftersom det är minst 300 gånger bättre för miljön och minst 250 gånger billigare att dricka Salas ädla dricksvatten från kranen.

 • Ny avgift för felparkeringar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-17 13:03

  Vid årsskiftet 2020/2021 höjdes avgifterna för felparkeringar, efter beslut i Kommunfullmäktige. Här ser du de nya avgifterna.

 • Sandupptagning 2021

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-03-17 10:51

  I år beräknas sandupptagningen påbörjas vecka 14 och vara klart i maj. Hur lång tid det tar beror bland annat på vädret. Vid regn kan vi inte ta upp grus.

 • Bredbandsutbyggnad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-09 11:25

  Här hittar du en sammanställning av vanligt förekommande frågor med svar kring bredbandsutbyggnaden i Sala kommun.

 • Dags att söka feriearbete under påsklovet 2021

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 14:03

  Nu är ansökan till feriearbete under påsklovet öppen! Sista ansökningsdag är 9 mars 2021.

 • Nya rekommendationer för besök på äldreboenden

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-26 15:45

  Folkhälsomyndigheten har kommit ut med nya rekommendationer för besök på särskilda boenden för äldre. Vi anpassar våra verksamheter efter rekommendationerna så att alla ska kunna följa de allmänna ...

 • Sportlovstips

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-25 11:57

  Årets sportlov blir kanske lite annorlunda, men här kommer några tips på aktiviteter. Ha ett trevligt sportlov!

 • Ansökan till vård- och omsorgsutbildningen är öppen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-06-03 14:33

  Du kan utbilda dig till undersköterska eller vårdbiträde. Utbildningen startar 16 augusti 2021. Sista ansökningsdag 6 juni 2021.

 • Information till dig som har ett serveringsställe

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-19 16:14

  Det finns obligatorisk information du behöver upplysa dina kunder om. Här hittar du färdig information att använda dig av.

 • Resultat i mätningarna Kommunens Kvalitet i Korthet och SCB:s medborgarundersökning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-18 16:36

  Nu kan du se 2020 års resultat från mätningarna Kommunens Kvalitet i Korthet (KKiK) och SCB:s medborgarundersökning. Resultaten ger bland annat en bild av kommunens kvalitet samt hur nöjda ni som i...

 • Sala kommun är Kranmärkt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 09:35

  Märkningen innebär att Sala kommuns verksamhet ska vara fri från flaskvatten. Kranmärkt är en nationell hållbarhetsmärkning för verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten.

 • Positivt resultat för Sala kommun 2020

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-04 11:16

  Årets resultat för Sala kommun är positivt och uppgår preliminärt till 38 mnkr. Resultatet är en stor förbättring jämfört med föregående år och 16,3 mnkr högre än budgeterat.

 • Ny samhällsbyggnadschef till Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-03 08:02

  I maj börjar Lars Wedlin på sitt nya jobb som samhällsbyggnadschef på Sala kommun. Han kommer närmast från tjänsten som planeringschef på Gävle kommun.

 • Isbanor för skridskoåkning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-15 07:59

  Vintern är äntligen här och när det är tillräckligt kallt spolar vi isar på några platser i kommunen.

 • Salas nya näringslivschef ser stora möjligheter för tillväxt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-01-28 10:31

  Sala kommuns nya näringslivschef, Cissi Lööv, kommer närmast från samma jobb i Enköpings kommun. Och hon är själv en erfaren företagare, som ser stora möjligheter för Salas näringsliv i framtiden. ...

 • Skidspår i kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-15 07:58

  Med kylan och snön kommer äntligen längdskidåkningen igång. Här kan du läsa mer om skidspåren som finns i kommunen.

 • Sala kommun tidigarelägger miljöåtgärder vid Sala Silvergruva

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Sala kommun har via Länsstyrelsen i Västmanlands län ansökt till Naturvårdsverket om att få ändra tidplanen för åtgärder i projekt Miljöåtgärder vid Sala Silvergruva och Pråmån. Anledningen är att ...

 • Vaccinering mot covid-19 är påbörjad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-01-12 15:13

  Sala kommun kommer under vecka 2 att påbörja vaccinering mot covid-19 i enlighet med Folkhälsomyndighetens prioriteringsordning. Vaccinering sker i samverkan med Region Västmanland.

 • Stadsbiblioteket har återigen öppet

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-01-12 16:12

  Sedan den 11 januari 2021 är Sala stadsbibliotek öppet enligt ordinarie öppettider.

 • Ny VA-taxa från och med 1 januari 2021

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:55

  Kommunfullmäktige beslutade den 21 december att en ny VA-taxa börjar gälla från och med 1 januari 2021. Avgiften höjs med 6% jämfört med gällande VA-taxa.

 • God jul och gott nytt år!

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-12-28 08:15

  Sala kommun önskar dig en god jul och ett gott nytt år! Vissa avvikande öppettider förekommer under helgerna.

 • Företagen i Sala kommun har näst bäst tillväxt i länet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-16 08:15

  Sala kommun är tvåa i Västmanland i rankingen ”Bästa tillväxt 2020”. I kommunen finns 53 stycken aktiebolag som både har ökat omsättningen, nyanställt och går med vinst.

 • Julhälsning – värna om våra mest sköra

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-14 14:10

  Julen står för dörren. Med ett annorlunda år blir det en annorlunda jul för oss alla. Vi behöver tillsammans värna om våra mest sköra invånare och ta ansvar för att minska smittspridningen i samhäl...

 • Korsning avstängd vid Forsellesgatan-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-12-08 11:43

  Under vecka 50 kommer Sala kommun att påbörja VA-ledningsarbete som berör framkomligheten i korsningen Forsellesgatan-Gruvvägen och Forsellesgatan-Ebbagatan. Kortare vattenavstängningar i området k...

 • Delar av Vallaskolan stängs av säkerhetsskäl

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-07 14:40

  Det har upptäckts sättningsskador i delar av en trappa i den äldre delen av Vallaskolan. Den delen av byggnaden som är påverkad har därför stängts.

 • Film från utdelningsceremonin för 2020 års stipendiater

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-07 14:37

  Här kan du se filmen från utdelningen av Kultur- och fritidsnämndens stipendier för 2020. På grund av coronapandemin och gällande restriktioner genomfördes utdelningen utan publik.

 • Sala kommuns skogvaktare har ansökt om stöd för miljöinvestering - Lövgynnande gallring Sala-Ösby

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-03 14:23

  Här presenterar vi en kort beskrivning av våra stödåtgärder med hänvisning till stödet Skogens miljövärden inom landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling).

 • Invigning av skateparken

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-02 14:27

  Onsdag 2 december invigdes den nybyggda skateparken. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo klippte bandet och Kultur- och fritidsnämndens ordförande Anders Westin höll tal.

 • Kulturskolans julkalender

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-21 08:26

  Se och lyssna på kulturskolans julkalender, varje dag fram till julafton.

 • 8-regeln även för sittande publik

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-23 15:57

  Idag har Länsstyrelsen Västmanland i samråd med smittskyddsläkaren fattat beslut om att regeringens regel om åtta personer i publiken även ska gälla för sittande publik.

 • Delta i vår bredbandsenkät

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-08 13:05

  Sala kommun har gått med i bredbandslyftet; ett program som ger vägledning till kommuner som vill se över vägval i bredbandsfrågor. Som ett första steg vill vi veta hur du tycker att din uppkopplin...

 • En vecka fri från våld, vecka 48

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-23 08:21

  En återkommande kampanj- och aktivitetsvecka som sätter ljuset på det våldsförebyggande arbetet.

 • Vildsvinskött blir vanligare i Sala kommuns kök

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-23 08:06

  Vildsvinskött kommer troligen att bli vanligare som råvara i Sala kommuns 24 stycken tillagningskök på förskolor, skolor och äldreboenden.

 • Är du anvisad av Arbetsförmedlingen att söka utbildning?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-18 13:21

  Är du inskriven på Arbetsförmedlingen, har aktivitetsstöd och fått råd om att söka utbildning? Kontakta vuxenutbildningen.

 • Första spadtaget för miljöåtgärder vid Sala Silvergruva

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Tisdag den 17 november 2020 togs det första spadtaget för miljöåtgärderna vid Sala Silvergruva och Pråmån.

 • Sala blir pilotkommun i projektet Trygga platser

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-16 08:02

  Sala kommun blir en av fyra pilotkommuner i ett projekt som strävar efter att minska brottsligheten och öka tryggheten för invånarna.

 • Undersökning av underspända limträtakstolar på uppdrag av Statens haverikommission

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-13 11:53

  Efter ett allvarligt takras på Tarfalahallen i Kiruna tidigare i år har Statens haverikommission konstaterat att det finns fler byggnader med liknande takkonstruktion i Sverige.

 • 2020-års stipendiater är utsedda

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-13 08:22

  Tre ledare inom orientering och skidor tog hem årets föreningsledarstipendium genom Sten-Åke Holmberg Sala OK och Sofia Klinga och Elinor Lingblom IFK Sala. Jan-Erik "Bollen" Eriksson tilldelades K...

 • Köket på Jakobsbergsgården får visa upp sig

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-13 08:02

  Medarbetarna i Jakobsbergsgårdens kök får nu möjlighet att publicera text och bilder från sitt arbete på Instagramkontot Seniorkockarna. Det är ett välrenommerat konto i sociala medier som följs av...

 • Tillfällig lag gällande smittskyddsåtgärder på serveringsställen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-24 11:01

  Miljöenheten har tillsyn över den tillfälliga lagen om smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Denna sida är riktad till dig som har serveringsställe i Sala eller Heby kommun.

 • Sala kommun förlänger åtgärderna för att mildra effekter av covid-19 på företag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-04 13:41

  Sala kommun förlänger åtgärdspaketen för företagare till och med 2020-12-31.

 • Spridningen av coronaviruset ökar i vår kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-11 08:06

  Antalet bekräftade fall av covid-19 ökar i vår region och i Sala kommun.

 • Nu är konstverken på Vallaskolans skolgård invigda

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-21 15:46

  Flertalet konstverk invigdes tisdagen den 20 oktober 2020 på Vallaskolans skolgård. Under ceremonin berättade deltagare från projektet om arbetet och bakgrunden till konsten. Kommunstyrelsens ordfö...

 • Störningar i kommunens telefoni

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-10-21 09:59

  Leverantören har meddelat att all telefontrafik åter ska fungera normalt.

 • Förändringar kring hjälp med inköp till riskgrupp

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-02 08:19

  Stödet där Frivilliga resursgruppen (FRG) på uppdrag av Sala kommun hjälper personer i riskgrupp med inköp kommer att upphöra den 31 oktober 2020.

 • Vattenledningsarbete för Skuggan 2 och 3

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Den 22 oktober kl 9.30-11.30 utför Sala kommun ett arbete med vattenledningarna i området Skuggan 2 och 3. Under den tiden kan det bli sämre vattentryck och flöde för dem som bor där.

 • Stadsbiblioteket gör om och gör nytt under hösten

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-10-22 13:24

  Vi byter hyllor och belysning för att skapa ett tydligare rum med mer luft och ljus. Tisdag 27 oktober är biblioteket stängt för att vi ska kunna ta emot våra nya hyllor och montera dem. Vi ber er ...

 • Jättepennvässare på Vallaskolans skolgård invigs

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-19 07:59

  Sju stycken jättestora pennvässare på skolgården och elevernas teckningar och tänkvärda ord ingjutna i markbeläggningens betongplattor. Det är konstverk som konstnären Ingrid Falk har skapat på nya...

 • Samtal med fokus på nära relationer

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-15 11:52

  Få hjälp med att lösa problem i familjen eller parförhållandet, rädda äktenskapet eller med att kunna samtala och samarbeta bättre.

 • Höstlovsprogram 2020 med aktivitetstips

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 14:02

  Här får du tips på vad du kan göra på höstlovet 26/10-1/11. Vad sägs om spöktunnel, triathlon, skridskoåkning, lovpyssel, skate eller teater? Eller varför inte boka en idrottslokal för att spela b...

 • Arbete med farthinder på Josefsdalsvägen pågår

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Josefsdalsvägen kommer att stängas av för genomfartstrafik under arbetets gång.

 • Ventilation i skolan år 2020/2021 - Uppföljning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-11-23 11:38

  Nu har det åter igen blivit dags för miljöenhetens rutintillsyn på skolorna i Sala och Heby kommuner. Senast tillsyn genomfördes, kartlades hur det var ställt med ventilationen i skolorna. Denna gå...

 • Så här firar Sala kommun offentliga måltidens dag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-12 11:31

  Skoleleverna får välja sina favoriträtter till lunchen och förskolebarnen får träna sina smaksinnen. Se där några av alla spännande saker som händer när den ”offentliga måltidens dag” firas i Sala ...

 • Effektiv samordning för trygghet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-09 11:58

  Under september månad rapporterade medier om att Sala sticker ut i Västmanland kring statistiken gällande narkotikabrott under åren 2015-2019. Det är lätt att bli skrämd och tro att det i Sala finn...

 • Enkät om hur Sala kommun är att åldras i

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-08 10:03

  Hur ser du på Sala kommun som en kommun att åldras i? Nu har du möjlighet att svara på en enkät och lämna dina synpunkter. Svaren kommer att användas som underlag till arbetet med Sala kommuns äldr...

 • Anmäl intresse att bli kontaktad vid direktupphandling

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-07 14:03

  Nu finns det en tjänst där du som är företagare kan anmäla ditt intresse för att bli kontaktad i samband med direktupphandling.

 • Säkra besök på våra boenden

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-12-23 13:14

  Regeringen har beslutat att häva det nationella besöksförbudet på särskilt boende från och med den 1 oktober 2020. Det betyder att från och med torsdagen den 1 oktober 2020 är du välkommen att besö...

 • Ishallen öppen för allmänhetens åkning på helger

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-29 16:44

  Från och med lördag den 3 oktober 2020 är ishallen öppen för allmänhetens åkning även på helger. Snöra på dig skridskorna och kom!

 • Besöksförbudet på äldreboenden hävs 1 oktober

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-24 14:32

  Regeringen har beslutat att häva besöksförbudet på landets äldreboenden från och med den 1 oktober 2020.

 • Digitalt öppet hus och skolturné för Kulturskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-08-13 11:49

  På grund av coronapandemin genomför Kulturskolan i Sala kommun i år sitt öppna hus och sin skolturné via en film.

 • Så kan vi få fossilfria resor för alla

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-17 11:50

  Den europeiska trafikantveckan pågår just nu. Temat för den är ”fossilfria resor för alla”. I Sala kommun arbetar vi brett för att lyckas komma dit.

 • Kartläggning av historiska lämningar vid Sala Silvergruva inför miljöåtgärder

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Innan Sala kommun kan påbörja arbetet med att åtgärda miljön på Sala Silvergruva ska områdets historik kartläggas. Under juli 2020 har Sala kommun i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanlands län g...

 • Annika vann utmärkelsen Årets seniorkock

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-16 08:59

  För andra året i rad utsågs Annika Ingelson Cales till Årets seniorkock i Sverige. Utmärkelsen fick hon på White Guide Juniors och Seniors digitala gala.

 • Dags att söka stipendier

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-15 12:58

  Nu är det dags att söka föreningsledarstipendium, kulturstipendium och kulturarvsstipendium. Sista ansökningsdag är 1 oktober.

 • Dags att söka feriearbete under höstlovet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-09-21 15:33

  Nu är ansökan till feriearbete under höstlovet öppen! Sista ansökningsdag är 30 september.

 • Stängda hållplatser öppnas 14 september

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 12:31

  Redan från och med måndag morgon den 14 september kommer de stängda busshållplatserna på Skuggan och Dalhem att kunna öppnas igen. Detta eftersom Svealandstrafiken har ordnat fram ytterligare en VL...

 • Kungsängsgymnasiet motar covid-19 redan i dörren

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-10 10:54

  Kungsängsgymnasiet har vidtagit en rad åtgärder för att minska risken för spridning av covid-19. Skolledningen har därför också ett nära samarbete med personalen i restaurang Silverskeden.

 • Dalhems och Skuggans busshållplatser stängs

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-07 08:02

  Grundskoleelever som bor i Broddbo och Möklinta har flera gånger inte fått plats på bussen hem från Sala, eftersom den blivit fullsatt av elever som bor i Sala. Därför tvingas vi nu att stänga linj...

 • Nu börjar bygget av Salas skatepark

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-09 12:25

  Under vecka 37 inleds bygget av en skatepark här i Sala. Målet är att den ska stå färdig till årsskiftet.

 • Förbud mot parkerade fordon på gräsmattor och vid dikeskanter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Felparkerade fordon riskerar att förhindra blåljusfordon från att komma fram. Därför kommer kommunens parkeringsentreprenör att börja övervaka fordon som står i terräng från och med 1 oktober.

 • Efterlängtad invigning av nya Vallaskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-02 16:00

  Under tisdagen invigdes nya Vallaskolan i Sala. Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo invigde officiellt skolan genom att hålla tal och klippa det berömda bandet.

 • Vad tycker du om Sala kommun?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-21 09:29

  Nu är det dags för medborgarundersökningen som genomförs av statistikmyndigheten SCB. Har du blivit utvald att delta? I så fall har du fått eller kommer du att få ett brev med information om unders...

 • Möjlighet att tycka till om Salas VA-plan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-31 15:00

  Förslag på reviderad vatten- och avloppsplan (VA-plan) och VA-policy finns nu tillgänglig och med möjlighet att lämna synpunkter.

 • Nu öppnar Lärkans familjebad igen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-31 14:32

  Tisdag 1 september öppnar Lärkans familjebad igen efter renovering. Det är ändrade öppettider och nya lägre priser. Välkommen att motionssimma, träna, leka och plaska!

 • Nu invigs den nya Vallaskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-27 08:02

  Den 1 september invigs de nya byggnaderna och den nya utemiljön på Vallaskolan i Sala. Det sker utan publik, med hänsyn till coronapandemin.

 • En ny gång- och cykelväg byggs längs Hyttvägen

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Denna nya gång- och cykelväg kommer att komplettera befintliga gång- och cykelvägar. Arbetet påbörjas den 26 augusti.

 • Skyddsjakt på kanadagås vid Ekeby dammar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-21 11:05

  Den 22 augusti till den 23 augusti kommer Sala Jägargille utföra skyddsjakt på kanadagås vid dammarna i stadsparken i Sala.

 • Hur vill du att Sala kommun ska vara att bo och verka i?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-31 16:16

  Hur vill du att Sala som kommun ska vara att leva, verka och bo i? Du kan tycka till genom att svara på en enkät om hur du som invånare ser på kommunen idag och vad som kan förändras och utvecklas ...

 • Vattenförbrukningen i Sala har ökat sedan i fjol

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-18 15:11

  Grundvattentillgången i Sala kommun är bra just nu. Men samtidigt så har vattenförbrukningen ökat den här sommaren jämfört med samma tid i fjol. – Dricksvatten ska alltid ses som en ändlig resurs o...

 • Skolstart för gymnasieskolorna i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-18 08:52

  Vecka 35 (17-21 augusti) börjar höstterminen på Kungsängsgymnasiet och Ösby naturbruksgymnasium.

 • Utveckling av Gröna gången

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-21 11:04

  På www.sala.se/gronagangen kan du följa utvecklingen av området kring Gröna gången. Arbetet syftar till att öka attraktionsvärdet för området.

 • Fortsatt besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-03 10:11

  Socialstyrelsens nya riktlinjer gällande undantag från besöksförbud ändrar inte rutinerna i Sala kommun.

 • Information om fiberutbyggnaden i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-30 08:48

  Digitaliseringen av Sala kommun fortsätter. Här är uppdaterad information - om IP Only´s arbete med fiberutbyggnaden i kommunen.

 • Kvarteret Räven, Ängshagen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-06 08:56

  På www.sala.se/kvraven kan du följa bygget av bostadskvarteret Räven på Ängshagen. Just nu byggs gator, gång-cykelvägar, park och dagvattenlösningar.

 • Provtagning för covid-19, för dig som är sjuk

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-22 14:29

  Om du är sjuk och har haft symtom i minst 24 timmar kan du göra egenprovtagning för att se om du har covid-19.

 • Eldningsförbud

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-06-29 15:56

  Eldningsförbud hävt 2020-06-29, kl. 16:00

 • Byte av bryggor vid Hällsjöbadet

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-06-26 06:00

  Under vecka 27 (29 juni till 3 juli) kommer bryggsystemet vid Hällsjöbadet att bytas ut. Badet är under tiden avstängt för badande.

 • Anmälan till babysim och simskola öppen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-11 14:10

  Nu har du möjlighet att anmäla ditt barn till babysim och simskola på Lärkans familjebad! Kurserna startar i augusti och anmälan är nu öppen.

 • Attraktiva miljöer för våra pollinerare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-18 14:37

  Humlornas halfpipe, blomsterängar, sandblottor och bihotell. Länsstyrelsen Västmanland har beviljat sammanlagt nästan en miljon kronor till fem olika lokala naturvårdsprojekt i tre kommuner. I proj...

 • 2020-års Lasse O'Månsson stipendiater

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-22 15:13

  Det är nu för tionde året i rad som kultur-och fritidsnämnden utser stipendiater i Salasonen Lasse O'Månssons anda. En skrivande kreativ bibliotekarie och en barnboksillustratör får äran att tillbr...

 • Uppmaning: Mata inte fåglar med bröd

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-17 16:03

  Det har uppmärksammats att flera fågelungar vid Ekeby dammar har utvecklat så kallade änglavingar, vilket är missbildning i vingarna. Detta på grund av för mycket näringsfattig mat.

 • Eldningsförbud

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-06-17 15:56

  Eldningsförbud hävt 2020-06-17, kl. 16:00.

 • Hemestra i sommar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-07-24 14:26

  Upplev och utforska Sala kommun i sommar. Här finns allt från mysiga caféer till flera mil av vandringsleder att upptäcka.

 • Sommaren under covid-19

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 10:02

  Tack för att du håller ut. Sommaren blir annorlunda i år. Vi behöver fortsätta att hålla avstånd till varandra i affärer, parker och på badplatser. Dessutom måste vi tänka på hur vi reser. Många av...

 • Felaktiga fakturapåminnelser

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-06-10 10:45

  På grund av ett tekniskt fel har ett antal betalda fakturor inte lästs in, vilket lett till att det har skickats ut en felaktig betalningspåminnelse, även till de som betalat.

 • Årets residenskonstnär är utsedd

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-09 13:18

  Jenny Käll har utsetts till årets residenskonstnär i Sala. Konstresidenset är förlagt till Tärna bygdegård under augusti och september och är det tredje året som ett residens arrangeras i anslutnin...

 • Nationaldagstal till dig som kommuninvånare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-06 14:56

  Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo framför sitt nationaldagstal till dig som ny eller gammal kommuninvånare.

 • Naturvårdsbränning pågår i Färnebofjärdens nationalpark

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-05 08:25

  Många känner av den brandrök och brandlukt som kommer från en kontrollerad naturvårdsbränning i Färnebofjärdens nationalpark.

 • Kostnadsfri sommarträning i stadsparken

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-09 10:07

  Från 9 juni till 11 augusti är det sommarträning i stadsparken varje tisdag. Det bjuds bland annat på yoga, cirkelträning, zumba, styrkemix och löpstyrka.

 • Eldning avrådes

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-06-08 14:51

  Uppmaning hävd 2020-06-08. Det varma och torra vädret medför en ökad brandrisk i skog och mark. En eld som sprider gnistor kan snabbt övergå i en okontrollerad brand.

 • Annika kan bli Årets seniorkock ännu en gång

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-28 15:34

  Vår köksmästare på äldreboendet Johannesbergsgatan 2, Annika Ingelson Cales, har ännu en gång nominerats till White Guide Seniors utmärkelse, ”Årets seniorkock”.

 • Stort behov av gode män och förvaltare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-09 10:06

  Det finns ett stort behov av nya gode män och förvaltare i Sala och Västerås. Just du kan hjälpa någon genom att bli god man eller förvaltare.

 • Myggbekämpning inom vissa områden i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-28 11:16

  Just nu genomför Biologisk Myggkontroll inom Nedre Dalälvens Utvecklingsaktiebolag (NEDAB) myggbekämpning i vissa områden i Sala kommun.

 • Salas måltidschef nominerad till fint pris

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-28 15:34

  Sala kommuns måltidschef, Susanne Pettersson, har nominerats till White Guide Juniors prestigefyllda pris ”Årets Måltidschef 2020”. Hon är en av tio måltidschefer från hela landet som har nominerat...

 • Sala kommun får bidrag för utveckling av stigcykling

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-26 17:04

  Sala kommun har fått 52 900 kronor i så kallat LONA-bidrag från Länsstyrelsen. Syftet med bidraget är att stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

 • 150 nya bostäder kommer byggas i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-25 08:14

  Sala kommun har skrivit avtal med BoKlok om att bygga 150 bostäder på Norrmalm i Sala. Det är planerat att arbetet ska påbörjas under våren 2021.

 • Sala kommun föreläggs att avverka riskträd på dammvallarna

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Länsstyrelsen har nu beslutat att förelägga Sala kommun att snarast fortsätta avverkningarna av riskträd på dammvallarna vid Långforsen. Länsstyrelsens beslut gäller även om det överklagas.

 • Arbetsmarknadsenheten tillverkar skyddsförkläden till vården

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-18 09:02

  Sedan slutet av april tillverkar Sala kommuns arbetsmarknadsenhet skyddsförkläden till den kommunala vården. Det är ett initiativ som påbörjades för att underlätta arbetet för de verksamheter som ä...

 • Undersökning till företag på grund av Coronakrisen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-18 08:02

  #tillsammansförSalaHeby gör en marknadsundersökning om hur företag drabbats av Coronapandemin.

 • Så blir studentdagen i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-15 09:07

  På grund av rådande situation kommer studenten för sistaårseleverna i Sala kommuns gymnasieskolor att firas på ett annorlunda sätt i år. Bland annat tas studenttåget och flaken bort, men det blir e...

 • Underhåll av Gruvdammsrundan

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-05-20 12:38

  Det har under någon veckas tid pågått ett underhåll av spången över sjön vid Järndammen. Arbetet är nu slutfört och det går nu åter att gå över till andra sidan sjön.

 • Så arbetar Sala kommuns äldreomsorg med Covid-19

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-12 15:21

  Coronapandemin har stor påverkan både globalt och lokalt.

 • Verksamheter som håller stängt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 09:03

  De här kommunala verksamheterna håller för närvarande stängt med anledning av att minska smittorisken av coronaviruset.

 • Michael från Sala kan bli årets UF-lärare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-06 13:22

  Ekonomiläraren Michael Cedervall, på Kungsängsgymnasiet, är en av fem lärare som har nominerats till Sverige-finalen i Ung Företagsamhets tävling ”Årets UF-lärare 2020”.

 • Nytt krisstödsnummer i länet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-06 11:40

  Nu finns ett nytt krisstödsnummer dit du kan ringa om du känner dig ensam eller orolig och vill prata med någon.

 • Föreningar påverkade av coronaviruset kan ansöka om bidrag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-04 13:46

  Lokala föreningar och organisationer som påverkats av situationen kring coronaviruset kan nu ansöka om bidrag för att mildra konsekvenserna som uppstått.

 • Vårtal till dig som kommuninvånare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-30 17:56

  Kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo framför sitt vårtal till dig som kommuninvånare.

 • Meddelande från Polisen inför valborgshelgen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-29 14:40

  I år blir det en annorlunda valborg och 1 maj. Polisen vädjar till allmänheten att respektera råden från Folkhälsomyndigheten om att hålla avstånd och inte samlas i större folksamlingar. Polisen ha...

 • Förstapris i nationell tävling till årskurs 6 på Ransta skola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-27 14:20

  Årskurs 6 på Ransta skola har vunnit förstapris i en nationell miljötävling, där uppdraget var att skapa en miljömaskot för sin kommun.

 • Så här är tillgången på grundvatten i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Grundvattentillgången i Sala kommun är så pass god att inget tyder på att vi tvingas till bevattningsförbud även denna sommar. Och vi har ingen brist på de kemikalier som behövs för dricksvattenför...

 • Öppna jämförelser: företagsklimat 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-23 09:44

  Sveriges kommuner och regioner (SKR) har för sjunde gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun har 2019 plats 79, vilket betyder att kommunen klättrat e...

 • Tyck till om hur du vill ha nya badhuset!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-22 08:02

  Välkommen att tycka till om hur du vill att ett nytt badhus ska utformas i Sala och var det ska ligga.

 • Informationsmöte: för ägare av flerbostadshus

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 14:29

  I stället för ett fysiskt informationsmöte bjuder vi in ägare av flerbostadshus i Sala och Heby kommuner till att ta del av en informationsvideo.

 • Covid-19 finns på flera boenden i kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:49

  Det finns personer med konstaterad Covid-19 på flera boenden i kommunen. Många av de prover som tagits för Covid-19 har varit negativa men ett antal har också varit positiva.

 • Information om äldreboenden och andra boenden inom kommunen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-16 16:48

  Sala kommun har besöksförbud på alla äldreboenden, korttidsboenden, gruppbostäder och psykiatriboenden.

 • Dags att söka feriearbete under sommarlovet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-14 10:18

  Nu är ansökan till feriearbete under sommarlovet öppen! Sista ansökningsdag är 26 april.

 • Kan du stödja den lokala vården

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-20 10:54

  Har du som företagare eller privatperson tillgång till skyddsutrustning som kan stödja den lokala vården?

 • Vi kraftsamlar tillsammans

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-07 11:35

  Just nu pågår ett intensivt samverkansarbete i Västmanland, för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska konsekvenserna av vad coronaviruset medför för näringslivet. Vi samlar, utökar samar...

 • 23,3 miljoner kronor extra till Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-02 10:53

  Som följd av Coronakrisen har regeringen tillsamammans med Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om ytterligare tillskott till kommun- och regionsektorn. Till de redan lagda fem miljarderna ...

 • Vill du hjälpa till som frivillig?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-12 15:56

  Vill du hjälpa till i arbetet med att handla mat och medicin och transportera varor till personer i riskgrupper för covid-19?

 • Tillsammans bygger vi Salas nya badhus

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-30 11:28

  Nu får både föreningarna och invånarna vara med och tycka till när planeringen för ett nytt badhus i Sala påbörjas.

 • Frivilliga Resursgruppen samordnar assistans för handling av mat och medicin

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-09-01 08:25

  Om du är i någon av riskgrupperna för covid-19 kan du få hjälp med att handla mat och medicin. FRG (Frivilliga Resursgruppen) samordnar beställningar och hjälper till med transport av varorna.

 • Covid-19 konstaterad på äldreboende

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-27 08:46

  Flera personer på våra boenden som uppvisat symptom har testats under veckan. Två av fallen har nu visat sig vara positiva.

 • Gemensam webbplats för biblioteken i Västmanland

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-25 13:22

  Nu lanseras den första versionen av länets gemensamma bibliotekswebbplats www.bibliotekivastmanland.se. Där tar du del av biblioteksutbud och service från folkbiblioteken i Västmanland samlat på et...

 • Sandupptagning 2020

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-03-23 10:09

  I år beräknas sandupptagningen påbörjas vecka 13 och vara klart i maj. Hur lång tid det tar beror bland annat på vädret. Vid regn kan vi inte ta upp grus.

 • Sala kommuns åtgärder för att mildra effekterna av coronaviruset/covid-19 för företagare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-18 16:41

  Sala kommun följer utvecklingen av coronaviruset/covid-19 och har uppmärksammat de krispaket som tagits fram av regeringen. Kommunen bidrar för att mildra konsekvenserna för vårt näringsliv.

 • Kulturskolan ställer in gruppundervisning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-13 13:47

  Kulturskolan i Sala ställer från och med onsdag den 18 mars in all gruppundervisning, såsom körer, dans, orkestrar och liknande.

 • Rekommenderad distansundervisning i gymnasieskolor och komvux

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-19 12:51

  Folkhälsomyndigheten rekommenderar att Sveriges gymnasieskolor, kommunala vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, högskolor och universitet går över till att bedriva fjärr- och distansundervisning.

 • Allvarlig situation kräver politiskt samarbete

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-03-16 15:56

  Den pågående epidemin med coronavirus påverkar Sala kommuns arbete, och riskerar att medföra allvarliga konsekvenser för kommuninvånarna. Vi tar dessa risker på största allvar.

 • Stanna hemma om du är sjuk

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-16 14:33

  Stanna hemma från jobb, skola eller förskola om du är sjuk. Här hittar du några allmänna råd för att du och andra kan undvika smittspridning.

 • Åtgärder i förskolor och skolor med anledning av spridningen av Corona-viruset

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-12 15:09

  Förskolor och skolor i Sala kommun följer de instruktioner och riktlinjer som regionens smittskyddsläkare och Folkhälsomyndigheten ger. Det innebär att barn och elever som är friska ska vara i verk...

 • Besöksförbud på äldreboenden och andra motsvarande verksamheter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-08-28 15:54

  Med anledning av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 gick regeringen och Folkhälsomyndigheten i mars 2020 ut med rekommendationer om att inte besöka anhöriga vid särskilda boendefo...

 • Sala näst bäst på förnybara drivmedel

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-16 10:16

  Sala kommun är näst bäst på att använda förnybara drivmedel av den region och de 17 kommuner som deltar i projektet ”Fossilfritt 2030 - Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige”.

 • Information om coronaviruset

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-12 09:34

  Det sprids mycket information om det nya coronaviruset just nu. Det kan vara svårt att veta vad som är sant och inte. Här hittar du uppdaterad och säkerställd information om coronaviruset.

 • Behöver du ta bilen till stationen?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Nu genomför vi en resvaneundersökning vid Sala Resecentrum, där resenärerna får svara på frågor om vad som skulle kunna få dem att välja andra färdmedel än den egna bilen när de ska pendla vidare m...

 • Dags att söka feriearbete under påsklovet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-02 12:43

  Nu är ansökan om feriearbete under påsklovet öppen! Sista ansökningsdag är 8 mars.

 • Räddningstjänsten bränner husen på Salaborg i samband med brandövning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-02 12:43

  Räddningstjänsten genomför den 4 mars en planerad bränning av de förfallna husen på Salaborg och kombinerar det med en brandövning.

 • Tillstånd beviljat för säkerhetsåtgärder vid dammvallen längs Grissbachs kanal

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-25 15:45

  Länsstyrelsen i Västmanlands län har med stöd av 7 kap 28 a § miljöbalken meddelat tillstånd att utföra trädfällning med mera längs Grissbachs kanal. De godkänner därmed Sala kommuns miljökonsekven...

 • Befolkningen i Sala kommun fortsätter att öka

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-21 10:28

  Under 2019 ökade Sala kommuns folkmängd med 78 personer och var vid årsskiftet 22 894 personer.

 • Så kan Salas tillgång på grundvatten säkras

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:55

  Utökade vattenskyddsområden, nya förbindelseledningar för dricksvattnet mellan olika orter och på sikt möjligen en sammanbyggd dricksvattenförsörjning med Västerås stad. Det föreslås i en ny utredn...

 • Sportlovsaktiviteter vecka 9

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-27 13:28

  22 februari-1 mars är det sportlov för Salas barn och ungdomar. Titta i sportlovsprogrammet för att se vilka aktiviteter som anordnas!

 • Plan för Sala kommuns äldre 2020-2030

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-04-01 11:50

  Under våren 2020 pågår ett arbete med att ta fram en plan för Sala kommuns äldre.

 • Träffa Sala kommuns politiker

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-24 16:06

  Måndag den 24 februari bjuder Sala kommuns demokratiberedning in till en politikerträff på Täljstenens café. Där får du träffa politiker från de partier som sitter i kommunfullmäktige och du har mö...

 • Välkommen på informationsmöte om bygglov

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-03 15:39

  Ska du bygga i sommar? Bygg och miljö Sala-Heby bjuder in till informationsmöten kring bygglov.

 • Informationsmöte för ägare av flerbostadshus

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-05-07 13:23

  Presentation ersätter inställt möte 21 april kl. 17:00

 • Lärare och elever byggde om bensinbil till elbil

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-04 11:06

  När lärarna och eleverna på Kungsängsgymnasiet konverterade en bensindriven skåpbil till eldrift så fick den sådan uppmärksamhet, att den till och med ställdes ut på Custom Motor Show på Elmiamässa...

 • Ta emot dina fakturor från Sala kommun digitalt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-02-04 10:06

  Från och med mars får du som har en digital brevlåda dina fakturor från Sala kommun skickade till den.

 • Kokningsrekommendationen i Västerfärnebo upphävs

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  Vi har nu fått provsvar som inte visar några bakterier i dricksvattnet. Därför häver vi kokningsrekommendationen för områdena norr om Svartån (Berg, Backa, Robertsholm) samt några fastigheter öster...

 • Planerat elavbrott påverkar dricksvattenförsörjningen i Sätrabrunn

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-01-24 12:55

  Under natten mellan tisdag 28 januari och onsdag 29 januari kommer det inte att finnas ström till Sätrabrunns vattenverk. Detta innebär att fastigheter som är anslutna till kommunalt dricksvatten i...

 • Gång- och cykelvägsprojekt på gång i Ransta

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Sala kommun, Region Västmanland och Trafikverket arbetar tillsammans för att kunna genomföra ”Gång- och cykelväg från Sala till Ransta”. Sala kommun undersöker och projekterar för närvarande var en...

 • Öppet Hus på Kungsängsgymnasiet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-21 11:47

  Den 23 januari mellan klockan 17:00 och 19:00 bjuder Kungsängsgymnasiet in till Öppet Hus för dig som blivande gymnasieelev.

 • Renoveringen av simhallen inleds

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-14 14:56

  Byggkoncernen Interoc vann upphandlingen om att renovera 25-metersbassängen och utbildningsbassängen i Lärkans familjebad.

 • Kungsängsgymnasiet med i europeiskt jämställdhetsprojekt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-13 14:46

  Hur står det egentligen till med jämställdheten i andra EU-länder, jämfört med i Sverige? Det tar elever och lärare på Kungsängsgymnasiet i Sala reda på i ett utbyte med skolor i Frankrike, Italien...

 • Kokningsrekommendationen upphävs

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:55

  Kokningsrekommendationen upphävs – det kommunala dricksvattnet är tjänligt att dricka

 • Från och med 2020 ingår Sala kommun i Nyföretagarcentrum

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-08 07:02

  Har du en företagsidé och vill ta steget till eget? Då är Du välkommen att boka en kostnadsfri, objektiv och konfidentiell rådgivning hos Nyföretagarcentrum.

 • Elljusspåret vid Mellandammen är åter i funktion

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-13 13:28

  Nyårshelgens blåsiga väderlek gjorde att belysningen på elljusspåret vid Mellandammen inte fungerade men nu är felet åtgärdat.

 • Återhämtning i våra grundvattenmagasin

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:55

  Den regniga och blöta hösten har gjort att våra grundvattenmagasin fylls både tidigare och snabbare än på många år.

 • Jullovstips

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-20 11:20

  Vad sägs om pyssel på Täljstenen, lite skön skridskoåkning i ishallen, spela innebandy eller leka hela havet stormar på jullovet? Saknar du sportutrustning finns viss utrustning att låna gratis p...

 • Isbanor vintern 2020

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-12-20 09:04

  Vintern är här och när väderleken är tillräckligt kall kommer vi spola isar på några platser i kommunen.

 • Var behövs det bättre belysning?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  Följ med oss på en ”belysningsvandring” i centrala Sala och berätta var du skulle vilja ha bättre belysning.

 • Här är deltagarna i nya näringslivsrådet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-13 15:22

  Elva stycken företagare, tre politiker, kommunchefen och näringslivschefen ingår i det nya näringslivsråd som har bildats i Sala.

 • Dags för etableringar i attraktiva Evelund

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-18 06:51

  Arbetet med att utveckla en av regionens mest attraktiva knutpunkter, Evelundsområdet, har tagit fart.

 • Kommunfullmäktige 2019-12-16

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-16 14:59

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 18.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Medborgarlöfte och effektiv samordning för trygghet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Polisen och Sala kommun har kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i kommunen. Vi kallar denna överenskommelse Medborgarlöfte.

 • Här jobbar alla för att minska matsvinnet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-10 09:43

  På Kungsängsgymnasiet i Sala jobbar kökspersonal, elever, lärare och skolledning tillsammans för att fortsätta minska svinnet av mat i skolans restaurang, Silverskeden.

 • Nu kopplas fler hushåll i Sala in på bredbandet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-05 13:15

  Utbyggnaden av fibernätet för bredband i Sala kommun tar nu fart på allvar.

 • Nobelmiddag på Johannesbergsgatan 2

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Tisdag den 10 december kommer restaurangen på Johannesbergsgatan 2 att vara stängd över lunchen för externa gäster när boendet uppmärksammar och firar Nobel.

 • Kilbo skola belönad med Guldäpplet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-05 07:23

  Kilbo skola i Västerfärnebo har belönats med Vafab Miljös hållbarhets- och miljöpris Guldäpplet.

 • Förslag till detaljplaner för Ransta

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-29 11:49

  Vid ett dialogmöte med invånarna i Ransta den 21 november så presenterades de detaljplaner som finns för orten.

 • Den stora hundrastgården är nu öppen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-29 11:49

  En av de båda nya hundrastgårdarna mellan Åkraskolan och Väsby kungsgård är nu öppen.

 • Så använder vi våra parkeringar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-19 14:12

  Hur många parkeringar finns det egentligen i Salas tätort och hur används de?

 • Kommunfullmäktige 2019-11-25

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-19 14:13

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 15.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Att spola rätt är lätt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-19 08:44

  Fira världstoalettdagen den 19 november lätt - genom att spola rätt!

 • Hjalmars ek blir beskuren och stabiliserad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-18 09:02

  Den 20-21 november stängs Måns-Olsvägen av för motortrafik, eftersom en stor ek intill vägen då ska beskäras och stabiliseras.

 • 2019-års stipendiater och mottagaren av Silverskölden 2019 är utsedda

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-09 14:16

  En orienteringsveteran, "en spindel i handbollsnätet", en kunnig fotbollsledare, en riksspelman och en Salahistoriker belönades alla när Kultur- och fritidsnämnden delade ut årets stipendier och ...

 • Sala centrum får ny vinterbelysning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-14 16:08

  Tack vare en fond som har som syfte att gynna miljön i gamla Sala stad så får nu ortens centrum en helt ny vinterbelysning.

 • Bevattningsförbud

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-01-30 14:24

  Bevattningsförbudet i Sala kommun upphävt 2019-11-11. Från och med 14 juni gäller förbud för bevattning med kommunalt dricksvatten i hela Sala kommun. Beslutet gäller tills vidare.

 • Bevattningsförbudet i Sala kommun upphävt

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2019-11-12 08:02

  Bevattningsförbudet har upphävts från och med 2019-11-11.

 • Snöröjning och sandning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-08 11:22

  Här får du svar på några vanliga frågor som dyker upp i snöröjningstider om var, när och i vilken ordning det plogas, sandas och röjs på kommunens drygt tio mil av gångbanor, cykelbanor och gator.

 • Matsvinnet mäts i Salas 27 kök

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-08 09:32

  Under två veckor mäts matsvinnet dagligen i alla Sala kommuns kök på skolor, förskolor och äldreboenden.

 • Tyck till om Ranstas framtid!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-06 12:04

  Sala kommun bjuder in invånarna i Ransta till ett dialogmöte om ortens framtida utveckling.

 • Ny kommunchef i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-11-04 07:02

  Den 1 november 2019, tillträdde Daniel Holmvin som kommunchef i Sala kommun.

 • Utökat samarbete mellan Räddningstjänsten Sala-Heby och Region Västmanland

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-29 08:56

  När du ringt efter ambulans kanske det dyker upp en IVPA-enhet (i väntan på ambulans) innan ambulansen kommer fram. Detta för att vinna tid och rädda fler liv.

 • SalaAppen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-12-20 09:03

  Du vet väl att Sala kommun har en gratisapp där du kan rapportera fel i trafik- och utemiljö?

 • Sala får nya hundrastgårdar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-28 10:57

  Nu anläggs två nya hundrastgårdar mellan Åkraskolan och Väsby kungsgård.

 • Årets handledare i Västmanland

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Viola Azizi på Bryggeriets äldreboende vald till årets handledare i Västmanland för elever på arbetsplatser knutna till länets Vård- och omsorgscollege.

 • Temakväll: Hur får vi ihop livspusslet?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-23 08:02

  Familjerådgivningen bjuder in till temakväll: "Hur får vi ihop livspusslet? – möjligheter och utmaningar när tempot är så högt."

 • Kommunfullmäktige 2019-10-28

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-28 08:33

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Höstlovstips!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-29 08:48

  Här får du tips på roliga aktiviteter som du kan göra på höstlovet 26/10-3/11. Vad sägs om Kulturlov på Täljstenen, spöktunnel, mattcurling, skridskodisco, teater, monsterboxen, boka en idrottslo...

 • Nytt Lärcenter öppnar

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Invigning: 24 oktober kl. 15.00 öppnar Vuxnas lärandes nya Lärcenter på Stora Torget 9 i Sala

 • Nominera till årets jämställdhetspris

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-14 11:50

  För andra året i rad ska Jämställdhetsrådet utse en vinnare av årets jämställdhetspris i Västmanland. Jämställdhetspriset går till den person, organisation eller det projekt som på bästa sätt bidra...

 • Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-11 08:47

  Sala kommun får toppbetyg i brukarundersökning om äldres uppfattning om äldreomsorgen.

 • Så här kan du påverka Salas framtid

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-10-22 08:48

  Perioden 14-26 oktober kan du komma till Stadsbiblioteket och ge dina synpunkter på arbetet med Sala kommuns nya översiktsplan.

 • Arbetet med Lasarettsområdets nya gång- och cykelväg är i gång

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Samtidigt kommer även den nya busshållplatsen på Dammgatan/Järnvägsgatan att byggas.

 • Kommunfullmäktige 2019-09-30

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:21

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Kilbo skola, fritidshem och förskola hålls stängda måndag 23 september.

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2019-09-23 12:43

  Orsaken är att golven blivit glashala, på grund av insatser under helgen för att bekämpa den stora mängd flugor som besvärat Kilbo förskola och skola på senare tid.

 • Vi vann!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Idag gratulerar vi våra vinnande kockar i White Guide Senior 2019. Årets seniorkock blev Annika Ingelson Cales och ett tredjepris för Årets seniormåltid gick till lag Robbin Höglund, Magnus Arnqvis...

 • Att söka: Hundratusen till ungas aktiviteter

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Fram till den sista november finns pengar att söka för lokala aktiviteter anordnade av er som är 13–25 år.

 • Fyra Salakockar tävlar på fin gala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-09-16 13:59

  Tisdag 17 september tävlar fyra av Sala kommuns duktiga kockar i finalerna på restaurangbibeln White Guides gala i Malmö.

 • Solturné 2019 - Framtidens solel

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-09-16 10:21

  Varmt välkommen till ett kostnadsfritt seminarium! Ta del av tips, råd och fakta om solenergi och hur du kan producera egen el med solceller.

 • Förskolebarn får vara med vid elfiske

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-09-04 15:21

  På måndag den 9 september finns det chans, för alla som vill, att få vara med vid ett så kallat elfiske i Aguéliparken i Sala.

 • Sänkt hastighet på Josefsdalsvägen från och med 11 september

  Trafikmeddelande – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna längs Josefsdalsvägen kommer hastigheten att sänkas från 50 km/h till 30 km/h från och med den 11 september. Den nya hastigheten kommer a...

 • Test av VMA

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-09-02 15:50

  Idag kl 15.00 testas Signalen Viktigt meddelande via de utomhusaggregat som finns i de flesta städer och tätorter.

 • Sala har antagit en ny energi- och klimatstrategi

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-20 15:45

  Kommunfullmäktige har antagit en ny energi- och klimatstrategi med målet att uppnå fossilfria transporter och en tillförlitlig förnybar energiförsörjning i Sala kommun år 2030.

 • Vigsel under Sala Pride 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Under lördagen den 14 september finns det möjlighet att ingå äktenskap i Sala kommun tack vare kommunens vigselförrättare som vid intresse kommer att finnas på plats i kommunhuset.

 • Invigning av nya Lärkhallen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu är nya idrottshallen på Lärkan besiktad och godkänd! Officiell invigning på Salamässan den 31 augusti kl. 11.00. Alla är självklart välkomna!

 • Överförmyndarverksamheten flyttar till Västerås

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Från och med 1 september tar överförmyndarförvaltningen i Västerås stad över all handläggning och service av Sala kommuns överförmyndarverksamhet.

 • Snart dags för Salamässan!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Helgen 30/8–1/9 ställer Sala kommun ut i gemensam mässmonter i nya lärkhallen och utomhus. Välkommen!

 • Flera lekplatser i Sala kommun rustas upp

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Flera lekplatser i Sala kommun rustas nu upp och sandlådorna förses dessutom med nät så att katterna inte kan använda dem som toalett.

 • Kommunfullmäktige 2019-08-26

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:21

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Enkätundersökning: Kritik på teknik

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  Både ris och ros blir det när Salaborna tycker till om kommunens skötsel av gator, parker, avfallshantering, service samt vatten- och avlopp.

 • Staten ger kommunen 150 miljoner för miljöåtgärder vid Sala silvergruva

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:56

  I år startar arbetet med att åtgärda miljön vid Sala silvergruva och Pråmån från de föroreningar, främst tungmetaller som den historiska gruvbrytningen har medfört.

 • Meddelande från Räddningstjänsten Sala-Heby

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2019-10-28 12:08

  Vid avläsning av dagens brandriskprognos, konstateras att index ligger på en så hög nivå att eldningsförbud råder inom kommunen.

 • Sala kommun höjer dammsäkerheten vid Långforsen

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2019-07-10 12:48

  Bygg- och miljöenheten Sala-Heby har beviljat strandskyddsdispens för avverkning av träd på och vid dammvallen mellan Måns Ols-vägen och området Skuggan. I beslutet konstateras att det finns särski...

 • Arbetet med att kunna starta fontänen vid Ivan Aguélis plats pågår

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  Med hjälp av redan använt vatten skulle fontänen vid Aguélis plats kunna starta men först måste det slutna systemet lagas.

 • Dela med dig av Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-05 08:34

  Fotografera din favoritplats i Sala kommun och få möjligheten till att dina bilder eventuellt publiceras i kommunens nya översiktsplan!

 • Sommartips för barn!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-01 09:14

  Här får du några tips på roliga aktiviteter för barnen i sommar. Vad sägs om lek och bus med salamandern Salle på baden, rollspel och knasiga läsutmaningar på biblioteket. Varför inte överraska me...

 • Nya regler om rökfria utomhusmiljöer från den 1 juli 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 10:23

  Den 1 juli 2019 träder en ny tobakslag i kraft. Den nya tobakslagen innebär bland annat att rökning blir förbjuden på perronger, busshållplatser, uteserveringar, inhägnade idrottsanläggningar, lekp...

 • Telefonistörning åtgärdad

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-01-30 14:24

  Tele2 har nu meddelat att all telefontrafik åter ska fungera normalt.

 • Bevattningsförbud i hela Sala kommun

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Bevattningsförbudet utökas nu till att gälla alla med kommunalt dricksvatten i Sala kommun från och med fredag 14 juni 2019. Detta beror på sjunkande nivåer i grundvattenmagasinen.

 • Kommunfullmäktige 2019-06-17

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-09 14:21

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Gratis sommarträning i stadsparken

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-03 08:46

  Sommarträningen startar 11 juni och pågår till 13 augusti, tisdagar kl. 19–20. Yoga, cirkelträning, zumba, tabata med mera. Välkommen!

 • Gata-Park startar flera projekt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  ​Sala kommuns enhet Gata-Park provar återanvända sand och ersätta salt på grusvägar med annat bindemedel.

 • Nya svenska medborgare välkomnas under Nationaldagen 6 juni 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-06-05 09:41

  På Sveriges nationaldag, den 6 juni, bjuder Sala kommun in de som har blivit svenska medborgare under det senaste året.

 • Spela bangolf med rullstol och permobil

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:55

  När bangolfen i Salas stadspark öppnar 1 juni är den tillgänglighetsanpassad även för rullstol eller permobil.

 • Salakockar nominerade av White Guide i tre klasser

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-24 16:02

  Nu har Sala kommuns duktiga köksmedarbetare nominerats till finalen i tre klasser i restaurangbibeln White Guides riksomfattande kocktävlingar.

 • Sök vård- och omsorgsutbildning!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Vård- och omsorgsutbildning till undersköterska och vårdbiträde startar vecka 33. Sista ansökningsdag 9 juni.

 • Stängt: Restaurang Johannesbergsgatan 2

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  20–21 maj är restaurangen på Johannesbergsgatan 2 stängd på grund av ombyggnation i köket.

 • Biologisk mångfaldsdag firas i Salas stadspark

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala firar biologiska mångfaldens dag med hotell, frön och honung onsdag 22 maj kl. 9.30–10.30

 • Inbjudan, anbud leveransvirke

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 15:23

  Sala kommun har för avsikt att teckna ramavtal avseende försäljning av leveransvirke fallande från Sala kommuns FSC-certifierade skogsinnehav.

 • Studenttåget 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  "Sjungom studentens lyckliga dar, låtom oss fröjdas i ungdomens vår!" Hurra! Vi gratulerar 2019-års salastudenter onsdag den 5 juni.

 • Klätterställning i Stadsparken renoveras

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-05-14 14:48

  Den största klätterställningen i Stadsparkens stora lekplats är i stort behov av renovering. Två stora almar intill lekplatsen kommer också att tas ner av säkerhetsskäl.

 • Vill du testa din idé och skapa ditt egna sommarjobb i sommar?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Är du mellan 14 och 17 år och vill prova på att driva eget företag under sommarlovet? Sök här!

 • Sala bäst i klassen i fossilfri körning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun är bäst på att använda förnybara drivmedel av den region och de 17 kommuner som deltar i projektet Fossilfritt 2030.

 • Framtidens dricksvattenförsörjning i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-13 08:56

  Ett arbete med hur framtidens dricksvattenförsörjning i Sala ska skyddas kommer att påbörjas under 2019.

 • Vill du veta mer om elbilar och laddstolpar?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kom på vår informationskväll 15 maj och lär dig allt om installation, drift och kostnader!

 • 2019-års Lasse O´Månsson stipendiater är utsedda

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  En multikulturaktör, en författare och en serietecknare får tillbringa varsin sommarmånad i Drängstugan invid Sala silvergruva. Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt aprilmöte att dessa tre ...

 • Sätter guldkant på luncherna för äldre

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På äldreboendet Johannesbergsgatan 2 i Sala sätts det guldkant på luncherna för de boende på fredagarna.

 • Så här sparar Sala kommun på dricksvattnet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-09 12:36

  Sala kommun har sedan förra året ersatt dricksvatten med åvatten för bevattning av träd, buskar, blommor och Lärkans fotbollsplan.

 • Kulturnatta lördag 11 maj

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kulturnatta arrangeras av Salas kulturföreningar och kulturarbetare med stöd av Sala kommun och alla inträden är gratis.

 • Tvätta rätt på Stora biltvättarhelgen!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Genom att alltid tvätta din bil på en biltvätt - aldrig på gatan eller garageuppfarten - kan du på ett enkelt sätt göra en stor insats för vår miljö och vårt vatten.

 • Eldningsförbud upphävt

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-01-30 14:24

  Eldningsförbud råder alltid om brandrisken är stor (4) eller mycket stor (5).

 • Brandrisk: Eldningsförbud upphävt 2019-04-30

  Driftstörning – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-01-30 14:24

  Dagens brandriskprognos för Sala och Heby varierar mellan värdena 1 och 2 vilket betyder att det inte råder eldningsförbud.

 • Kommunfullmäktige 2019-04-29

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-04-11 10:42

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Biblioteket: begränsade öppettider 25 och 26 april

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala stadsbibliotek byter bibliotekssystem och håller stängt torsdag 25 april kl. 13 tom. 26 april kl. 12

 • Simhallen öppen igen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Simhallen öppnar igen efter stängning på grund av vattenläckage. Lilla plaskbassängen (Bläckfisken) dock fortsatt stängd.

 • Sala kommun provar elmoppe

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I tre månader lånar och testar vi på Sala kommun nu en elmoped.

 • Information gällande personuppgiftsincident

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Personuppgiftsincident: en av våra anställda på Vallaskolan åk 7-9 i Sala kommun har fått sin arbetsdator stulen.

 • Björkgårdens kök har fått nytt tillagningskök

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Äldreboendet Björkgården i Västerfärnebo har fått sitt kök upprustat och en ny kok- och stekutrustning installerad, som både förbättrar arbetsmiljön och gör det mycket enklare att laga mat från gru...

 • Ängshagens lekplats rustas upp

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu påbörjas upprustningen av Svanens lekplats på Ängshagen i Sala tätort.

 • Trädbeskärning, Vasagatan

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-04-05 06:50

  Begränsad framkomlighet på del av Vasagatan.

 • Sandupptagning ytterligare försenad

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  På grund av maskinhaveri kommer tidsschemat för sandupptagning att förskjutas ca 10 dagar.

 • Kommunfullmäktige 2019-03-25

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Sala kommun vann miljökampen! Igen!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Årets vinnare blev även i år Sala kommun som sparade hela 8,6 procent elenergi under Earth Hour! = Fika på Stora torget 5/4 kl. 14.

 • Lasse O´Månssons naturastipendium

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Ansök senast 15 april du som är författare, översättare, tecknare, komiker, ståuppkomiker, musikjournalist, radio- eller tv-förnyare och vill spendera en månad i Sala.

 • Påsklovsaktiviteter i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  13–22 april är det påsklov i Sala. Här får du några tips på vad du kan göra på lovet.

 • Matsvinnet mäts i 24 av Salas kök

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Under två veckor så mäts nu matsvinnet dagligen i 24 av Sala kommuns tillagningskök på skolor, förskolor och äldreboenden.

 • Omval till fullmäktige i Falu kommun 2019

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Du som har rösträtt i omvalet till kommunfullmäktige i Falu kommun 7 april 2019 kan förtidsrösta på Medborgarkontoret den 1–3 april.

 • Earth Hour 2019 - 30 mars kl. 20.30

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Släck lampan 20.30–21.30 + Sala och Hebys förskolebarn gör miljöinsats + Barnloppis + SHEs Miljökampen

 • Äventyrlig sommarutmaning för dig mellan 17 och 25 år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Är du en kreativ person med många idéer och mellan 17 och 25 år? Gillar du äventyr och utomhusaktiviteter? Drömmer du om ett eget företag? Sök till Academy Adventure Leader!

 • Restaurang Johannesbergsgatan 2 öppen igen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Efter den tidigare stängningen håller restaurangen öppet som vanligt från och med den 5 april.

 • Tillsammans för framtidens Sala - dialogmöte

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-08-28 09:29

  Välkommen till dialogmöte nr 8. Tema: Handlingsplanen. Nya samverkansområden. Täljstenen, torsdag 3 oktober kl. 18.00–20.30

 • Sänkt hastighet på del av Väsbygatan

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-01-07 08:10

  Sala kommuns lokala trafikföreskrifter om begränsad hastighet på Väsbygatan.

 • Let's talk rubbish!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kom och se utställningen om Vafab:s förslag på ny regional avfallsplan på Medborgarkontoret i Sala! Och Vafab Miljö vill gärna få dina åsikter!

 • Bo Svärds Teckningsstipendium

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Välkommen att söka det årliga teckningsstipendiet som tagits fram för att hedra Bo Svärds konstnärskap.

 • Sala kommuns kockar avslöjar matsvinnet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Två kommunkockar sprider erfarenheter och tips om matsvinn och matglädje i Livsmedelsverkets projekt Mattanken.

 • Sala -- länets mest företagsamma kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-30 09:13

  Svenskt Näringslivs årliga mätning av företagsamheten visar att företagsamheten ökar i Västmanland och att länets högsta företagsamhet finns i Sala.

 • Inbjudan till seminarium

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Välkommen till ett förmiddagsseminarium kring Salas dricksvattenförsörjning.

 • Vård och omsorgs nya besökscentrum invigt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-02-20 08:08

  Den 19 februari 2019 var det officiell invigning av Vård och Omsorgs nya besökscenter på entréplan, Bergmästaren Fredsgatan 23. Besökscentret öppnar för allmänheten måndagen den 25 februari.

 • Paraplyprojekt småortsutveckling - Ansökan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Paraplyprojekt inom Leader Nedre Dalälven som ger föreningar möjlighet att söka stöd till mindre så kallade delprojekt eller aktiviteter upp till 30 000 kronor.

 • Justering av dagvattenavgift för vissa kunder

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-02 15:56

  Ett arbete med att se över dagvattenavgiften för de kunder som är anslutna till kommunalt VA pågår. Det innebär att vissa kunder kan komma att få en ändrad avgift framöver.

 • Hur bra är Sala kommuns service?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-02-12 15:54

  Här i Sala kommun får nu 500 slumpvis utvalda invånare en enkät hemskickad med frågor om vad de tycker om hur kommunen sköter bland annat vattenkvalitet, gator, parker och avfallshantering.

 • Skolnämndens budgetbeslut 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Information om skolnämndens beslut, bokslut 2018 och budget 2019

 • Fina skidspår

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-02-05 11:11

  I Sala finns det många fina skidspår vintertid. De allra flesta fungerar som motionsspår under övriga året, men prepareras för skidåkning på vintern.

 • Sala på fjärdeplats som Årets bilkommun 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun gör många satsningar för att bidra till att skapa ett hållbart samhälle. Och nu har vi placerat oss på fjärde plats i Sverige i ”Årets bilkommun 2018”.

 • Skolnämndens sammanträde

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Skolnämndens sammanträde är stängt för allmänheten men nämnden strävar ändå efter stor öppenhet.

 • Sala silvergruva rensas från miljögifter

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Länsstyrelsen har fattat beslut om 150 miljoner kronor för att sanera föroreningarna i området kring Sala silvergruva. Det är Sala kommun som leder arbetet som planeras att pågå under totalt nio år.

 • Gång- och cykelvägen längs Dammgatan/ Lasarettsgatan stängs av

  Trafikmeddelande – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Av säkerhetsskäl stängs gång- och cykelvägen längs Dammgatan/ Lasarettsgatan av den 13 februari när hus på Lasarettsområdet kommer att rivas.

 • Risk för kritisk vattenbrist i Sala kommun

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 07:55

  Grundvattennivåerna i Sala kommuns vattenmagasin är nu lägre än de var sommaren 2018.

 • Ordförandeförslag för skolnämndens budget 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Skolnämndens nya ordförande Hanna Westman (Salas Bästa) har presenterat ett budgetförslag för skolnämnden att ta ställning till.

 • Så stöttas elever och personal efter familjetragedin

  Driftstörning – Status: Pågående
  Uppdaterad: 2020-01-30 14:24

  Efter onsdagens familjetragedi, så har alla tänkbara resurser satts in för att stötta elever och personal på barnens skola.

 • Inbjudan: presskonferens

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Inbjudan till presskonferens om besparingar inom kommunens verksamhet Barn och utbildning

 • Drygt 900 anställda i Sala utbildas om psykisk ohälsa

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-01-19 14:12

  Över 900 av Sala kommuns anställda kommer att utbildas i att lära sig känna igen tecken på psykisk ohälsa eller att en person befinner sig i kris. Utbildningen ska också ge kunskap i hur man kan hj...

 • Möklintas brandbil byts ut efter 28 år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I normala fall byter Räddningstjänsten Sala-Heby ut gamla brandbilar efter 25 år. Så Möklinta deltidsbrandkår har väntat extra länge på sin nya brandbil som snart ersätter den gamla som fyller 28 å...

 • Så ska utrikes födda kvinnor i Sala få jobb och utbildning

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun är med i en ny satsning för att öka sysselsättningen och integrationen för utrikes födda kvinnor.

 • Frågor om inspektion av privata ledningar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-01-14 11:10

  Vi har fått frågor om vi, i samarbete med extern entreprenör, för tillfället utför kontroller av fastigheters avloppsledningar.

 • Kö till invigningen av bibliotek och idrottshall

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Flera hundra förväntansfulla besökare köade utanför Ranstas nya bibliotek och idrottshall när byggnaden invigdes på onsdagskvällen den 9 januari.

 • Ransta förskola och skola invigt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-01-10 09:19

  Den 9 januari 2019 var det officiell invigning av Ransta nya förskola och skola.

 • Hög elräkning?

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kontakta din kommunala Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!

 • Invigning av Ranstahallen och biblioteket

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-01-03 12:37

  Den 9 januari invigs Ranstahallen och biblioteket i Ransta.

 • Långsam surf på sala.se?

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Upplever du att det går långsamt att komma åt sidor på sala.se nu så beror det på att vårt nätverk inte har full kapacitet för närvarande.

 • Skolchef vikarierar som kommunchef

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommuns skolchef, JuneAnn Wincent, går in först som vikarierande och sedan som tillförordnad kommunchef i samband med att Jenny Nolhage lämnar tjänsten.

 • Kungsängsgymnasiet firar demokratins 100-årsdag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På Kungsängsgymnasiet firas en alldeles speciell högtidsdag på måndag 17 december. Då fyller nämligen demokratin i Sverige 100 år!

 • Byggrapport: maj 2019

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Pågående och kommande arbeten + bilder på fasad, entréhall, läktare och huvudentré

 • Nya fullmäktige efter valet 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Vid sammanträdet den 26 november valde kommunfullmäktige i Sala ledamöter till kommunens styrelser och nämnder.

 • Matsvinn och Äta när det krisar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Måltidsenheten medverkade på Livsmedelsverkets Måltidsdagar 2018 i Stockholm under två teman: Mäta matsvinn och Måltider när det krisar

 • Gjorde film om Räddningstjänsten Sala-Heby

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Tadeo Davidsson, tidigare elev på filmutbildningen vid Tärna folkhögskola, har tillsammans med sina klasskamrater producerat en företagsfilm om räddningstjänsten i Sala-Heby.

 • Sala kommun utsatt för överbelastningsattack

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-11-15 11:24

  Sala kommun utsattes under onsdagen för en kraftig överbelastningsattack. Det förde med sig att vi, för att skydda Sala kommuns IT-system, valde att stänga åtkomsten till dem.

 • Silverskölden 2018: Tommy Olsson

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  2018 års Silversköld tilldelas Tommy Olsson - Mountainbike. Tommy Olsson har länge varit en av världens främsta mountainbikecyklister och i somras cyklade han hem ett guld i på VM i Andorra.

 • Kultur- och fritidsnämndens stipendiater 2018 utsedda!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Theresia Hållén, Norrby Sportklubb, tilldelas årets föreningsledarstipendium, Elisabeth Storm tilldelas kulturstipendiet och Christer Ekman får ta emot årets kulturarvsstipendium. Alla tre prisas s...

 • Stort grattis! Länets snabbast växande företag finns i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Salaföretaget Finntorpets Bygg och Konsult är årets gasell i Västmanland

 • Driftstopp fjärrvärme - SHE

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2018-10-31 16:46

  Sala-Heby energi meddelar att fjärrvärmen stängs av onsdagen den 31 oktober kl. 09:00-15:00. Bland annat påverkas Lärkans familjebad.

 • Vård och Omsorg får besökscenter

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-31 16:54

  Ett besökscenter byggs nu på Vård och Omsorgs kontor på Fredsgatan 23, i en lokal som tidigare inhyste en kinesisk restaurang.

 • Så skapar vi matglädje för Salas äldre

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-29 11:32

  Servera små energirika portioner med mer protein och gör det mer ofta. Det är några recept för att öka livskvaliteten och matglädjen för våra äldre som Sala kommuns kostvetare Frida Sandberg lär ut.

 • Ängshagenskolans nya tillagningskök invigt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-31 16:56

  Både föräldrar, barn och personal kom för att titta på det nya tillagningsköket i Ängshagenskolan när kommunalrådet Anders Wigelsbo (C) klippte invigningsbandet.

 • Arkivens dag 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Tema: Fest & glädje! - Barnens Dag. På Sala stadsbibliotek 10–17 november.

 • Belönade för 25 år i kommunens tjänst

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  22 medarbetare på Sala kommun uppvaktades med jubileumsgåvor och middag som tack för 25 år i kommunal tjänst.

 • Höstlovsprogram med aktivitetstips

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Här kan du ladda ner höstlovsprogrammet: 27 oktober–4 november. Hoppas du får tips på någon aktivitet som passar just dig! Ha ett skönt lov.

 • Winter is coming

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Börjar det bli kallt? Kontakta kommunens Energi- och Klimatrådgivare för oberoende och kostnadsfria råd!

 • Falsk blankett

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-11 15:20

  Bygg- och miljökontoret Sala-Heby har fått kännedom om att en falsk blankett skickats till boende i Morgongåva.

 • Årets SHE-seminarium: Återbruksgalleria

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  1. Eskilstuna Energi & Miljö berättar om Retuna-Återbruksgalleria 2. Framtidens fjärrvärme i Sala och Heby kommun.

 • Mässa: Kommun­ikations­hjälpmedel

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Välkommen till en mässa för alternativ kompletterande kommunikation (Tillgänglighet)

 • Valresultat 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommunfullmäktige - mandatfördelning och valda ledamöter i valet 9 september 2018

 • Anhörigvecka

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Anhörigvecka på anhörigcentrum i Sala 1–5 oktober 2018

 • SHE ersätter 250 kubikmeter olja med fjärrvärme

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Den 18 september invigde kommunalråd Anders Wigelsbo en av SHEs största fjärrvärmeanläggningar som nu kopplats in hos Lantmännen Lantbruk i Sala.

 • Sök stipendier!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kultur- och fritidsnämnden avsätter varje år medel för att stimulera speciella föreningsinsatser och kulturgärningar. Ansökan senast 1 oktober.

 • Nya Vallaskolan får klimatsmart stomme vecka. 38

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu är byggkranen på plats för att under vecka 38 börja montera den klimatsmarta byggnadsstommen i massivträ!

 • Rätten till heltid nu i mål

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I fredags den 31 augusti hade projektet "Rätten till heltid" Kickoff i Gustav Adolfsalen i gamla rådhuset där sjutton, tidigare deltidsanställda, medarbetare från Vård och omsorg fick sina nya helt...

 • Nu har vi tagit första spadtaget för nya idrottshallen!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Idag den 30 augusti tog kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens ordförande tillsammans med byggentreprenören det första symboliska spadtaget för den nya idrottshallen på sportfältet Lärkan.

 • Medborgarundersökning 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-11-01 15:28

  Är du en av urvalspersonerna i Sala kommun, som fått årets medborgarundersökning från SCB?

 • Emil Eriksson vald till Salaambassadör 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-01-12 08:34

  Emil Eriksson, Grällsta IF, är årets Salaambassadör.

 • Ombyggnation av Fläderns lekplats

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-08-27 12:30

  Nu börjar ombyggnationen av Fläderns lekplats. Arbetet med ombyggnationen beräknas ta cirka en månad.

 • Inbrott på vattenverk

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Ett inbrott på ett av kommunens mindre vattenverk har upptäckts. Provtagning av vattnet visar dock inga spår av påverkan. Händelsen är polisanmäld och säkerhetspolisen informerad.

 • Första spadtaget för idrottshallen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kl. 14.00 torsdag den 30 augusti tar vi det första symboliska spadtaget för vår nya idrottshall på sportfältet Lärkan. Alla är välkomna att närvara!

 • Fallfrukt

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Fallfrukt ska enligt VafabMiljö inte läggas i brunt sopkärl utan ska lämnas till Återbruket-Returen om den inte läggs på kompost på den egna tomten.

 • Civilsamhället i Sala inbjuds till dialogmöte 6 den 20 september!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu ska vi bilda arbetsgrupper och göra verkstad av handlingsplanen. Anmäl dig här!

 • Ännu ett tillagningskök klart: Ängshagenskolan

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I onsdags kunde kökspersonalen börja jobba i det alldeles nybyggda tillagningsköket på Ängshagenskolan i Sala.

 • Byte av trafikljus

  Trafikmeddelande – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:53

  Arbete pågår denna vecka med utbyte av trafikljusen i korsningen Väsbygatan–Långgatan. Visa hänsyn och kör försiktigt genom arbetsområdet.

 • Stormfällning i centrala Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Framkomligheten på gator och alla större cykel- och gångvägar för trafikanter är nu säkrad. Städning och avslutande röjningsarbeten beräknas pågå ett antal dagar till.

 • Nu är vi 22 862 invånare!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommuns folkmängd har ökat med 46 personer under de tre första kvartalen 2019 och uppgår nu till 22 862 personer.

 • Populärt fikakalas för brandbekämpare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Regnet hindrade inte besökare från att strömma till när Sala kommun ordnade fikakalas på torget för att tacka alla som hjälpte till i samband med bränderna i juni.

 • Bevattnings­förbudet upphävt

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Bevattningsförbudet som gällt för det kommunala vattnet sedan 13 juli är upphävt från och med idag kl. 15.00.

 • Underhåll av Stora lekplatsen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Med början vecka 33 (13 augusti) kommer delar av lekplatsen i Stadsparken vara avstängd för underhåll och renovering.

 • Tillkännagivande: Kultur- och fritidsnämnden sammanträder den 16 augusti 2018 klockan 9.00

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-08-09 14:54

  Anslås under perioden 2018-08-09 - 2018-08-16

 • Vi vill tacka alla...

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  ...som hjälpte till i samband med bränderna i juni. Välkomna att fika på Stora torget 14 augusti kl. 16

 • Rösta på Salaambassadör 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Omröstningen för 2018 års Salaambassadör startar måndag den 6 augusti och pågår till och med söndag den 26 augusti.

 • Skandinaviens största modulskola färdig i Sala

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu står Skandinaviens största modulskola på plats i Sala. Och den har byggts i högsta kvalitet på bara tre månader. Skolan ersätter tills vidare den fuktskadade Åkraskolan.

 • Bada gärna i värmen, men tänk på hur du parkerar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Höga temperaturer och semestertider gör att allt fler besöker badplatser. Lånstagropen besöks ofta med bil och felparkering i området är vanligt.

 • Bevattningsförbud i Sala kommun (upphävt 2018-08-14 kl. 15:00)

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sedan fredag den 13 juli gäller bevattningsförbud för alla som använder kommunalt vatten i Sala kommun.

 • Eldningsförbud i hela Västmanlands län (Upphävt 2018-08-15 08:00)

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Den 15 augusti klockan 08.00 upphävdes det generella eldningsförbudet för länet.

 • Sveriges informationsnummer 113 13

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-07-20 08:19

  Du kan ringa 113 13 för att både få och lämna information och numret är tillgängligt dygnet runt årets alla dagar.

 • Vattenläcka i Möklinta (åtgärdad)

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2018-07-18 09:54

  Just nu pågår en stor vattenläcka på Åsvallsvägen mellan Klintvägen och Tvärvägen i Möklinta.

 • Var sparsam med vattnet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På många platser i landet är det även i år låga grundvattennivåer. Anledningen är att det de senaste åren har regnat för lite samtidigt som vi har haft varmt och soligt väder. Det finns anledning a...

 • Så här ska Lärkans nya idrottshall se ut

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Så här är det tänkt att den nya idrottshallen på sportfältet Lärkan i Sala ska se ut. Om allt går som planerat så kan hallen invigas någon gång under hösten 2019.

 • Sala rankad 19 av Sveriges 164 landsbygdskommuner

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I tidningen Fokus årliga Bäst att bo-rankning placerar sig Sala på plats 19 av Sveriges totalt 164 landsbygdskommuner.

 • Dags att nominera 2018-års Salaambassadör!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu är det dags att nominera kandidater till titeln Årets Salaambassadör. Finns det någon du tycker är värd titeln? Senast den 30 juni ska din nominering vara inskickad!

 • Det fortsatta arbetet kring skogsbränderna

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Alla räddningsinsatser är avslutade vid föregående veckas skogsbränder men arbetet fortsätter.

 • Tack!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun tackar alla som bidragit under föregående veckas skogsbränder.

 • Mark- och miljöundersökningar

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På grund av detaljplanearbete kommer det under sommaren genomföras mark- och miljöundersökningar i bland annat Östaberg, Skuggan och Mamre.

 • Polisens information relaterat till skogsbränderna i Sala kommun.

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Information om bland annat avspärrade vägar i brandområdet.

 • Försäkring vid skogsbrand

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  För att du ska kunna få ersättning för egendom som skadats av en skogsbrand måste den vara vara försäkrad genom en hem-, villa- eller fritidshusförsäkring. Vanlig tomtmark omfattas av din villaförs...

 • Skogsbränder släckta

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2020-07-23 12:29

  Nu är alla räddningsinsatser avslutade vid samtliga bränder i Sala kommun. Fortsatt extremt hög brandrisk råder.

 • Krishantering - Det här gör Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  När det gäller skogsbränderna i Sala är situationen fortfarande allvarlig även om räddningsledningen beskriver situationen som stabil. Oron för nya bränder är stor. Kommunen planerar för fortsatt k...

 • Påverkan på skolor med anledning av skogsbränderna

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I nuläget finns inga planer på att evakuera någon förskola eller skola. Däremot finns förberedelser om bränderna skulle utvecklas på ett sätt som kan hota eller störa.

 • Skogsbranden i Rörbo

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Skogsbranden i Rörbo berör många av oss i Sala kommun, både konkret och praktiskt men också för att vi påminns om situationen för fyra år sedan.

 • 8,7 miljoner till vård och omsorgs-projekt

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2018-06-05 12:39

  Sala kommun får ta del av 8,7 miljoner ur Europeiska socialfonden, för projektet: 'Välfärdsteknologi inom vård och omsorg'.

 • Kommunens telefoni fungerar igen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Efter ett totalt avbrott sedan kl. 10.17 idag har kommunens telefoni nu återfått full funktionalitet.

 • Nya svenska medborgare välkomnas under Nationaldagen 6 juni 2018

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-06-20 07:52

  På Sveriges nationaldag, den 6 juni, bjuder Sala kommun in de som har blivit svenska medborgare under det senaste året.

 • Broschyren "Om krisen eller kriget kommer"

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sista veckan i maj får alla hushåll i Sverige broschyren Om krisen eller kriget kommer hem till sig. Broschyren är samhällsinformation från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB.

 • Bara ett företag får utföra sotning i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Varning för bedräglig försäljning av sotningstjänster!

 • Barnomsorgsräkning för maj försenat

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På grund av utmaningar runt Sala kommuns bankbyte kommer denna månads barnomsorgsräkningar att komma ut senare än vanligt.

 • Sala kommun byter bank

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-11-01 15:26

  Bytet innebär bland annat att betalningar till kommunen fortsättningsvis kommer att gå via bankgironummer istället för tidigare plusgironummer.

 • #anhörigvästmanland - informationsturné om anhörigstöd i länet

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Från den 25 till och med den 30 maj kommer informationsturnén #anhörigvästmanland att åka runt i länet och göra nedslag i varje kommun. Projektet har ambitionen att synliggöra det kommunala anhörig...

 • Omplantering och stenläggning i centrala Sala

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-05-15 09:25

  För tillfället pågår omplantering i Stadsparken och vid korsningen Norra Esplanaden/Kungsgatan samtidigt som rondellen vid Kålgårdsgatan stenläggs.

 • Dammar i Sala silvergruvas vattensystem åtgärdas

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun har under en tid arbetat med konsekvensutredningar för att identifiera och därmed kunna hantera de risker som finns med de flera hundra år gamla dammarna i Sala silvergruvas vattensystem.

 • Öppettider 9 och 10 maj

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kristi flygare! Undantag från ordinarie öppettider för kommunens verksamheter.

 • Kandidater sökes till Västmanlands miljö- och klimatpris!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu kan du nominera kandidater till ett nyinstiftat miljö- och klimatpris för Västmanland med syfte att uppmärksamma goda exempel på engagerat och effektivt miljöarbete.

 • Dags för spadtag för ännu en skola i Sala!

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Klockan 10.00 på onsdag den 9 maj så tas första spadtaget för bygget av den nya F-6-skolan på Vallaskolan i Sala. Det betyder att produktionen av tre nya skolor kommer att vara igång samtidigt inom...

 • Sala klättrar rejält i Nöjd Kund Index bland företagarna

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sveriges kommuner och landsting (SKL) har för femte gången genomfört en årlig servicemätning av kommunernas myndighetsutövning. Sala kommun klättrar hela 60 placeringar i årets undersökning.

 • Räddningstjänstens organisation genomför storövning i centrum

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-07-25 13:38

  Storövning 'Brand i trähusbebyggelse', Sala centrum. 6 maj 2018 kl 11.00-13.00.

 • Öppettider under 30 april och 1 maj

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-04-27 10:58

  Undantag från ordinarie öppettider under Valborg och 1 maj för kommunens verksamheter.

 • Civilsamhället i Sala inbjuds till dialogmöte om handlingsplan den 14 maj!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-27 10:39

  Nu finns det ett förslag till vår första gemensamt framtagna handlingsplan - gällande samverkan mellan civilsamhället och kommunen! Dialogmötet den 14 maj handlar om den handlingsplanen.

 • Bygger skola i Sala för 350 elever på tre månader

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-26 08:41

  Frågan är om en skola någonsin har byggts så snabbt som Gärdesta modulskola, som snart börjar växa upp i Sala för att tills vidare ersätta den fuktskadade Åkraskolan.

 • Skapande skola får 550 tkr av Statens Kulturråd

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun har tilldelats 550.000 kronor i bidrag för Skapande skola. Statsbidraget Skapande skola ska stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet.

 • Elda rätt och säkert på Valborg!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 09:12

  Snart är det valborgsmässoafton och många runt om i kommunen kommer att elda för att välkomna våren. Om du ska elda, se till att du gör det på rätt sätt. Det är bara torrt trädgårdsavfall som får e...

 • Temakväll: Landsbygdsutveckling och bredbandsutbyggnad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Välkommen till en temakväll på Tärna folkhögskola 8 maj kl. 18.30. Vi bjuder på fika. Föranmäl dig!

 • Den 9 maj tas första spadtaget för nya Vallaskolan

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommun förbereder nu starten av utbyggnaden av Vallaskolan. Den 9 maj är det tänkt att eleverna och kommunstyrelsens ordförande Anders Wigelsbo (C) tillsammans ska ta första spadtaget för de n...

 • Sandupptagning startar vecka 16

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I år beräknar vi att påbörja sandupptagningen vecka 16, med full styrka vecka 17 och vi räknar med att allt ska vara klart i slutet av maj. Hur lång tid det tar beror bland annat på vädret. Vid reg...

 • Varning för mycket höga flöden

  Driftstörning – Status: Avslutad
  Uppdaterad: 2018-04-23 07:37

  Utfärdad: 19/4 klockan 11:34. Snabb snösmältning gör att mindre vattendrag, bäckar och diken i norra Svealand och södra Norrlands kustland under dagen väntas gå upp i flöden motsvarande klass 2.

 • Stadsparkens konstverk Vara vatten monteras ner

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-12-05 11:53

  Då glaskonstverket vid Stadsparken återigen är vandaliserat kommer det tyvärr att monteras ner inom kort.

 • Risk för översvämning i Svartån

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2019-07-25 13:38

  Flödet i Svartån är i dagsläget högt och på vissa ställen kommer det troligen att dubbleras inom en vecka.

 • Pilotprojekt ger deltidare heltidsjobb

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-16 16:58

  På sikt så ska alla deltidsanställda på Sala kommun kunna få heltidsanställningar. Och de första medarbetarna har nu fått frågan om de vill arbeta heltid i stället för deltid. Detta i ett pilotproj...

 • Sala kommun och Trafikverket ökar säkerheten på väg 70

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-12-04 16:44

  Trafikverket förbereder nu tillsammans med Sala kommun åtgärder längs väg 70 mellan Sala – Kumla - Simtuna. Trafikverket kommer att starta arbetena under 2018.

 • Uppdatering angående åtgärder med anledning av Gärdersta modulskola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-13 08:56

  En ny modulskola, som ska ersätta Åkraskolan, planeras att vara på plats på Gärdesta i Sala senast den första augusti i år.

 • Kulturnatta 21 april

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kulturnatta firas lördagen den 21 april 2018 med dans, teater, musik och utställningar.

 • Påsklovsaktiviteter tom. 8 april

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Vecka 14 har skolorna påsklov i Sala och det finns en hel del ordnade aktiviteter för dig som är ledig och vill göra nåt!

 • Ny ordförande i kommunstyrelsen från och med 2018-04-05

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-04 10:58

  På kommunfullmäktiges sammanträde, den 26 mars, lämnade Carola Gunnarsson (C) in sin avsägelse om att sluta som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd. Carola Gunnarsson kommer att göra sin si...

 • Earth Hour 2018 + Miljökampen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På lördagen den 24 mars är det dags för årets Earth Hour, kl. 20.30--21.30, samtidigt pågår Miljökampen mellan Sala och Heby kommuner.

 • Kommunfullmäktige 2018-03-26

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula, kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Vi behöver fler familjehem i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I Sala behöver vi fler familjehem som kan ta emot barn och ungdomar: Informationskväll på Täljstenen kl. 18 den 27 mars.

 • Sala yrkesbrandkår fyller 60 år - 2018!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-02-22 12:48

  Sala yrkesbrandkår, eller Räddningstjänsten Sala-Heby som vi numera heter, fyller 60 år i vår. Det uppmärksammar vi med öppet hus på brandstationen, brandövning i Sala centrum och mycket annat.

 • Lördag den 24 mars åker du gratis buss i hela länet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-03 15:17

  På lördag den 24 mars åker du gratis buss i hela Västmanland.

 • Avgiftsfri busstrafik i Sala, med start 1 april

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-03 15:17

  Den första april i år så blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun. Det gäller all landsbygdstrafik och stadstrafik, med undantag för den regionala busstrafiken inom kommunen samt till oc...

 • Ny modulskola levereras av 80 långtradare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-03-16 13:56

  En ny modulskola, som tills vidare ska ersätta den fuktskadade Åkraskolan, planeras att vara på plats på Gärdesta i Sala senast den första augusti i sommar.

 • Hemtjänsten bra på att bemöta

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-03-09 09:15

  Sala kommuns hemtjänst firar gott resultat i en undersökning som Socialstyrelsen har genomfört.

 • Vapenamnesti

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Mellan den 1 februari och 30 april 2018 gäller en tillfällig vapenamnesti i Sverige. Under vapenamnestin kan de som utan tillstånd har skjutvapen och ammunition lämna in det till polisen.

 • Kommunfullmäktige 2018-02-26

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kommunfullmäktige sammanträder i Ekebyskolans aula kl 19.00. Sammanträdet är öppet för allmänheten

 • Bygglovsansökan: Fackverkstorn

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-10-13 14:47

  Bygglovsansökan för uppförande av fackverkstorn på fastigheten Stadsskogen 2:24. Möjlighet att lämna synpunkter i ärendet (t.o.m. 31 mars)

 • Sala kommuns befolkning ökade med 278 personer 2017

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 11:59

  Vid årsskiftet 2017/2018 hade Sala kommun en folkmängd på 22 631 personer, en ökning med 278 personer sedan året innan.

 • Pålningsarbeten utförs i Kronparken under tre veckor

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-02-20 15:50

  Bygget av Salabostäders nya hyreslägenheter i Kronparken innebär att pålningsarbeten nu har påbörjats.

 • Vattenläcka på Norrängsgatan åtgärdad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Den vattenläcka som uppstod på Norrängsgatan är nu lagad.

 • Sportlovsaktiviteter vecka 9!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Vecka nio är det sportlov i Sala och här är förslag på sportlovsaktiviteter för alla lediga barn och ungdomar.

 • Ransta nya skola – Trafiksäkerhetsåtgärder

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  För att garantera barnens säkerhet tvingas vi begränsa möjligheterna att köra bil inom skolområdet.

 • Syntolkat utbud våren 2018

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Syntolkat utbud av film, teater, konst och kulturarv i Västmanland under våren 2018.

 • Åkraskolan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-02-05 12:34

  Uppdatering angående åtgärder med anledning av fuktskada i Åkraskolan.

 • Ännu ett nybyggt LSS-boende i Sala invigt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-01-29 15:34

  Sala kommun har invigt sitt andra nya LSS-boende sedan i somras.

 • Kommunens telefoni åter igång

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Felet i kommunens telefonisystem är nu åtgärdat och 0224-74 70 00 fungerar åter normalt.

 • Kommunens växel går inte att nå (LÖST)

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-07-22 10:01

  Direkta anknytningar och mobila nummer till personer och verksamheter fungerar som vanligt.

 • Vattenläcka lagad: kv. Flädern och Videt

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-07-22 10:09

  Boende i kvarteren Flädern och Videt har nu vatten igen efter dagens vattenläcka.

 • Skridskobana på Långforsen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-02-12 08:33

  När vädret tillåter plogas en skridskobana på Långforsen vid Måns-Ols.

 • Vallaskolan får utbyggd matsal

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Vallaskolans matsal växer snart med 333 kvadratmeter.

 • Avspärrning vid polishuset hävd

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-07-22 10:02

  Det misstänkta föremålet har undersökts och visat sig ofarligt samt att misstanke om brott saknas.

 • Dialogmöte med civilsamhället

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-01-19 15:33

  Den 30 januari kl 18:30-21:00 är nästa stormöte på Täljstenen! Du kommer väl? Anmäl dig här!

 • Välkommen till invigningen av LSS-boende!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-02-07 11:13

  Den 29 januari invigs kommunens nybyggda LSS-boende med särskilt service på Jakobsbergsgatan 30 B i Sala.

 • Åkraskolan utryms i höst efter stora fuktskador

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-04-17 10:32

  Personal och cirka 340 elever vid Åkraskolan måste flytta till provisoriska lokaler till höstterminen 2018. Åkraskolan har nämligen drabbats av omfattande fuktskador.

 • Skriver till Teliachefen om avbrottet i Hedåker

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-02-07 11:15

  Carola Gunnarsson, kommunstyrelsens ordförande i Sala, skriver nu till Teliachefen Hélene Barnekow och protesterar mot hur Telia hanterar teleavbrottet i Hedåker. Landshövding Minoo Akhtarzand har ...

 • Halkvarning - extrem isbeläggning

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  Var extra försiktiga nu när det är extremt halt på såväl körbanor som gång- och cykelbanor.

 • Fyrverkeriförbud i centrum

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  För att använda fyrverkerier i Sala stad krävs särskilt tillstånd från polisen med undantag för vissa stadsdelar där det är helt förbjudet.

 • Här är alla de nominerade till Silverglansgalan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-30 09:13

  Här är alla de 15 nominerade till de 5 utmärkelser som delas ut på Silverglansgalan i Sala den 9 februari 2018.

 • Öppettider under helgen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Undantag från ordinarie öppettider under jul- och nyårshelgen för kommunens verksamheter.

 • Anhörigcentrum vill gärna ha med dig i Minnenas kör!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-14 12:12

  Är du anhörig eller god vän till någon med minnesproblematik eller som har en demensdiagnos? I så fall är du välkommen att vara med i Minnenas kör!

 • Nattomsorg startar på Emmylunds förskola i februari

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-14 08:30

  Den första februari 2018 startar Emmylunds förskola i Sala nattomsorg för barn som fyllt två år, men som inte har hunnit fylla tio.

 • Så här kommer nya Vallaskolan att se ut

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 12:03

  Nu har planerna för den nya Vallaskolan i Sala börjat ta form. Skolan beräknas vara inflyttningsklar höstterminen 2020.

 • Nu får Sala en egen parkeringsapp för mobilen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Nu behöver du inte längre en pappersskiva för att kunna parkera gratis i Sala. Istället kan du använda din mobil.

 • Projekt i Sala kan ge 175 personer sysselsättning

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-21 09:19

  Sala kommun hoppas kunna skapa sysselsättning åt 175 personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.

 • Sala får 13,5 miljoner till storsatsning på arbetsmarknaden

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-06 17:30

  Sala kommun får 13,5 miljoner kronor i bidrag för att satsa på dem som står längst ifrån arbetsmarknaden.

 • Avgiftsfri kollektivtrafik införs i Sala den 1 april nästa år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-03-03 15:17

  Den första april nästa år blir det avgiftsfritt att åka buss inom Sala kommun.

 • Onnea Suomi! Grattis Finland!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Finlands självständighetsdag firas den 6 december. Och idag firas hundraårsdagen för denna dag som räknas som Finlands nationaldag.

 • Sala kommun stödjer Grannsamverkan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Sala kommun stödjer projektet Grannsamverkan med 5.000 kronor.

 • Ransta nya skola, förskola och idrottshall

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Gjutning pågår av bottenplattor till skola och idrottshall!

 • sala.se - näst bäst i länet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kommunens webbplats sala.se hamnar tvåa i länet då årets resultat i SKLs nationella webbundersökning presenterats.

 • Sala satsar på sin vård- och omsorgspersonal

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-05 09:50

  Med satsningarna vill vi få personalen att känna sig sedda och delaktiga och på så sätt minska sjukskrivningstalen och skapa en hållbar och attraktiv arbetsplats.

 • Delegation från kinesiskt ministerium lär om Salas äldreomsorg

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-22 11:33

  En delegation med 22 representanter från Kinas vetenskaps- och teknikministerium besöker Sala kommun.

 • Hedens skola till final i tävlingen Gilla naturen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-04-17 10:32

  Klass 4-6 på Hedens skola i Sala är en av tio skolklasser som har gått till final i tävlingen Gilla naturen.

 • Flärdrum och Nobelmiddag förgyller äldreboendet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-28 16:30

  På äldre- och omsorgsboendet Jakobsbergsgården i Sala har de tidigare fått ett flärdrum. Och i nästa vecka blir det mer flärd, med Nobelmiddagar.

 • Sala kommun prisas igen för företagsamheten

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-28 16:33

  I dag jublar personalen på Sala kommuns näringslivskontor och vi andra. Återigen prisas nämligen kommunen för vår goda företagsamhet.

 • Hushållspapper vanligaste ”fultorkningen”

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-19 22:14

  Den 19 november är FN:s världstoalettdag, vars syfte är att uppmärksamma sanitetsfrågor runt om i världen och i år uppmärksammas ”fultorkningen”. En situation som ligger bakom många fulspolningar ä...

 • Lokal överenskommelse om samverkan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Kommunen ska föra en dialog med civilsamhället med målet att formulera en gemensam lokal överenskommelse för hur Sala kommun och de idéburna organisationerna i kommunen ska samverka. Det har kommun...

 • Nu är vi 22 620 kommuninvånare!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommuns folkmängd ökade med 267 personer under de tre första kvartalen 2017 och uppgår nu till 22 620 personer.

 • Här är jobben för dig som vill vara med och utveckla Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-01 13:32

  Sala kommun fortsätter att växa. Och nu söker vi efter nyckelpersoner i det fortsatta expansionsarbetet.

 • Här kan du söka utbildningar på komvux och i vård- och omsorg

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-10-26 10:13

  Du kan söka både teoretiska utbildningar och yrkesutbildningar. Du hittar dem alla i den här länken. Kontakta studie- och yrkesvägledaren på kommunen så får du hjälp.

 • Misstänkt för knivöverfallet på gymnasieelev gripen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Den man som misstänkts för knivöverfallet på en 20-årig elev vid Kungsängsgymnasiet i Sala greps under torsdagen odramatiskt i Västerås.

 • Vi behöver dig som god man och förvaltare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-01-30 08:32

  Behovet av gode män och förvaltare är stort i Sala kommun.

 • Sala kommuns ekonomi blir allt starkare

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-10-17 08:22

  Sala kommun beräknas redovisa ett helårsresultat för 2017 på plus 55,2 miljoner kronor. Och det överskottet blir hela 29 miljoner kronor högre än vad som tidigare har budgeterats.

 • Ny hastighet på Måns Olsvägen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Från och med måndag 9 oktober 2017 så gäller en ny hastighet, 40 km/h, på Måns Olsvägen.

 • Sala kommun ger 14,2 miljoner extra till föreningar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-10-03 18:03

  Salaortens Ryttarförening är en av 23 föreningar och samlingslokalorganisationer som nu föreslås få dela på 14,2 miljoner i extra investeringsbidrag.

 • Vinnare av biobiljett till Jordskott II

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-30 09:13

  Grattis till hundra vinnare av biobiljetter till premiärvisningen av Jordskott 2 på Centrumbiografen 9 oktober!

 • Här är den spännande historien om Salas höstmarknad

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-10-02 16:35

  Salas höstmarknad har inletts. Och det finns en spännande historia om hur en drottning beslutade att den här marknaden skulle bli till.

 • Uppehåll i annonsering på e-skyltar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  På grund av driftsavbrott och ökat underhållsbehov byter vi de elektroniska displayerna i infartstavlorna. Tjänsten återupptas när upphandling och byte är genomfört.

 • Kollektivtrafikmyndigheten tar över handläggning av färdtjänst

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Den 1 oktober går myndighetsutövningen och handläggningen av färdtjänst och riksfärdtjänst över från Sala kommun till Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland.

 • Fiberutbyggnad i Sala

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-01-30 09:19

  Fiberutbyggnaden i Sala fortsätter. Det innebär grävarbeten som begränsar framkomligheten på vissa gator.

 • Vinn biljetter till premiären i Sala av Jordskott 2!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-09-29 09:44

  Vi lottar ut 100 biljetter till galapremiären här i Sala av TV-serien Jordskott 2.

 • Sala får ännu ett tillagningskök

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Snart får även Ängshagenskolan i Sala ett eget tillagningskök.

 • Duktiga kockar blev uppvaktade

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  När Johannesbergsgatan 2:s kockar började jobba igen efter White Guide-galan, vid 08-tiden i morse, så möttes de av en överraskande uppvaktning.

 • Fiberutbyggnad i Ransta

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-09-20 08:31

  Fiberutbyggnad pågår i Ransta. Det innebär grävarbeten som begränsar framkomligheten i vissa gator.

 • Idrottshallen vid Ransta skola riven

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-09-20 07:55

  I morse satte grävskopan tänderna i den gamla idrottshallen på Ransta skola.

 • Försvarsmaktsövning Aurora 17

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-18 10:44

  Idag drar försvarsmaktens stora övning Aurora 17 igång på allvar. I Sala kommun innebär det en ökad militär närvaro under perioden 18–27 september.

 • Vägarbete: Kungsgatan med infart från Väsbygatan avstängd för trafik

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Måndag 29 maj -- fredag 14 juli kommer Kungsgatan vara stängd för trafik med infart från Väsbygatan.

 • Silverlotsen vill ge dig snabba svar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-18 10:55

  Det ska vara enkelt och gå snabbt att få information, hjälp och vägledning när det gäller frågor om studier, jobb, försörjningsstöd och integration. Därför så har Silverlotsen skapats i Sala.

 • Dags att söka stipendium!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-09-13 11:46

  Det finns flera olika stipendium att söka. • Föreningsledarstipendium – 32 000 kr • Kulturstipendium - 25 000 kr • Kulturarvsstipendium - 30 000 kr • Skönare stad - medel ur Sala Sparbanks kulturfo...

 • Tre Salaföretag nominerade till Stora näringslivspriset

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-05-02 13:22

  Näringslivskontoret vid Sala kommun har nominerat tre lokala företagare till Stora näringslivspriset som delas ut till en västmanländsk företagare under Stora näringslivsdagen i Västerås den 2 okto...

 • Nyfiken på livet i vattnet?

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-09-12 16:23

  Den 15 september kl 10.00 genomför Sagåns vattenråd i samarbete med Länsstyrelsen i Västmanland en undersökning av vilka fiskar som finns i ån vid Agueliplatsen i Sala.

 • Sala kommun tar tillbaka gruppboende

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-08-30 14:49

  Sala kommun tar nu tillbaka driften vid gruppboendet Bryggeriet i Sala, som har 32 platser, från det privata företaget Frösunda Omsorg AB.

 • Salamässan 2017 - Framtiden i fokus

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-08-30 08:55

  Sala kommun medverkar på Salamässans 30-årsjubileum med temat: Framtiden i fokus.

 • Polischef vald till Salaambassadör

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:13

  Salas polischef, Agneta Kumlin, har röstats fram av kommunens invånare till årets Salaambassadör.

 • Det här gäller om du har egen brunn

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-08-28 13:44

  Vi har blivit duktiga på att spara vatten i Sala. Men fortfarande så är vattennivåerna låga. Och egna brunnar riskerar att sina.

 • Förändrad faktura för dig som är ansluten till kommunalt VA

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-08-28 08:47

  I dagarna får de kunder som är anslutna till kommunalt VA sin faktura för kvartal tre, som avser brukningsavgiften för juli-september.

 • Första spadtaget Ransta skola och förskola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-08-25 13:47

  Idag den 25 augusti togs det första spadtaget (fast i form av en bandklippning) för bygget av en ny skola, förskola, idrottshall och bibliotek av kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C).

 • Rösta på Salaambassadör 2017

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-11-28 16:20

  Omröstningen för 2017 års Salaambassadör startar måndag den 7 augusti och pågår till och med söndag den 27 augusti.

 • Kommunfullmäktige 2017-08-28

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-06-11 09:33

  Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 28 augusti kl. 19.00. Plats: Ekebyskolans aula. Sammanträdet är öppet för allmänheten.

 • Tillsammans för framtidens Sala - inbjudan dialogmöte september

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Inbjudan till föreningar i Sala: Tillsammans för framtidens Sala. Dialogmöte 2 den 5 september 2017. Hade du inte möjlighet att delta vid första mötet? Ingen fara – du är välkommen att hoppa på tåg...

 • Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Från och med den 4 september 2017 kommer beviljade parkeringstillstånd för rörelsehindrade inte längre att distribueras via post.

 • Utökad rätt till komvux

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:16

  Från och med 1 januari 2017 har du rätt att läsa kurser för grundläggande behörighet och särskild behörighet till högskola och yrkeshögskola.

 • Badvattenkvalitet - juli 2017

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-24 13:25

  Läs resultatet från miljöenhetens senaste tillsyn och provtagning av badvattnets kvalitet vid Salas strandbad.

 • Badvattenkvalitet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-24 10:28

  Läs resultatet från senaste provtagning av badvattnets kvalitet vid Salas strandbad.

 • Nya detaljplaner ute på samråd och granskning

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-05-09 14:26

  Del av Stamparen 4 och Lasarettet 2 m.fl. Del av Lärkans sportfält och Pumpen 1 finns nu ute för granskning.

 • Tourist Information

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Välkommen till Sala! Och till Salas officiella besöksguide på webben.

 • Sala kommun i topp när öppenheten testas

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  I en undersökning av hur offentlighetsprincipen tillämpas i kommuner placerar sig Sala kommun bland de som är mest öppna.

 • Bygget av ett LSS-boende vid Jakobsbergsgatan i Sala får statligt investeringsstöd

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-07-03 16:26

  Länsstyrelsen meddelade att statligt investeringsstöd beviljats med 2 617 772,50 kronor till bygget av LSS-bostäder vid Jakobsberg i Sala.

 • Så här bygger Sala på ett nytt sätt

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-07-03 08:54

  Sala kommun har valt ett nytt sätt att arbeta på när nya skolor och andra byggprojekt nu dras igång.

 • Badvattenkvalitet - juni 2017

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Läs resultatet från miljöenhetens senaste tillsyn och provtagning av badvattnets kvalitet vid Salas strandbad.

 • Snart tas första spadtagen för Ransta skola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-06-30 14:06

  Klockan 09.30 på fredag den 25 augusti tas de första spadtagen i bygget av nya Ransta skola.

 • JO granskar Sala Silvergruva

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:12

  Justitieombudsmannen, JO, har beslutat att granska det kommunägda bolaget Sala Silvergruva, eftersom bolaget inte har diariefört sina handlingar på flera år.

 • Ny hastighet i Stampers

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Från och med tisdagen den 27 juni 2017 gäller hastigheten 30 km/h i Stampers.

 • Renovering av brunnar i Sala innerstad

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  NCC kommer på uppdrag av Sala kommun arbeta med renovering av brunnar i Sala innerstad. Den 28 juni 2017 ska brunnen i korsningen Drottninggatan/Borgmästargatan renoveras. Arbetet kräver att gatan ...

 • Så här ändras VA-taxan i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-06-27 07:59

  Från och med den 1 juli nu i sommar så inför vi en ny taxestruktur för vatten och avlopp här i Sala kommun.

 • Destination Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-06-26 14:40

  Sala kommuns webb för upplevelser och besök - www.destinationsala.se En inspirerande webbplats med fokus på att visa vilka upplevelser vår destination har att erbjuda.

 • Restaurering vall gruvkanalen v.26-27

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-06-21 14:54

  Läckage har noterats genom dammvallen längs gruvkanalen som nu ska tätas. Under arbetet kommer kanalen att vara avsänkt. Vi ber om visad hänsyn och överseende under arbetets gång då det inte går at...

 • Fiberutbyggnad i Sala under sommaren

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  IP Only kommer genom Sörmans Mark & Entreprenad förlägga fiber i Kungsängen i Sala under sommaren. Arbetet kommer att starta måndag 19 juni och beräknas pågå fram till mitten av augusti och kommer ...

 • Invigning av Sala kommuns nybyggda LSS-boende

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-06-09 10:20

  Den 15 juni invigs Sala kommuns nybyggda LSS-boende med särskild service på Josefsdalsvägen 12.

 • Kommunfullmäktige 29 maj

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Ekebyskolans aula Måndagen den 29 maj 2017, kl 19.00.

 • Nya svenska medborgare välkomnas under Nationaldagen 6 juni

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-05-31 12:56

  På nationaldagen, den 6 juni, bjuder Sala kommun in de som har blivit svenska medborgare under det senaste året.

 • Så ska Ransta skola se ut

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-05-31 10:05

  Nu är det klart hur Ransta nya skola och förskola kommer att se ut.

 • RISK SKOGSBRAND - Eldningsförbud

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Stor eller mycket stor antändningsrisk och att eld sprids lätt i skogsmark.

 • Vänort på besök i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:18

  Sala kommun har just nu besök av vår estländska vänort Vändra.

 • Sala Superkommun!

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-05-18 10:43

  Sala stiger i graderna som superkommun. Sala kommun kliver nu nämligen uppåt ordentligt på tidningen Dagens Samhälles rankinglista Årets Superkommuner.

 • Tillsammans för framtidens Sala - inbjudan dialogmöte maj

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Inbjudan till föreningar i Sala: Dialogmöte 31 maj. Kan föreningarna och Sala kommun tillsammans ta ytterligare steg att utveckla en samverkan med målet att formulera en gemensam, lokal överenskomm...

 • Orostelefon mot radikalisering

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Är du orolig att någon du känner dras till en våldsam, extrem rörelse eller ideologi? Ring 020-100 200 anonymt och kostnadsfritt för att få stöd och råd.

 • Krisberedskapsvecka för ökad beredskap hos hushållen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj.

 • Vintern rasat ut bland våra fjällar...

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-26 10:48

  Valborgsmässofirande för stora och små - i Stadsparken och Sala Silvergruva

 • Öppna jämförelser: Företagsklimat 2016

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sveriges kommuner och landsting genomför årligen en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning som nu är publicerad. Mätningen redovisas i ett Nöjd-Kund-Index (0-100) där Sala kommuns placeri...

 • Granskning av detaljplan Disponenten 1

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Detaljplan för fastigheten Disponenten 1 och del av Kristina 4:5 ute för granskning under tiden: 2017-04-26--2017-05-26.

 • Attentat i Stockholm - Nationell Tyst minut måndag 10 april kl. 12.00

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Allmänheten inbjöds att deltaga vid den tysta minut som i Sala avhölls på Stora torget kl. 12.00. Tack alla som deltog!

 • Attentat i Stockholm - Flaggning på halv stång

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Med anledning av fredagens tragiska händelser i Stockholm visade vi vårt deltagande med avlidna, skadade och deras anhöriga genom att Sala kommun flaggade på halv stång på Stora torget lördagen 8 a...

 • Teknisk uppdatering av kommunens telefoni 31 mars

  Driftstörning – Status: Planerad
  Uppdaterad: 2020-07-22 10:08

  Under tiden uppdateringen pågår kan det eventuellt vara svårt att komma fram på kommunens växelnummer - 0224-74 70 00.

 • Get Online Week - vecka 13

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-23 14:56

  Get Online Week är en europeisk kampanjvecka för digital delaktighet. Sala stadsbibliotek erbjuder ett program med medarrangörer under veckan.

 • Earth Hour 2017 + Miljökampen

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Lördag 25 mars är det dags för årets Earth Hour! Klockan 20.30--21.30 släcker Sala kommun gatubelysningen i Sala tätort och skickar då en signal att ta klimatfrågan på allvar. Samtidigt pågår Miljö...

 • Mingel- och informationsträff om Ransta nya skola och förskola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-03-20 14:15

  Är du nyfiken på vad som händer kring projektet Ransta nya skola och förskola? Den 20 mars bjuder Sala kommun och projektgruppen in till mingel- och informationsträff på Ransta skolgård.

 • Mingel och information om Ransta nya skola och förskola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-03-13 11:33

  Om du är intresserad av bygget av den nya skolan och förskolan i Ransta ska du boka in måndag 20 mars i din kalender. Då kommer projektgruppen för Ransta nya skola och förskola att anordna mingel o...

 • Två föreläsningar i Sala under Tillsammansveckan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 13:58

  Två föreläsare gästar Sala under vecka 11 när psykisk ohälsa uppmärksammas i hela Västmanland under temat Tillsammans för psykisk ohälsa.

 • Inte längre möjligt att ansöka om blomlådor som farthinder

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Från och med våren 2017 kommer det inte längre att finnas möjlighet att ansöka om blomlådor som tillfälliga farthinder på Sala kommuns gator.

 • Landshövdingen på besök i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 13:59

  Fredagen den 3 mars besökte landshövding Minoo Akhtarsand Sala. Under dagen stod integrationsarbete, besöksnäring och bostadsbyggande i fokus.

 • Test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-03-29 14:00

  Måndag 6 mars klockan 15.00 sker årets första test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten.

 • Om din skola, förskola eller fritids vill grilla i Stadsparken

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-03-02 16:52

  Skolor, förskolor och fritids får gärna låna stora grillar via kommunen vid utflykter till Stadsparken. Dessa måste dock hämtas och lämnas på kommunens centralförråd.

 • Välkommen, informationsmöte om bygglov

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 14:27

  Ska du bygga i sommar? Bygg och miljö Sala-Heby bjuder in till informationsmöten kring bygglov och Attefallsregler.

 • Egen projektsida för Ransta nya skola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-02-28 11:00

  Till årsskiftet 2018/2019 ska en nya skola stå klar i Ransta. Du kan följa arbetet och få information om projektet via projektsidan Ransta nya skola och förskola som kommer att uppdateras i takt me...

 • Dags för sportlov i Sala

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-02-20 13:02

  23 februari till 3 mars är det sportlov i Sala. Kanske vill du gå på skridskodisco i ishallen eller bada i simhallen? Kanske dansa zumba, slöjda, pyssla eller prova på att vara bonde? Eller göra nå...

 • Förslag om ny vatten och avloppstaxa

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-03-29 14:02

  Kommunfullmäktige ska måndag 27 februari ta ställning till förslag om ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som, om den antas av kommunfullmäktige, kommer att börja gälla från och med 1 juli 2017.

 • Sala kommuns befolkning ökade med 244 personer 2016

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2017-02-21 15:11

  Vid årsskiftet 2016/2017 hade Sala kommun en folkmängd på 22 353 personer, en ökning med 244 personer sedan året innan. En stark inflyttning är den främsta orsaken.

 • Ekonomiskt överskott med 52,4 miljoner kronor för Sala kommun 2016

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2017-02-21 15:08

  Det preliminära bokslutet för Sala kommun 2016 uppvisar ett mycket positivt resultat på 52,4 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

 • Sala kommuns befolkning ökade med 244 personer under 2016

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:02

  Vid årsskiftet 2016/2017 hade Sala kommun en folkmängd på 22 353 personer, en ökning med 244 personer sedan året innan. En stark inflyttning är den främsta orsaken.

 • Ekonomiskt överskott med 52,4 mkr för Sala kommun 2016

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-03-12 15:24

  Det preliminära bokslutet för Sala kommun 2016 uppvisar ett mycket positivt resultat på 52,4 miljoner kronor. Det är 35 miljoner kronor högre än det budgeterade resultatet.

 • Biltvätt på gatan - nej tack

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-02-20 09:27

  Vill du bada i tvättvattnet från din bil? Naturligtvis inte och då vill du ju heller inte att vattnet från biltvätten ska hamna i en badsjö eller i vattnet vi dricker.

 • Sala Silvergruva utsedd till Årets turistmål 2016

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:23

  Sala Silvergruva har utsetts till Årets turistmål - historiska sevärdheter 2016. - Detta är så roligt för oss och en bekräftelse på att våra besökare är eniga med oss om att Sala Silvergruva är et...

 • Två nya områden i Sala utses till riksintressen för friluftsliv

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:21

  Svartådalen och Salakalken pekas nu ut av länsstyrelsen som riksintressen för friluftsliv. Det innebär att länsstyrelsen vill lyfta fram och förstärka platsernas betydelse för människors vistelse i...

 • Dags att söka feriearbete till sportlov och påsklov

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-01-25 11:08

  Nu kan du som går första eller andra året på gymnasiet och är folkbokförd i Sala kommun söka feriejobb till sportlovet och påsklovet hos Sala kommun.

 • Öppet hus på Sala kommuns gymnasieskolor

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:26

  Torsdag 26 januari välkomnar Kungsängsgymnasiet till öppet hus och på lördag 28 januari är det Ösby naturbruksgymnasiums tur att öppna upp för intresserade och nyfikna besökare.

 • Fest och mingel när Sätrabrunns nya förskola invigdes

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:50

  Under måndagen invigdes Sätrabrunns nya förskola under högtidliga former. Applåder och jubel mötte kommunalråd Carola Gunnarsson när hon invigningstalade och klippte bandet till den helt nybyggda f...

 • Barnen tycker till om sin trafiksituation

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Bilar som kör fort utanför skolorna och skolskjutsarna hamnar i fokus när Salas elever ska berätta om hur de upplever trafiken i Sala genom teckningar. Nu presenterar Sala kommun några av alla de t...

 • Johannesbergsgatan 2 - semifinalist i matbranschens Oscar

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Ännu en gång visar köket på Johannesbergsgatan 2 att de tillhör Sveriges elit när det gäller seniormat. Köket är en av semifinalisterna till Arlas Guldko 2017 och tävlar nu vidare mot en finalplats.

 • Vi vill önska alla ett Gott Nytt År!

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-03-29 12:09

  Samtidigt vill vi passa på att berätta om våra öppettider i anslutning till nyårshelgen och trettonhelgen.

 • Mata gärna fåglarna, men ...

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-12-30 10:17

  Vintern är här och många tycker att det är trevligt att ta med sig gammalt bröd till parken för att mata våra fåglar, men det har en baksida.

 • Sala kommun prisas för sommarläger

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-05 14:55

  Ungdomslokalen i Sala har i dagarna tagit emot en utmärkelse från Myndigheten för ungdoms- och civilrättsfrågor som hyllar kommunens arbete med sommarläger för barn och unga.

 • Fyrverkeriförbud i centrala Sala

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Så här till nyår vill vi påminna om att det är förbjudet / kräver polistillstånd att använda fyrverkerier i centrala Sala enligt den lokala ordningsstadgan.

 • Så parkerar du rätt i centrala Sala

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Vi gillar att många väljer att besöka Salas centrum. För den allmänna trivseln och framkomlighetens skull vill vi påminna om vilka parkeringsregler som gäller.

 • Vi önskar alla en riktigt god jul!

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-03-29 12:10

  Samtidigt vill vi också passa på att berätta om våra öppettider i anslutning till julhelgen.

 • Ny taxa för vatten och avlopp föreslås

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-06-02 15:56

  Kommunstyrelsens ledningsutskott ska på måndag 19 december ta ställning till förslag om ny vatten- och avloppstaxa (VA-taxa) som, om den antas av kommunfullmäktige, kommer att börja gälla från och ...

 • Ta chansen att bli fadder

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-18 11:09

  Nu kan du bli en del av Salas fadderprojekt. Att vara fadder till en nyanländ innebär främst om att umgås, ha roligt och få ett utbyte med varandra. Samtidigt ger det nyanlända möjlighet till en pe...

 • Bygginformation - Ransta nya skola

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-12-08 14:17

  13 december startar markarbeten i skogsdungen väster om Ransta skola. I skogen byggs en hinderbana/aktivitetsslinga som ett komplement till skolgården. Den kommer också att kunna nyttjas av allmänh...

 • Fria bussresor i hela länet den 10 december

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-12-07 09:49

  På lördag kan du åka buss i Västmanland helt kostnadsfritt.

 • Test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-12-18 11:03

  Måndag 5 december klockan 15.00 sker årets sista test av signalen Viktigt meddelande till allmänheten.

 • Sala bästa skolkommunen i Västmanland

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-12-01 10:40

  Sala kommun är den kommun som visar bäst skolresultat i Västmanland. Det står klart när Sveriges kommuner och landsting (SKL) presenterar Öppna jämförelser - Grundskolan 2016.

 • Salaborna bland de nöjdaste i Sverige med kommunal service

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-11-29 15:46

  Sala kommuns invånare ger toppbetyg till parker, vattenkvalitet och avfallshantering. Det tillsammans med goda betyg för bland annat snöröjning gör Sala till den tredje bästa kommunen i Sverige på ...

 • Sala kommun prisas för Bästa Tillväxt 2016

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-11-28 10:32

  Företagen i Sala är bäst i Västmanlands län på tillväxt. Alla aktiebolag i kommunen som har ökat sin omsättning, nyanställt eller gått med vinst har bidragit till Salas placering.

 • Besked om feriearbete under vecka 49

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-11-28 09:39

  Nu har ansökningstiden för feriearbete under jullovet gått ut. Under vecka 49 kommer alla sökande att få besked.

 • Dags att söka feriejobb till jullovet

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-11-28 08:53

  Du som går på gymnasiet och är folkbokförd i Sala kommun har möjlighet att söka feriejobb hos Sala kommun till jullovet.

 • Två miljoner snusprillor spolas ned i Sala kommun varje år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:15

  Lördag 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. Då vill Sala kommun passa på att uppmärksamma kommuninvånarna på vad de spolar ner i toaletten.

 • Dags att söka riksfärdtjänst till jul- och nyårshelgen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-11-18 16:01

  Behöver du riksfärdtjänst under jul- och nyårshelgen? Då är det dags att ansöka nu.

 • Arkivens dag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-15 14:21

  14-15 november är det öppet hus i kommunarkivet och alla intresserade hälsas välkomna.

 • Öppet hus på Ransta och Hedåkers brandstationer

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-12-18 15:07

  Få bättre kunskap om brandskydd i hemmet, prova på att släcka en mindre brand och se hur en hjärtstartare fungerar. Detta och mycket mer kan du ta del av när Ransta och Hedåkers brandstationer bjud...

 • 924 personer har flyttat till Sala kommun i år

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-11-10 13:31

  Under de tre första kvartalen 2016 har 924 personer flyttat till Sala kommun. Vi är nu 22 306 personer som bor i Sala kommun.

 • 2016 års föreningsledar- och kulturstipendiater är utsedda

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-10-19 15:23

  Bosse Kihlström, Sala Folketsparkförening, tilldelas årets föreningsledarstipendium och Johnny Ekman tilldelas kulturstipendiet. Båda prisas för mångårigt och förtjänstfullt arbete.

 • Nu har vi en tid med snö och ishalka framför oss

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-10-19 14:45

  Snön är här och vintern står för dörren. Nu väntar en tid av snöskottning, snöröjning och halkbekämpning och vi vill passa på att påminna alla fastighetsägare vad som gäller när det gäller renhålln...

 • Medborgarundersökning 2016

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-02-06 11:18

  Är du en av 1200 utvalda medborgare i Sala kommun, som fått årets medborgarundersökning från SCB? 

 • Nu får du dina renhållningsfakturor från VafabMiljö

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2017-12-15 07:58

  De renhållningsfakturor som kommer i brevlådorna nu har VafabMiljö som avsändare. Som Sala kommun tidigare har informerat om sköter VafabMiljö hämtningen av hushållsavfall, fett och latrin sedan 1 ...

 • Tillsammans för Sala, en mässa för mångfald

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2016-11-03 08:22

  Lördag den 12 november klockan 11.00 - 18.00 arrangerar Sala kommun mässan Tillsammans för Sala i Lärkhallen. Syftet med mässan är att ge besökarna möjlighet att upptäcka Salas utbud av idrott, kul...

 • Öppettider i Allhelgonahelgen

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-03-29 09:08

  I samband med Alla helgons dag lördag 5 november har kommunens verksamheter förändrade öppettider.

 • På besök hos Salas företag

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:10

  Bernt Johansson på Holms trävaror hade en hel del som han ville framföra till kommunchef Jenny Nolhage när hon besökte företaget under torsdagen.

 • Nu är parkeringarna vid Resecentrum klara

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Fler parkeringsplatser och längre parkeringstid är några av nyheterna när arbetet med parkeringsplatserna kring Resecentrum nu är klart.

 • Fler vuxna synliga på stan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-09-24 08:31

  Efter förra helgens oroligheter i centrala Sala satsar nu Sala kommun på att göra fler vuxna synliga på stan under kvällstid. Ett tjugotal personer, organiserade av Sala kommun, kommer att röra sig...

 • Lärarlönelyftet blir permanent i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-10-21 18:46

  Lärarlönelyftet 2016 genomförs nu i Sala kommun i enlighet med riksdagsbeslutet om att premiera särskilt skickliga lärare, förskollärare och fritidspedagoger under 2016 och 2017. Det innebär att 14...

 • Dags att läsa av din vattenförbrukning

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-06-02 15:56

  Nu har årets vattenavläsningskort skickats ut och det är dags att rapportera in din vattenförbrukning.

 • Årets Salaambassadör är utsedd

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2018-04-05 11:55

  Årets Salaambassadör heter Christer Sahlin. Det står klart efter att de närmare 900 rösterna räknats klart.

 • Inbjudan till arbetsmöte om Ransta nya skola

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-10-07 17:08

  Nu startar planeringen av den nya skolan och förskolan i Ransta. Sala kommun bjuder därför in er som bor i eller i närheten av Ransta eller på andra sätt har anknytning till förskolan och skolan i ...

 • Nu är det VafabMiljö som ansvarar för avfallshanteringen i Sala kommun

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-10-03 08:22

  Från 1 oktober 2016 ska du som bor i Sala kommun kontakta VafabMiljö när det gäller hushållsavfallet, fett och latrin. Anledningen är att VafabMiljö omorganiseras till ett kommunalförbund med bättr...

 • Anhöriga uppmärksammas med egen vecka

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:15

  I september fyllde Anhörigcentrum i Sala ett år. För att uppmärksamma sitt eget arbete och alla som vårdar och stöttar sina anhöriga anordnas nu för första gången Anhörigveckan.

 • Dags för Höstmarken

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:16

  I helgen är det dags för den traditionella Höstmarken i Sala med start fredag. Redan tidigt på fredagsmorgonen var knallarna i gång med förberedelserna.

 • 15 europeiska lärare lär sig mer om Sala och Sverige

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:18

  I veckan gästas Sala av 15 lärare från olika delar av Europa som deltar i Erasmusprojektet Youth@Work tillsammans med lärare från Kungsängsgymnasiet. De ska under veckan jobba med frågor som handla...

 • Sala i Sverigetopp när det gäller seniormat

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-10-24 13:49

  Köket på Johannesbergsgatan 2 tillhör de bästa i Sverige på seniormat. Det står klart efter att köksmästare Andreas Björklund och hans medarbetare Robbin Höglund och Magnus Arnqvist tävlade i riksf...

 • Salas miljöarbete lockade kinesiskt besök

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:19

  Sala kommun hade nyligen besök av en delegation från Kina. Gruppen kom från staden Hangzhou som ligger i Zhejiang provinsen. Syftet med resan var att skaffa sig kunskap och erfarenhet när det gäll...

 • Sala - en del av den europeiska trafikantveckan

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:20

  Mellan den 16 och 22 september är det den europeiska trafikantveckan, ett initiativ för att uppmuntra till hållbara resor och transporter i hela Europa. 1 962 städer runt om i Europa deltar i årets...

 • Festligheter i Ransta

  Nyhet
  Uppdaterad: 2016-09-19 08:27

  För att fira att tåget återigen stannar i Ransta ställer Ranstaortens föreningar till med festligheter söndag 18 september.

 • Boksläpp för: Med hjärtat i Sala

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2017-12-22 12:08

  Mat från jordens alla hörn, spännande möten, intressanta livsöden och livslång vänskap. Allt detta, och mer därtill är bakgrunden till och ingredienserna i kokboken som Integrationsenheten vid Sala...

 • Sök stipendium!

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2018-08-30 11:09

  Föreningsledarstipendium! Kulturstipendium! Och även möjlighet att söka medel ur Sala sparbanks kulturfond Skönare stad. Sök senast 1 oktober.

 • Vafabmiljö ny utförare av avfallshantering

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-06-02 15:56

  1 oktober 2016 övertar VafabMiljö kommunens avfallshantering (sophämtning)

 • Folkfest när parkdel invigdes och ambassadör prisades

  Nyhet
  Uppdaterad: 2018-04-06 11:26

  En vacker höstkväll omfamnade besökarna när den omgjorda delen av stadsparken invigdes, årets Salaambassadör prisades och Händels fyrverkerimusik framfördes.

 • Asfaltering av parkering vid resecentrum

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Parkeringen öster om Silogatan vid resecentrum kommer att hållas stängd måndag 12 september kl. 20.00 - onsdag 14 september kl. 08.00 p.g.a. asfaltering.

 • Sala kommun får ny webbplats

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Nu lanserar Sala kommun nya sala.se. Precis som tidigare är sala.se en prioriterad kanal för kommunikation och självservice mellan medborgare och kommunen. Den stora skillnaden är att nya sala.se n...

 • Nu är tågtrafiken Sala-Västerås åter i gång

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-09-05 13:53

  Tidigt på morgonen måndag 5 september återupptogs tågtrafiken på sträckan Sala-Västerås.

 • Spåromläggning, Tillberga - Ransta

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Båda järnvägskorsningarna i Ransta är nu åter öppna för trafik. Övergångarna kommer att beröras av nya arbeten från och med torsdag 1 september till och med söndag 4 september.

 • Invigning, fyrverkerimusik och festligheter i Sala Stadspark

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2018-04-05 11:56

  Under året som gått har det byggts för fullt i Sala stadspark. Nytt kafé och servicehus, ny parkering och en ny entré har skapats. Entrén kommer nu att prydas med konstverket "Vara vatten" av Catri...

 • Första spadtaget för ett nytt LSS-boende

  Pressmeddelande
  Uppdaterad: 2016-08-18 11:06

  Den 17 augusti är det dags för första spadtaget, för ett nytt LSS-boende på Josefsdalsvägen. Det är Tekniska kontorets fastighetsenhet som bygger sex stycken lägenheter åt Vård och omsorg, Sala kom...

 • Sala kommun fortsätter växa

  Nyhet
  Uppdaterad: 2020-01-17 14:54

  Sala kommuns folkmängd har ökat med 105 personer hittills i år. Välkomna! Nu är vi 22 214 invånare.

 • Sopning av Stora torget i Sala

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-08-04 09:49

  Torsdagen den 4 augusti 2016 kommer torget att sopas mellan cirka 05.30 - 08.30. Vi ber på förhand om ursäkt för de eventuella besvär detta kan orsaka.

 • Hur du eldar och grillar säkert

  Nyhet
  Uppdaterad: 2019-07-25 13:44

  Visst får du elda och grilla men inte när, var och hur som helst. Kontrollera brandrisken och följ våra enkla tips och råd.

 • Elda och grilla säkert

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-07-23 08:43

  Visst får du elda och grilla men inte när, var och hur som helst. Kontrollera brandrisken och följ våra enkla tips och råd, så eldar du säkrare.

 • Trafikstörningar för trafik till Hälleskogsbrännan

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2016-07-25 16:44

  Den 1 augusti t o m 14 augusti ska det läggas ny asfalt på vägarna i Hörnsjöfors, vilket kan skapa problem för trafikanter som vill köra igenom Hälleskogsbrännans naturreservat. Framkomligheten kom...

 • Badvattenkvalitet - mätresultat

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2021-07-15 16:59

  Provtagning på våra friluftsbad görs var 4e vecka. Detta sker under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti.

 • Offentliga toaletter i Stadsparken

  Servicemeddelande
  Uppdaterad: 2020-07-06 08:08

  Två offentliga toaletter i Stadsparken finns bredvid servicebyggnaden vid Ekebygatan och parkeringen.

 • Gångfartsområde - detta gäller

  Nyhet
  Uppdaterad: 2021-02-17 08:03

  Tekniska kontoret vill påminna dig om vad som gäller för ett gångfartsområde som av många kan upplevas rörigt och osäkert.

RSS för alla nyheter från sala.se

Relaterade tjänster