Servicemeddelande
Publicerad 2016-07-25
Uppdaterad 2021-07-15 16:59

Provtagning på våra friluftsbad görs var 4e vecka. Detta sker under badsäsongen som oftast sträcker sig från juni till augusti.

Kontakt

Daniel Watkinson, Fritidsutvecklare
0224-74 78 30 daniel.watkinson@sala.se