StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-02-21
Sammanträde
Publicerad 2023-02-14
Uppdaterad 2023-03-07 14:55
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.