StartSkolnämndens sammanträdenSkolnämnden 2023-04-11
Sammanträde
Publicerad 2023-01-05
Uppdaterad 2023-04-17 09:05
Skolnämnden fullgör kommunens uppgifter inom förskoleverksamhet, skolbarnomsorg, det offentliga skolväsendet och vuxenutbildning. Nämnden har sju ledamöter.