StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2020-09-09
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2020-09-09

Publicerad 2019-12-13
Uppdaterad 2020-09-16 08:59
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 09.00 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden