Sammanträde
Publicerad 2019-02-27
Uppdaterad 2021-05-28 10:54
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll