StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsens 2018-12-05
Sammanträde

Kommunstyrelsens 2018-12-05

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2018-12-07 14:37
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden