StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2018-10-17
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2018-10-17

Publicerad 2018-03-05
Uppdaterad 2019-10-07 11:02
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder kl. i Gustaf Adolfsalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda

Kallelse och protokoll

Ärenden