StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2017-12-07
Sammanträde

Kommunstyrelsen 2017-12-07

Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2017-12-13 13:21
Sala kommun, Stab
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden