StartKommunstyrelsens sammanträdenKommunstyrelsen 2017-12-07
Sammanträde
Publicerad 2017-07-07
Uppdaterad 2021-05-27 17:17
Kommunstyrelsen (KS) sammanträder normalt kl. 13.30 i Gustaf Adolfssalen, Rådhuset. Kommunstyrelsens sammanträden är öppna och annonseras på hemsidan och i lokaltidningen Sala Allehanda.

Kallelse och protokoll

Ärenden