Informationstjänst
Publicerad 2017-09-25
Uppdaterad 2020-09-11 12:47

Här hittar du aktörer som finns till för dig som behöver konsumentrådgivning.

Hallå konsument
Oberoende konsumentvägledning genom konsumentverket. 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN)
ARN är en statlig myndighet som ger icke-bindande avgöranden om hur många tvister mellan konsumenter och företag ska lösas. En betydande majoritet av ARN:s avgöranden följs av de inblandade företagen och konsumenterna. ARN har ingen rådgivning, men man kan göra en anmälan och få sin tvist prövad där. ARN kan sägas vara ungefär som en informell domstol, det är viktigt att man förbereder sin anmälan till ARN ordentligt.

Konsumenternas.se
Konsumenternas.se är ett samarbete mellan Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå. "Konsumenternas"  ger opartisk  vägledning om bland annat banktjänster och försäkringar.

Konsumentverket 
Konsumentverket är en statlig myndighet för konsumentfrågor. Passa på att ta del av Konsumentverkets satsning "Hallå konsument!" där du kan hitta mycket detaljrik och lättillgänglig information om många konsumentfrågor.

Konsument Europa
Konsument Europa är en fristående enhet av konsumentverket som ger information och råd när du handlar varor och tjänster utanför Sverige inom EU, Norge och Island.

Telekområdgivarna
Telekområdgivarna är en organisation som ger opartisk hjälp till konsumenter om frågor rörande tv, telefoni, fiberanslutning och bredband.