Informationstjänst
Publicerad 2017-08-15
Uppdaterad 2024-05-13 12:47

Kommunerna i Västmanlands län och Region Västmanland arbetar aktivt för att öka samarbetet och samordningen mellan olika aktörer, för att barn och ungdomar som mår dåligt ska få rätt hjälp. Ett led i det arbetet är att länets kommuner och Region Västmanland tillsammans har tagit fram information om den hjälp, stöd och vård som erbjuds barn och ungdomar som mår dåligt.

Om Stöd- och hjälpinsatserna

Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Vid akuta situationer efter kontorstid och på helger 
Ring 112, eller socialjouren i Västmanland 021-39 20 66, eller Polisen 114 14  

Vid akuta situationer dagtid
Kontakta Barn- och ungdomsenheten 0224-74 96 20

Nationell telefonrådgivning
Sjukvårdsrådgivning 1177
Barnens hjälptelefon 116 111
BRIS vuxentelefon 077-150 50 50
Jourhavande kompis  0771 - 900 800
HBTQ-jouren, RFSL Stödmottagning 020-34 13 16

Alkohol och droger

Barn och ungdomar är känsligare för skador och sjukdomar som alkohol kan ge och ska inte dricka alls. Det viktigaste är att vara uppmärksam på tecken på att man har eller håller på att få problem med alkohol eller andra droger till exempel skolproblem, fysisk åkommor, humörsvängningar, nya vanor eller ovanor.

Brister i föräldraskap

Alla barn behöver en god omsorg av sina föräldrar för att utvecklas väl, kroppsligt, socialt och känslomässigt. Ibland räcker inte föräldrarnas förmåga till och brister i omvårdnad och tillsynen av barnet. När föräldrarna brister i sin omsorg måste andra vuxna ingripa, både för att hjälpa och skydda barnet, men också för att ge stöd i föräldraskapet.

Kontakt- och mer information

Dyslexi

Dyslexi, läs- och skrivsvårigheter, är en funktionsnedsättning som innebär svårigheter att läsa och skriva. Funktionsnedsättningen beror på en störning i vissa språkliga funktioner. Dyslexi kan vara medfödd eller ha uppkommit vid skada eller sjukdom.

Kontakt- och mer information

Dödsfall

Sorg kan visa sig på många sätt, en naturlig reaktion på förlust. Barn och ungdomar behöver mycket stöd och omtanke när någon som står barnet nära dör. Reaktioner kan vara sömnsvårigheter, ledsamhet och saknad, ilska, skuldkänslor och psykosomatiska problem.

Kontakt- och mer information

Ekonomiska problem

Ekonomiska problem kan innebära att barn och ungdomar växer upp med mycket begränsade ekonomiska resurser. Familjen har inte pengar för att täcka livets nödtorft som mat, hyra, el och kläder och tvingas leva på ett sätt som avviker från sociala normer och skälig levnadsstandard.

Kontakt- och mer information

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara fysiska och/eller psykisk. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället på olika sätt.

Kontakt- och mer information

Ilska och utbrott

Trotssyndrom används som benämning när barn beter sig negativt, fientligt och trotsigt mot sin omgivning: föräldrar, andra vuxna, kamrater. Det är inte ovanligt att barn som är impulsiva och överaktiva utvecklar trotssyndrom eftersom de har svårt att kontrollera sina reaktioner.

Kontakt- och mer information

Kriminalitet

Det är relativt vanligt att ungdomar vid något enstaka tillfälle begår brott. Men det är ett fåtal unga som står för det mesta av brottsligheten bland ungdomar. De ungdomar som blir kriminella och begår många brott har ofta problem både i skolan och hemma. Från 15 år blir man straffmyndig och det finns särskilda bestämmelser för unga lagöverträdare.

Kontakt- och mer information

Kris i livet

Kris innebär att det har hänt något allvarligt i livet som är svårt att hantera och som gör att vi tillfälligt tappar fotfästet. En kris kan utlösas efter allvarliga psykiska påfrestningar, en nära anhörigs död eller sjukdom, en olycka eller katastrof.

Kontakt- och mer information

Mobbning och kränkande behandling

Mobbning är när någon systematiskt trakasserar en annan person fysiskt eller psykiskt. Mobbning betyder att man över tid systematiskt utesluts ur kamratkretsen, blir illa behandlad, förtrycks och blir utfryst. Kränkande eller diskriminerande behandling kan anmälas till barn- och elevombudet, BEO och till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Kontakt- och mer information

Problem i skolan

Att gå i skolan kan vara en rolig tid men det kan också vara en hemsk tid. Trivs man inte i skolan, kan det finnas många olika orsaker till det och många lösningar på ens problem. Ibland behöver man andras hjälp, till exempel vänner, föräldrar, skolpersonal eller personal från någon annan barn- eller ungdomsverksamhet. Om man tycker att något är jobbigt är det bra att prata med någon.

Kontakt- och mer information

Riskbruk och missbruk

De flesta vet att droger kan vara farliga för kroppen och att användande innebär olika risker, ju längre man håller på, desto svårare blir det att styra sitt användande och att sluta. Risken att hamna i missbruk eller beroende finns för alla, det går inte att veta vem som kommer att göra det eller hur lång tid det kan ta. Missbruk av alkohol, droger, mat, spel, sex liksom ätstörningar är några exempel.

Kontakt- och mer information

Sexuella övergrepp

Sexuella övergrepp är olika handlingar där någon eller några kränker en annan person på ett sexuellt sätt. Alla sexuella handlingar som görs mot någon, inför någon eller som en person får någon annan att göra mot sin vilja, är sexuella övergrepp. Man har rätt att bestämma över sin egen kropp och sexualitet enligt FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och Barnkonventionen.

Kontakt- och mer information

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Man kan som barn känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Kontakt- och mer information

Skolfrånvaro och skolk

Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet eller andra problem. Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Kontakt- och mer information

Stress

Stress är den känsla som uppstår när man känner att man har för mycket att göra och för lite tid att göra det på eller när man har för höga krav och förväntningar på sig. Som att man inte får tiden att räcka till för allt som ska göras i skolan, samtidigt som man till exempel ska hinna träna, träffa kompisar, vara med familjen och hinna med olika fritidsaktiviteter.

Kontakt- och mer information

Stöd- och hjälpinsatser

I Sala bedrivs ett omfattande förebyggande ungdomsarbete. Ungdomarna är vår framtid och för ungdomar som på ett eller annat sätt har kommit snett är det viktigt att åtgärder sätts in för att hjälpa dem att hitta en meningsfull tillvaro.

Här har vi samlat information om de problem och svårigheter som kan leda till att barn och ungdomar mår dåligt. Här hittar du också uppgifter om vart du kan vända dig om du behöver hjälp, stöd och råd. Både sjukvården och socialtjänsten kan hjälpa dig och dessutom finns det många stödgrupper och organisationer som är bra att prata med.

Alla som jobbar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten har tystnadsplikt.

Våld och övergrepp

Barn kan utsättas för våld i familjen på olika sätt. Ibland kan det vara en förälder som slår, ibland ett syskon.. Man kan även bli hotad eller vara med om att vuxna eller syskon använder våld mot någon annan i familjen. Allt våld mot barn kan kallas barnmisshandel och det är förbjudet.

Kontakt- och mer information

Drogförebyggande arbete

Sala kommun bedriver ett aktivt arbete i frågor som rör alkohol, narkotika och övriga droger inom kommunen.

För ungdomar och unga vuxna bedrivs i dag dels ett förebyggande arbete mot att unga personer hamnar i droganvändning och dels ett arbete att motivera en ung person att vilja vara nykter och drogfri. 

Målgruppen för arbetet är ungdomar och unga vuxna i åldern 13-21 år som befinner sig i riskzonen för alkohol och droganvändning eller är i ett pågående bruk. Ungdomarna ska kunna får hjälp och stöd att ta hälsosamma beslut, vilket sker i uppsökande verksamhet på ungdomarnas arenor men också i direkta behandlande och motiverande samtal. Arbetet innefattar även råd och stöd till oroliga föräldrar och andra viktiga vuxna. 

Målet med arbetet är att påverka ungdomar och unga vuxna att avstå från droger och en kriminell- och narkotikarelaterad livsstil samt att ge de personer som redan har en sådan livsstil styrka att komma ifrån denna.
Arbetet bedrivs av en person i samverkan med andra både professionella och privata personer i kommunen.

Kontaktinformation

Ungdomsteamet

Ungdomsteamets mottagningstelefon: 0224-74 96 70
e-post: ungdomsteamet@sala.se
Besöksadress: Hyttgatan 5 A, 733 31 Sala

Medling vid brott

Har du blivit utsatt för ett brott.... ....eller har du begått ett brott?

 • Medling innebär att den person som begått brott och den person som drabbats av brott möts under ordnade former.
 • Mötet sker tillsammans med en neutral medlare.
 • Mötet är alltid frivilligt.
 • Medling ersätter inte rättegång.
 • Kommunerna erbjuder medling där gärningsmannen är upp till 21 år.
 • Brottet skall vara polisanmält.
 • Verksamheten styrs utifrån Medlingslagen.

Vad kan medling innebära för dig som begått ett brott?

Du får möjlighet att visa att du ångrar vad du gjort och att du vill försöka "ställa till rätta" så långt det går. Du visar mod genom att möta den du gjort illa.
 

Vad kan medling innebära för dig som utsatts för ett brott?

Medling ger dig chanser att få ett ansikte på den som orsakat dig skada. Du får tillfälle att ställa frågor men även få förklara för gärningsmannen vad brottet inneburit för dig.

Under medlingsmötet finns också en möjlighet att sluta avtal om hur gottgörelse skall ske.

För mer information:

Du kan kontakta oss direkt hos Vuxenenhetens mottagning 0224-74 96 30  eller Sala kommuns växel 0224-74 70 00, eller Ungdomsteamet , mottagningstelefon 0224- 74 96 70

eller genom:

 • Polisen, tfn 114 14
 • Brottsofferjouren, 0224-864 40 
 • Frivården, tfn 021-495 36 00

  Besöksadress
  Socialtjänsten
  Fredsgatan 23
  733 31  Sala

RFSL Stödmottagning

RFSL har bedrivit en stödmottagning sedan 1998. Målgruppen är hbtq-personer som blivit utsatta för trakasserier, hot och våld. Ibland handlar det om brottsliga handlingar, men det behöver inte göra det. Även närstående och vänner till våldsutsatta hbtq-personer är välkomna samt personer som i sitt yrke möter våldsutsatta hbtq-personer.

Länk till HBTQ-jourens webbplats.

Individ och familj
0224-74 70 00 (växel) vardomsorg@sala.se