Informationstjänst
Publicerad 2016-04-27
Uppdaterad 2023-02-17 11:30
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

När det handlar om tillsynen om kommunens ovårdade tomter så ligger den hos Bygg och miljö Sala-Heby. Enligt Plan- och bygglagen ska byggnaders yttre och tomter hållas i vårdat skick.

Samhällsbyggnadsnämnden kan vid behov ålägga en fastighetsägare att snygga upp sin tomt, och även underhålla sitt hus om behov finns.