Informationstjänst
Publicerad 2017-09-19
Uppdaterad 2023-08-31 13:32
Sala kommun, Gata

Sala Heby Energi Elnät AB har tecknat ett avtal som kommer att ge Sala kommun en ledande position inom intelligent belysning. Gamla armaturer i gatubelysningen har bytts ut mot nya intelligenta LED-armaturer, där varje enskild armatur kan övervakas och regleras individuellt under hela dygnet.

Intelligent gatubelysning

Projektet är det största i sitt slag i Europa och kommer inte bara att minska elförbrukningen med 80 procent, det kommer även att öka trafiksäkerheten.

Det råder en allt större press på kommuner att sänka gatubelysningens energikostnader och koldioxidutsläppen - utan att minska ljuskvaliteten eller äventyra trafikanternas och invånarnas säkerhet. Sala blir nu en föregångskommun med de senaste intelligenta LED-lösningarna. Grundpelaren i affären är den garanterat långa brinntiden och låga energiförbrukningen, som gör att själva utbytet är självfinansierat.

Invånarna i Sala kommun kan alltså se fram emot stora besparingar, förbättrad belysning och framför allt ökad trafiksäkerhet.

Högtrycksnatriumlampor med sitt karaktäristiska orangegula sken har under många år varit förstahandsvalet för gatubelysning i Sverige. Lamporna har varit populära för den höga belysningsnivå som de har för en viss mängd energi, samt för deras långa och tillförlitliga livslängd. Det gula/orangefärgade sken som de ger gör det dock svårt att urskilja färger. Den onaturliga färgtonen på våra gator nattetid är något vi har fått vänja oss vid - inte för att vi vill, utan för att vi måste.

Vitt ljus spelar en viktig roll genom att det får folk att känna sig säkrare när de är utomhus under kvällstid. Genom bättre färgåtergivning och högre uppfattad ljusstyrka blir det lättare att urskilja föremål, färger, former och andra detaljer. Det är framför allt lättare att känna igen ansikten, även på avstånd, vilket gör mycket för att minska oron.

Gata
0224-74 70 00 (växel) tekniska@sala.se

Relaterade kategorier