Informationstjänst
Publicerad 2016-10-19
Uppdaterad 2021-02-26 13:41

Sala kommun erbjuder genom Arbetsmarknadsenheten arbetsträning, olika former av praktik, arbetsmarknadspolitiska anställningar och projekt.

Insatserna anpassas efter individen och utgår från vad uppdragsgivarna och arbetsmarknaden efterfrågar. Detta ställer krav på enheten att erbjuda ett flexibelt och varierat utbud av arbetsplatser. Inom enheten finns egna verksamheter i form av snickeri, hantverk, café, butik. Praktikplatser finns även på kommunens olika verksamheter, bolag, föreningar och inom det privata näringslivet.  

Relaterade tjänster