Informationstjänst
Publicerad 2017-08-30
Uppdaterad 2024-03-05 08:12

Nedladdningsbara kartor med Sala kommun och tätorter. Här finns även en digital samlingskarta med bland annat utmarkerade omstartsstationer, kommunens kontor, kommunala förskolor, grundskolor, badplatser och parkeringar i centrum.

En tryckt karta med Sala kommun och tätorter kan du beställa eller hämta hos Information Sala. Om det räcker med nedladdningsbara kartor kan du hitta det här.

Karttjänster

Kommunens kart- och mätenhet ansvarar för kommunens behov av kartering och mätverksamhet

Fastighetskartor

Utskrift av fastighetskartor och andra uppgifter ur kommunens primärkarta kan du få hjälp med om du vänder dig till kart- och mätenheten. För kopiering av byggnadsritningar och andra bygghandlingar ska du vända dig till kommunens byggnadsarkiv. 

Relaterade kategorier