StartKart/mät
Kontaktobjekt
Publicerad 2016-06-29
Uppdaterad 2023-07-18 12:49
Sala kommun, Kart/mät

Adress: Medborgarkontoret, Stora Torget 1B, Sala

Telefon: 0224-74 70 00 (växel)
Telefontider:

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

På enheten kart/mät kan vi hjälpa till med olika kartor och kartprodukter t.ex. nybyggnadskarta, situationsplan, specialkartor enligt ditt önskemål. Vi hanterar Sala kommuns adressättning. Vi utför mättjänster, bl.a. utstakningar i samband med bygglov, lägeskontroll och avvägning . Fastighetsfrågor inom Salas kommungräns får du svar på hos oss, t.ex. areal, rättigheter och planbestämmelser

Relaterade tjänster

Relaterade kategorier