StartKommun och politikPolitik och DemokratiSala kommuns politiska organisation
Informationstjänst
Publicerad 2016-09-20
Uppdaterad 2023-01-10 08:40

Sala kommuns politiska organisation med fullmäktige och nämnder.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-08-11 13:51

  Bygg- och miljönämnden har fem ledamöter och fem ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-05 07:44

  Demokratiberedningen har 12 ledamöter.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-04 10:44

  Kommunfullmäktige har 45 mandat och 28 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-11-09 13:37

  Sala kommun har sju revisorer som efter allmänna val utses av fullmäktige för en mandatperiod i taget.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-06-27 10:48

  Kommunstyrelsen har 13 ledamöter och 13 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-01 00:08

  Kultur- och fritidsnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-08-11 11:19

  Skolnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-01 11:11

  Social och arbetsmarknadsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2023-01-04 10:28

  Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

 • Kontaktobjekt
  Uppdaterad: 2024-04-22 10:33

  Äldre- och omsorgsnämnden har 7 ledamöter och 7 ersättare.

Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se

Relaterade länkar