StartHemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden
Informationstjänst
Publicerad 2018-11-13
Uppdaterad 2023-01-19 11:14

För att målen om en god servicenivå i hela landet ska kunna uppfyllas har konsumentverket beslutat om möjlighet till ekonomiskt stöd till dagligvarubutiker i gles- och landsbygder. Stöd finns även till hemsändning av varor.

Butiker/företag med kommunala bidrag för att möjliggöra hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden

  • Kontakt (övrigt)
    Uppdaterad: 2023-01-19 11:11

    ICA Köplusten, Salbohed är en av de butiker/företag som får kommunala bidrag för att ge möjlighet till hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden.

  • Kontakt (övrigt)
    Uppdaterad: 2023-01-19 11:11

    Västerfärnebo handelsbod är en av de butiker/företag som får kommunala bidrag för att ge möjlighet till hemsändning av dagligvaror till hushåll på landsbygden.

Relaterade kategorier