Informationstjänst
Publicerad 2018-05-09
Uppdaterad 2024-01-03 08:49

Motioner är förslag från kommunfullmäktigeledamöter.

Motioner bereds av den eller de verksamheter som berörs. Därefter föreslår kommunstyrelsen hur kommunfullmäktige bör ställa sig till motionens förslag. Kommunfullmäktige bör fatta beslut senast ett år efter att motionen har väckts.

Två gånger om året redovisar kommunstyrelsen en lista på obesvarade motioner till kommunfullmäktige med en kort redogörelse för hur långt beredningen hunnit.

Inkomna motioner


Kanslienheten
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se