StartMottagningsenhet
Informationstjänst
Publicerad 2017-11-10
Uppdaterad 2024-01-08 10:51

Sala kommuns mottagningsenhet för nyanlända barn och elever.

Mottagningsenheten ansvarar för :

  •  Mottagning av nyanlända* barn och ungdomar till förskola, grundskola och gymnasium 
  •  Skolverkets pedagogiska kartläggningar steg 1 och steg 2 

Mottagningssamtal inför placering i förskola
Syftet är att CF och mottagande förskola skall få information om barnet och dess behov. Vårdnadshavare får även information om förskola i Sverige och ges möjlighet att ställa frågor. Förskolebarnet placeras i kö till förskola om det inte skett tidigare. 

Mottagning- och kartläggningssamtal inför skolplacering i grundskola och ansökan om gymnasium
Syftet är att CF och mottagande skola skall få övergripande kunskap om elevens bakgrund och behov. Pedagogiska kartläggningar sker vid två tillfällen tillsammans med elev, tolk och kartläggare. Barnet/ungdomen och vårdnadshavaren får ta del av skriftlig information om svenska skolan på sitt modersmål. Ansökan om skolplacering sker om det inte gjorts tidigare. Ansökan till gymnasiet sker på gymnasieskolan. 

Information om svenska skolan på olika språk
 

* med nyanländ menas här förskolebarn vars vårdnadshavare bott i Sverige kortare tid än fyra år och grundskole- och gymnasieelever som bott kortare tid i Sverige än fyra år.