StartModersmålsundervisning
Informationstjänst
Publicerad 2017-11-07
Uppdaterad 2020-11-23 08:52

Centrum för flerspråkighet ansvarar för samordning och planering av modersmålsundervisning.

Modersmål är ett valbart skolämne i grundskola/gymnasium. Eleven skall ha grundläggande/goda kunskaper i språket och det ska användas dagligen i hemmet. Vårdnadshavare ansöker om modersmålsundervisning för elev i grundskolan och gymnasieelev ansöker själv.

Syftet med undervisningen är att ge eleven möjlighet att utveckla kunskaper i och om sitt språk. Modersmålet har stor betydelse för barns språk, identitets-, personlighets- och tankeutveckling. Ett välutvecklat modersmål ger bra förutsättningar att lära sig svenska, andra språk och andra ämnen.

Huvudmannen är bara skyldig att anordna undervisning om : 

  •  det finns minst fem elever som har rätt till undervisningen 
  •  dessa elever vill få undervisning i språket
  •  det finns en lämplig lärare
     

Kontakt för mer information om undervisning i modersmål:

Centrum för flerspråkighet

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se