StartStudiehandledning
Informationstjänst

Studiehandledning

Publicerad 2017-11-07
Uppdaterad 2019-11-19 10:29
Meddelandet skickas till barn.och.utbildning@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image
Viktigt att veta. Det du skriver till kommunen kan komma att diarieföras och bli offentlig handling. Läs mer om hur ett ärende hanteras i kommunen.
Centrum för flerspråkighet ansvarar för samordning och planering av studiehandledning

Nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt för att aktivt delta i undervisning på svenska i olika ämnen kan få studiehandledning på det språk som eleven behärskar bäst. 

Handledningen sker i samverkan mellan elevens ämneslärare och studiehandledare och ges individuellt eller i grupp på elevens skola före, under eller efter ordinarie undervisning. Det är skolans rektor som ansöker om studiehandledning.