StartStudiehandledning
Informationstjänst
Publicerad 2017-11-07
Uppdaterad 2020-06-26 10:47

Centrum för flerspråkighet ansvarar för samordning och planering av studiehandledning

Nyanlända elever som inte behärskar det svenska språket tillräckligt för att aktivt delta i undervisning på svenska i olika ämnen kan få studiehandledning på det språk som eleven behärskar bäst. 

Handledningen sker i samverkan mellan elevens ämneslärare och studiehandledare och ges individuellt eller i grupp på elevens skola före, under eller efter ordinarie undervisning. Det är skolans rektor som ansöker om studiehandledning. 

Sala kommun
0224-74 70 00 (växel) kommun.info@sala.se