StartOm vattnet i din brunn sinar
Informationstjänst
Publicerad 2018-07-17
Uppdaterad 2023-06-20 12:09
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

En grävd brunn är anlagd i ett ytligt grundvattenmagasin, ofta till ett djup av runt 5-6 meter och är därför känslig för om grundvattenytan höjs eller sänks. Detta kan leda till dålig vattentillgång under torra perioder. En borrad brunn hämtar däremot vatten från ett mer djupliggande grundvattenmagasin jämfört med en grävd brunn.

Vattenbesparande åtgärder

För att undvika att hamna i en situation med dålig vattentillgång eller sinad brunn kan du redan nu börja tänka på hur du kan spara vatten. Nedan följer exempel på vattenbesparande åtgärder.

  • Stäng av vattenkranen medan du borstar tänderna.
  • Duscha kortare tid och installera ett snålspolande munstycke. Stäng av vattnet medan du tvålar in dig.
  • Undvik att bada i badkar.
  • Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en diskpropp eller balja.
  • Fyll disk- och tvättmaskinerna innan du kör igång dem.
  • Spara en kanna vatten i kylskåpet istället för att spola ur kranen för att få kallt vatten.
  • Samla regnvatten i tunnor för bevattning av trädgård.

Vid akut behov av vatten för livsmedelsbehov (matlagning, dricksvatten)

Vatten går att hämta vid vattenkiosken på Långgatan 5 i Sala, du behöver ta med dig egen behållare att fylla vattnet i. Här kan du läsa mer om vattenkiosken

Ofta går det också att hämta vatten i dunk från någon plats som kommunen hänvisar till. 

Bakom Lärkan, Sportfältsgatan 4 (se kartbild), finns det 4 stycken vattenutkast där man kan hämta kommunalt vatten för sitt livsmedelsbehov (matlagning, dricksvatten).

Vattenutkast Lärkan

Tips när du hämtar kommunalt dricksvatten i dunkar

  • Använd väl rengjorda flaskor eller dunkar och förvara vattnet mörkt och så svalt som möjligt. 
  • Glasbehållare eller plastflaskor/dunkar märkta med symbolen ”glas och gaffel” är utmärkta. 

Rent dricksvatten i en ren behållare i kylskåp bör hålla minst en vecka, troligen mycket längre tid.

Hygienvatten om din brunn sinat

För att spola på toaletten, diska och tvätta dig ber vi dig hämta vatten i hav, bäck, trädgårdstunna, damm, pool eller dylikt.

Vid behov av större mängder vatten

Sala kommun fyller inte på sinade brunnar. Kontakta ett transportföretag som kan hjälpa dig med transporten av kommunalt dricksvatten. Gata/park hänvisar transporten till plats där man kan hämta större mängd vatten. Alternativt kan ni kontakta företag som arbetar med brunnsborrning för ny djupare brunn.

Åtgärder du kan behöva göra

När du har egen vattenförsörjning är det du som fastighetsägare som har ansvaret för att brunnen levererar tillräckligt mycket vatten och att vattnet har en godkänd kvalitet. Därför är det viktigt att du har kunskap om din brunn.

Skulle vattnet i din brunn ta slut behöver du ta reda på om det går att utföra någon åtgärd i brunnen för att öka tillrinningen av vatten. Läs gärna Livsmedelsverkets webbplats:

Om du upplever att det ofta är dålig vattentillgång eller att brunnen ofta sinar kan en åtgärd vara att anlägga en ny brunn. Om problemet är långvarigt är det lämpligt att ta kontakt med någon entreprenör som arbetar med dricksvatten, till exempel brunnsborrare eller andra brunnsföretag och diskutera alternativa lösningar.