StartEget dricksvatten
Informationstjänst

Eget dricksvatten

Publicerad 2016-04-26
Uppdaterad 2019-02-22 13:44
Bygg och miljö - Sala Heby


Myndighetsutövningen inom bygg-, miljö- och livsmedelsområdet handläggs kommungemensamt av Sala kommun och Heby kommun. Kommunerna har egna beslutsfattande politiska nämnder.

Bor man utanför tätorterna har man i regel en enskild brunn eller en gemensam brunn med närboende. Olika krav ställs på vatten beroende på vad det ska användas till. Det är vanligt att brunnsvatten har en eller flera egenskaper som kan innebära problem när det används för hushållsändamål.

Miljöenheten
0224-74 70 00 (växel), 0224-74 73 90 (livsmedelsfrågor) byggmiljo@sala.se

Relaterade tjänster