Informationstjänst
Publicerad 2017-09-22
Uppdaterad 2023-05-02 13:53

Ett urval av kommunens styrdokument som föreskrifter, taxor, bolagsordningar, reglementen och delegationsordningar beslutade av kommunfullmäktige eller nämnd. Obs. vi arbetar just nu med att uppdatera denna sida.

Styrdokument under fullmäktige

Till denna kategori hör: Avgifter, Planer, Policyer, Program, Regler och Stadgor.

Styrdokument under nämnd, kommunstyrelse och förvaltning

Till denna kategori hör: Handlingsplaner, Handlingsprogram, Riktlinjer, Tillämpningsregler och rutiner.

Styrande dokument