Informationstjänst

Fritidsklubb

Publicerad 2016-12-01
Uppdaterad 2018-10-16 15:21
Fritidsklubben är till för ungdomar mellan 13 och 23 år som har en funktionsnedsättning.

Insatsen erbjuds före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov. Korttidstillsynen ska erbjuda en avkopplande och aktiv fritid i trygg miljö med goda vuxenförebilder. Den ska främja social gemenskap, ge fysisk och psykisk stimulans.

Vilka har rätt till Fritidsklubb

Fritidsklubben är till för skolungdomar 13–23 år som har en funktionsnedsättning och som omfattas av LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade).

Så gör du för att ansöka om Fritidsklubb

Du som är vårdnadshavare ansöker om plats på fritidsklubben åt ditt barn genom att skicka en ansökan till skolförvaltningen i Sala kommun. Du kan få en ansökningsblankett från skolan eller själv ladda ner och skriva ut den.

När ansökan kommit in kontaktar rektor en biståndshandläggare och samtalar om LSS-insatser som finns runt barnet/ungdomen. Efter en utredning fattar rektor beslut om ditt barn kan få plats på Fritidsklubben. En individuell plan skapas och revideras en gång per läsår.

Kostnader

Verksamheten är gratis. Du betalar endast en liten avgift för de måltider som ditt barn äter på klubben. Skolan skickar en räkning till dig i slutet av terminen.