Informationstjänst
Publicerad 2020-10-13
Uppdaterad 2022-06-07 09:32

sala.se är den primära och prioriterade kanalen på internet för kommunikation med kommunens medborgare för att göra så många som möjligt av kommunens tjänster tillgängliga för så många som möjligt. Så enkelt, effektivt och medborgarvänligt som möjligt.

Övergripande mål för sala.se

De övergripande målen för sala.se är desamma som för kommunens övergripande målsättningar i Sala kommuns digitala agenda och som gäller för kommunens samtliga verksamheter:

  • Enklare vardag för medborgare och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten

I kommunens arbete för att uppnå de här målen är webbplatsens uppgift att fungera som en länk mellan medborgaren och kommunen för att förmedla alla de tjänster som kommunen erbjuder så enkelt, effektivt och medborgarvänligt som möjligt.

Målsättningar för sala.se

Se Riktlinje för sala.se | Kommunstyrelsen Dnr 2013/61 KH 8 § 10

Utifrån de övergripande målen är följande tio målsättningar mer specifikt formulerade för sala.se:

1. Medborgarna i centrum

Medborgarnas behov ska stå i centrum för utvecklingen av och innehållet i sala.se.

2. Kontakt och insyn

Medborgare och företag ska med full insyn på ett enkelt och säkert sätt få kontakt med, ta del av information och sköta sina ärenden med kommunen.

Sala.se ska vara den prioriterade kanalen för kommunikation och självservice mellan medborgarna och kommunen.

Not. Kommunen ska erbjuda olika kontaktvägar baserat på medborgarnas förmåga och val; personligt besök, kontaktcenter, telefon, e-post, fax, sms, sociala medier, e-tjänster via webbläsare i datorer och motsvarande enheter.

3. Självservice

Våra e-tjänster är utformade så att de blir ett naturligt förstahandsval för ärendekommunikation med kommunen.

Självservice ska vara en integrerad huvuddel i sala.se och prioriterad i den grafiska layouten. Medborgarnas förfrågningar ska kunna slutföras inom den digitala miljön utan att kräva andra kanaler.

4. Dialog

Genom att använda olika digitala kanaler och särskilda IT-verktyg för medborgardialog utvecklar vi den lokala demokratin och möjligheterna till påverkan och delaktighet.

5. Transparens

Sala kommun ska vara transparent, öppen och ge tydlig uppdaterad information rörande kommunens verksamheter och beslutsprocesser.

6. Tillgänglighet

Sala.se ska i största möjliga utsträckning vara tillgänglighetsanpassad och utgå från nationellt antagna riktlinjer och vägledningar.

7. Öppen data

Genom att göra kommunens elektroniskt lagrade offentliga information tillgänglig för olika aktörer att återanvända bidrar vi till utveckling av nya kommersiella eller ideella elektroniska tjänster.

8. Sala.se ska ligga i framkant

Sala kommun ska vara engagerad och följa webbutvecklingen för att löpande förbättra kommunens webbservice. Sala.se ska vara i nivå med de bästa kommunala webbplatserna som ska återspeglas i oberoende nationella bedömningar som årligen utförs för den offentliga sektorn. Kommunen tar också egna initiativ till att mäta och utvärdera webbplatsen.

9. Sala.se ska spegla attraktiva Sala

I en mindre kommun som Sala bär sala.se ett särskilt ansvar för att förmedla och marknadsföra kommunens attraktiva värden som utgör argument för att såväl stanna kvar i kommunen som att flytta in till Sala.

10. Samverkan

Då kommunernas, landstingens och regionernas samhällstjänster är starkt sammankopplade prövar vi fortlöpande möjligheter till den samverkan som i förlängningen är en förutsättning för en effektiv e-förvaltning av hög kvalitet.

Cookies och personuppgifter

För att ge dig som besökare en så bra upplevelse av vår webbplats som möjligt använder sala.se cookies. Cookies används för att vi ska kunna se de val du tidigare gjort på vår webbplats och för att ge oss möjlighet att förbättra vår webbplats. Cookies används även för att mäta trafiken på vår webbplats och för statistik. På vissa sidor av vår webbplats placerar även våra innehållsleverantörer, som till exempel olika sociala medier, cookies på din dator. Sala.se:s tjänsteleverantörer kan lagra ditt IP-nummer i statistiksyfte.

Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personliga uppgifter såsom namn eller e-postadress såvida du inte godkänt detta separat. Information om besökare kan inte spåras av Sala kommun.

Det är möjligt för dig att göra inställningar på din dator som hindrar sala.se och våra innehållsleverantörer från att placera cookies på din dator. Sådana inställningar kan dock innebära att vissa funktioner på webbplatsen inte kommer att fungera.

Information om hur du kan förhindra lagring av cookies på din dator finns på denna sida.

Enkla grunder

Vad är cookies?

En cookie är en liten mängd data som oftast har en unik stämpel på sig. Denna data skickas från en webbplats dator till din webbläsare och sparas där, på din hårddisk, så att webbplatsen kan känna igen din dator. Alla webbplatser kan skicka cookies till din webbläsare om dina inställningar i webbläsaren tillåter det. För att denna information inte ska missbrukas kan webbplatser bara läsa information från cookies sparade av dem själva och inte några cookies sparade av andra webbplatser.

Två typer av cookies

Det finns två typer av cookies, permanenta och temporära (s.k. sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en längre period. Sessionscookies är temporärt placerade på din dator när du besöker en webbplats, men försvinner när du stänger ner sidan vilket innebär att de inte sparas permanent på din dator. De flesta företag använder cookies på sina webbplatser för att förbättra användbarheten och cookies kan inte skada dina filer eller öka risken för virus på din dator.

Du kan välja

Som användare har du möjlighet att ställa in om du vill att cookies ska få sparas automatiskt i din webbläsare, om du vill tillfrågas varje gång en cookie vill sparas eller om du vill att inga cookies ska sparas. Cookies används på många webbplatser, inte bara sala.se:s, för att hålla reda på om webbläsaren har besökt webbplatsen tidigare och vilka val som då gjorts. Det görs en kontroll vid varje besök på webbplatsen om cookies finns lagrade i webbläsaren eller inte. Finns det inga lagrade cookies från webbplatsen sparar webbläsaren de cookies som finns på webbplatsen.

Ytterligare information

Ytterligare information om cookies finns på Post- och telestyrelsens webbplats, www.pts.se.

Hitta och ta bort cookies

Alla webbläsare är olika. Leta i hjälpfunktionen i din webbläsare för information om hur du ändrar cookie-inställningarna. Du kan själv radera alla cookies från din hårddisk. Detta gör du i din webbläsares inställningar. Om du avaktiverar cookies går du miste om flera fördelar på sala.se:s webbtjänster.

Så här ändrar du cookieinställningar du i Internet Explorer 11

Klicka på kugghjulet (eller Verktyg i menyn). Välj Internetalternativ. Välj fliken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på OK.

Vill du radera dina cookies klickar på kugghjulet (eller Verktyg i menyn) och väljer Säkerhet och sen Ta bort webbhistorik...

Så här ändrar du cookieinställningar i Chrome

Klicka på meny ikonen i övre högra hörnet. Välj Inställningar. Klicka på Visa avancerade inställningar. Klicka på knappen Innehållsinställningar… under rubriken Sekretess. Ställ in hur du vill att din webbläsare ska hantera cookies och klicka på Klart.

Vill du radera dina cookies klickar på meny ikonen och väljer Verktyg och sen Ta bort webbinformation…

För andra versioner och webbläsare kan du söka information på relevant mjukvaruleverantörs webbplats.

Så här ändrar du cookieinställningar i Safari 

För att blockera cookies i iOS 8 eller senare: tryck på Inställningar, Safari, Blockera cookies och välj något av följande: Blockera alltid, Tillåt endast från aktuell webbplats, Tillåt från webbplatser jag besöker eller Tillåt alltid. I iOS 7 eller tidigare väljer du mellan Aldrig, Från tredje part och annonsörer eller Alltid.

Så här ändrar du cookieinställningar i Firefox

Klicka på ”Verktyg”-menyn och välj Rensa ut känslig data. Markera rutan för Kakor och kontrollera att inga andra poster du vill behålla är markerade. Klicka på Rensa nu för att rensa ut alla kakor och stänga fönstret.

För att blockera cookies på alla webbplatser: välj panelen Sekretess. Välj Firefox kommer att: Använda anpassade inställningar för historiken. Ta bort markeringen för Tillåt att webbplatser lagrar kakor.

Personuppgifter

sala.se samlar in uppgifter om bland annat ditt IP-nummer, typ av enhet, hämtade sidor/filer och tekniska data om prestandan på din uppkoppling och enhet.

Syftet med sala.se:s behandling av uppgifterna är i första hand att möjliggöra individuell support rörande sala.se:s tjänster men uppgifterna kan även komma att användas i syfte att vidareutveckla sala.se:s tjänster på webben.

Uppgifterna kan komma att behandlas i tredje land och/eller av underleverantörer. sala.se kommer aldrig att överlåta dina uppgifter till tredje part. Genom att använda sala.se:s videotjänster samtycker du till att sala.se behandlar dina personuppgifter enligt det föregående. För mer information rörande sala.se:s behandling av personuppgifter, vänligen kontakta Informationsenheten.

Cookies på sala.se

På Webbplatsen används cookies.

nmstat

Syfte: Vi sätter kakan för att kunna följa besökares användning av webbplatsen i vårt webbanalysverktyg.

Nytta: Kakan bidrar till förståelse för användares webbplatsbesök vilket ger underlag till förbättringar.

Data som lagras av kakan: Ingen personlig information, endast information om din dator och din webbläsare. Kakan innehåller ett slumpgenererat ID som gör det möjligt att följa en användares browser när den besöker olika sidor.

.AspNet.ApplicationCookie

Detta är en (tillfällig) sessionscookie som används för att identifiera användar-sessioner.

Lyssna på webbplatsen

Med hjälp av den lyssnafunktion som du hittar överst på sidorna kan du få texten på webbsidorna uppläst.

Anpassa textens storlek

De flesta moderna webbläsare har en funktion i menyn för att ändra storleken på webbplatsens text. Det lättaste sättet att anpassa textens storlek är att hålla nere Ctrl-tangenten och använda plus- och minustangenterna alternativt snurra på mushjulet. Använder du en Mac-dator håller du nere Command-tangenten istället för Ctrl.

Pdf-format

För att kunna läsa och skriva ut dokument i PDF-format behöver du ha en läsare installerad på din dator.

Om du inte har en PDF-läsare kan du ladda ner en gratis här.