StartSolen
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-06-29
Uppdaterad 2023-04-14 12:18

Adress: Åkragatan 9, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 83 83

E-post: barn.och.utbildning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Huvudbild

Om oss

Solen är en av avdelningarna på Åkra förskola.

Personal och underenheter

Chef

Tillhör enhet

Anknytningar