StartLoppan
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-21 16:14

Adress: Hyttgatan 67, 733 32 Sala

Telefon: 0224-74 82 72

E-post: leila.baker@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Loppan är en av avdelningarna på Emmylunds förskola.