StartSmultronet
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-21 16:09

Adress: Berggatan 18, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 82 55

Fax: .
E-post: smultronet@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Smultronet är en av avdelningarna på Ekorrens förskola. Barnen i Smultronet är i åldrarna 1-3 år.