StartBlåsippan
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-02-01
Uppdaterad 2018-09-21 16:05

Adress: Berggatan 18, 733 35 Sala

Telefon: 0224-74 82 53

Fax: .
E-post: blasippan@skola.sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Blåsippan är en av avdelningarna på Ekorrens förskola. Barnen i Blåsippan är i åldrarna 3-6 år.