Kontaktobjekt
Publicerad 2023-01-01
Uppdaterad 2023-01-04 10:28

Adress: Stora torget 1, 733 30 Sala

Telefon: 0224-74 70 00

Fax: 0224-67 78 00
E-post: kommun.info@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 SALA

Om oss

Valnämnden har 5 ledamöter och 5 ersättare.

Valnämndens presidium

Ordförande: Daniel Hedlund (S)
Förste vice ordförande: Bengt Larsson (C)
Andre vice ordförande: Andreas Andersson (SD)

Förtroendemannaregistret

Register över nämndens samtliga förtroendevalda ledamöter och ersättare. Innehåller kontaktinformation och uppgifter om aktuella politiska förtroendeuppdrag i Sala kommun.

Valnämndens ansvar

Valnämnden (VN) ansvarar för kommunens uppgifter inom området val i enlighet med bestämmelserna i vallagen (2005:837), kommunallagen (2017:725), folkomröstningslagen (1979:369) och lagen om kommunala folkomröstningar (1994:692) eller annan författning som ankommer på nämnden.

Valnämnden svarar enligt gällande valförfattningar för genomförande av;

  • val till riksdag, region- och kommunfullmäktige, Europaparlamentet samt eventuella extra val,
  • rådgivande folkomröstning enligt regeringsformen, - kommunal folkomröstning.

Valnämnden ansvarar för alla de administrativa uppgifter som behövs för att ett val ska kunna genomföras. Det innebär bland annat att;

  • föreslå indelning i valdistrikt,
  • tillhandahålla vallokaler,
  • utse röstmottagare,
  • ansvara för förtidsröstningen i kommunen,
  • genomföra den preliminära rösträkningen, dels på valkvällen, dels på onsdagen veckan efter valdagen,
  • verka för att underlätta allmänhetens deltagande i val.