StartRansta nya skola, förskola och idrottshall
Projekt – Status: Avslutad
Publicerad 2017-10-26
Uppdaterad 2021-12-30 08:48
Välkommen till projektsidan för Ransta nya skola, förskola, bibliotek och idrottshall. Här kan du följa arbetet och få information i takt med projektets utveckling.
Projektbild

Ransta skola och förskola planeras för sammanlagt 230 barn och elever. Den ska också förberedas för utbyggnad om behovet av platser ökar i framtiden. Ambitionen är att skolan och förskolan ska stå färdig till årsskiftet 2018/2019 och då leva upp till kraven för att få kallas för miljöbyggnad.

Ransta förskola och skola invigt

Den 9 januari 2019 var det officiell invigning av Ransta nya förskola och skola.

Under en högtidlig ceremoni, med barnen och eleverna i fokus, invigdes Ransta nya förskola och skola.

Kommunalråd Anders Wigelsbo höll invigningstal och öppnade traditionsenligt invigningsbandet.

Utöver invigningsceremonin hade barnen en vanlig skoldag med full ordinarie verksamhet.

Läs som nyhet

Nyhet: Ransta förskola och skola invigt

Publicerad 2019-06-20

Minirapport juni 2019

Produktion

Mark:

 • Asfaltering av det som kvarstår på norra entrésidan samt skolgården kommer utföras v. 26
 • Konstgräs kommer läggas på fotbollsplanen v.27.
 • Finplanering pågår
 • Växter planeras att planteras i augusti.

Bygg:

 • Miljöbod samt uteläktare är stort sett klara
 • Ytterligare två förråd ska uppföras innan semestern

Övrigt

 • Förbesiktning mark kommer att utföras 3 juli
 • Slutsamråd är planerat till 28 augusti
 • Projektet beräknas att vara klart till 30 augusti
Glad sommar önskar projektet
Dokument
Publicerad 2019-04-15

Minirapport april 2019

Mark

 • Mark har påbörjat arbeten med förskolegården, den beräknas färdigställas inom 2–3 veckor.
 • Norra entrésidan, VA arbeten påbörjas vecka 16.

Rivning

 • Tungrivning av Etapp 3–4 pågår för fullt.
 • Tungrivningen är planerad att vara färdigt i mitten utav maj.

Övrigt

 • Visualisering av solceller planeras att starta efter påsk.
Dokument
Publicerad 2019-03-07

Minirapport februari-mars 2019

Mark

 • Mark planerar att starta upp arbetena i början på april

Rivning

 • Tungrivning utav Etapp 2, förskolan är klar
 • Asbestsanering utav skola är klar
 • Tungrivning av Etapp 3–4 pågår för fullt

Övrigt

 • Platsbesök av byggnadsinspektör, miljöinspektör samt KA genomfördes 2019-03-06.
 • Glasmästare håller på att ta fram ett förslag på inglasning för Sova ute.
Dokument
Publicerad 2019-01-10

Kö till invigningen av bibliotek och idrottshall

Flera hundra förväntansfulla besökare köade utanför Ranstas nya bibliotek och idrottshall när byggnaden invigdes på onsdagskvällen den 9 januari.

Läs som nyhet

Nyhet: Kö till invigningen av bibliotek och idrottshall

Publicerad 2019-01-09

Ransta förskola och skola invigt

Den 9 januari 2019 var det officiell invigning av Ransta nya förskola och skola.

Under en högtidlig ceremoni, med barnen och eleverna i fokus, invigdes Ransta nya förskola och skola.

Kommunalråd Anders Wigelsbo höll invigningstal och öppnade traditionsenligt invigningsbandet.

Utöver invigningsceremonin hade barnen en vanlig skoldag med full ordinarie verksamhet.

Läs som nyhet

Nyhet: Ransta förskola och skola invigt

Publicerad 2019-01-07

Invigning av Ranstahallen och biblioteket

Den 9 januari invigs Ranstahallen och biblioteket i Ransta.

Den 9 januari invigs Ranstahallen och biblioteket i Ransta.

 • Invigningstal av bland annat Anders Wigelsbo kommunalråd och Per Larsson kultur- och fritidsnämndens ordförande.
 • Presentation av de nya konstverken med konstkonsulent Linda Wallenberg.
 • Musikunderhållning av kulturskolans elever.
 • Mingel med tilltugg.
 • Visning av den nya idrottshallen och biblioteket.
 • Tipspromenad med start och mål i biblioteket. Priser utlottas.

Möjlighet till rundvandring pä den nya skolan kommer att finnas.

Onsdag 9 Januari, kl. 16:30–19:00
Kärrbäcksbovägen 27 Ransta

Varmt välkomna hälsar kultur– och fritidsnämnden

För mer information

Roger Nilsson kultur- och fritidschef, tfn 0224–74 78 21, roger.nilsson@sala.se

Publicerad 2018-12-20

Slutbesked

Nu har vi har fått ett interimistiskt slutbesked för skola och idrottshall och fastighetsenheten har tagit över driftansvaret av lokalerna den 18 december. 

Bifogat finns några bilder från när barnen var och tittade på sina nya lokaler.

Barnen testar väggklättring i deras nya lokaler.

Barnen testar väggklättring i deras nya lokaler.

Publicerad 2018-12-19

Inbjudan till invigning av Ranstahallen och biblioteket

Onsdag 9 Januari, kl. 16:30–19:00.
Kärrbäcksbovägen 27 Ransta

 • Invigningstal av bland annat Anders Wigelsbo kommunalråd och Per Larsson kultur- och fritidsnämndens ordförande.
 • Presentation av de nya konstverken med konstkonsulent Linda Wallenberg.
 • Musikunderhållning av kulturskolans elever.
 • Mingel med tilltugg.
 • Visning av den nya idrottshallen och biblioteket.
 • Tipspromenad med start och mål i biblioteket. Priser utlottas.

Möjlighet till rundvandring pä den nya skolan kommer att finnas.

Varmt välkomna hälsar kultur– och fritidsnämnden

För mer information

Roger Nilsson kultur- och fritidschef, tfn 0224–74 78 21, roger.nilsson@sala.se

Dokument
Publicerad 2018-12-07

Lucka nummer 5

Som lucka nummer 5 fick Adventskalendern i Ransta och ett 60-tal ranstabor en förhandsvisning av ett av konstverken som nu håller på att installeras vid Ranstahallen.

Konstpedagogen Sofie Johansson hade lånat med sig skulpturen ”Igelkott” av Katarina Sundkvist Zohari.

Konstverket inspirerade till nya fantasidjur som både barn och vuxna skapade av färgade papper och tapetprover. Kollagen kommer att visas i en utställning i Ranstahallen under invigningen den 9 januari. 

Lucka 5 i adventskalendern

skulpturen ”Igelkott” av Katarina Sundkvist Zohari

både barn och vuxna skapade av färgade papper och tapetprover

Publicerad 2018-11-01

Projektinformation, november 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Hiss montage
 • El komplettering
 • Rör komplettering
 • Snickerier
 • Innerdörrsmontage
 • Storköksinrede


Idrottshall

 • El komplettering
 • Brand- och inbrottssäkerhet
 • Idrottsinrede
 • Ytskikt golv

Kommande händelser

 • Egenprovningar, samordnadprovning – Idrottshall
 • Egenprovningar, samordnadprovning- Skola

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag till fredag mellan Kl. 07.00-16:00

Dokument
Publicerad 2018-10-02

Projektinformation, september 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Undertaksmontage
 • Arbete med inredning av skolan & förskolan tillsammans med verksamheten
 • Ytskikt golv
 • Ytskikt storkök
 • El komplettering-armaturmontage
 • Innerdörr/glasparti montage

Idrottshall

 • Målning innerväggar
 • Sportgolv
 • El dragningar
 • Rör montage fläktrum

Kommande händelser

 • Ytskikt golv/duschrum. Akustiktak – Idrottshall
 • Snickerier, rör kompletteringar– Skola

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag till fredag mellan Kl. 07.00-16:00

Dokument
Publicerad 2018-08-27

Projektinformation, augusti 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Utvändig panel
 • Brand- och inbrottssäkerhet
 • Spackling och målning av innervägg
 • Montage av solceller
 • Undertaksmontage
 • Arbete med inredning av skolan & förskolan tillsammans med verksamheten

Idrottshall

 • Innerväggsmontage
 • Montage av akustikpanel
 • Montage av skärmtak vid biblioteket
 • Plåtarbete på fasad

Kommande händelser

 • Installationer – Idrottshall
 • Massagolv – Storkök

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag till fredag mellan Kl. 07.00-16:00

Dokument
Publicerad 2018-06-29

Projektinformation, juni 2018

Projektet önskar alla en riktigt trevlig sommar!

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Utvändig panel
 • Innerväggsmontage
 • Montage av installationer
 • Spackling och målning av innervägg
 • Markarbeten

Idrottshall

 • Isolering och taktäckning
 • Utvändig panel
 • Montage av undertak

Kommande händelser

 • Fortsatt arbete med verksamheten gällande inredning av nya skolan & förskolan
 • Fortsatt arbete med konst
 • Innerväggsmontage – Idrottshall
 • Ytterligare installationer – Skola

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag till fredag mellan Kl. 07.00-16:00

Dokument
Publicerad 2018-05-28

Projektinformation, maj 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Utvändig panel
 • Innerväggsmontage
 • Montage av installationer
 • Spackling av yttervägg

Idrottshall

 • Montage ytterväggar
 • Isolering och taktäckning

Kommande händelser

 • Fortsatt arbete med verksamheten gällande inredning av nya skolan & förskolan (Bild nedan från studiebesök i Uppsala)
 • Målning av yttervägg - Skolbyggnad
 • Fasadarbete – Idrottshall
 • Markarbeten

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag–fredag kl. 07–16.

Dokument
Publicerad 2018-05-14

Lekfulla skulpturer blir en del av Ransta nya skola

Nu har arbetet med den konstnärliga gestaltningen för Ransta nya skola startat.

En grupp skulpturer kommer att installeras utanför och i Ranstahallen. Byggnaden innehåller både bibliotek och idrottshall och skulpturerna har därför tema ”fantasi och rörelse”. Konstverken kommer att bli en spännande del av byggnaden och platsen. De väljs särskilt för barn och unga att upptäcka och fantisera kring. Under dygnets mörka timmar bidrar ljussättning av skulpturerna till platsens trygghet.

Just nu pågår en intensiv research kring olika konstverk och under försommaren kommer 5-7 verk att väljas av en urvalsgrupp. Urvalsgruppen består av arkitekt, landskapsarkitekt, konstkonsult samt av representanter från skolan, biblioteket, kultur- och fritidsförvaltningen, bygget och civilsamhället. Konstnärerna bakom skulpturerna är professionella och flertalet bor och verkar i närregionerna. Konsten installeras och invigs samtidigt med byggnaden.

Skulpturerna i Ransta är en del i Sala kommuns arbete med den så kallade 1%-regeln. I Sala kommuns konstpolicy är målet att avsätta 1% av den totala byggnadskostnaden för konstnärlig gestaltning – konst i offentlig miljö. Syftet med den offentliga konsten i Sala kommun är att berika och förbättra den offentliga miljön, såväl inomhus som utomhus.

Publicerad 2018-04-27

Projektinformation, april 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Invändig isolering ytterväggar
 • Utvändig läkt + panel

Idrottshall

 • Takplåtsmontage
 • Montage ytterväggar

Kommande händelser

 • Taktäckning - Skolbyggnad
 • Innerväggsmontage – Skolbyggnad
 • Installationer – Skolbyggnad
 • Isolering och taktäckning – Idrottshall

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag–fredag kl. 07–16.

Dokument
Publicerad 2018-03-29

Projektinformation, mars 2018

Pågående arbeten

Skolbyggnad

 • Invändig isolering ytterväggar
 • Utvändig isolering + panel

Idrottshall

 • Montage stålstomme

Kommande händelser

 • Montage av takplåt – Idrottshall
 • Montage av väggelement – Idrottshall
 • Taktäckning - Skolbyggnad
 • Montage av innerväggar – Skolbyggnad
 • Installationer - Skolbyggnad

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta.

Produktionsledning finns på plats måndag–fredag kl. 07–16.

Dokument
Publicerad 2018-02-13

Trafiksäkerhetsåtgärder – Ransta nya skola

Vi har haft ett möte om den farliga trafiksituationen vid förskolan och skolan med representanter från Fastighetsenheten, Sala kommuns trafikhandläggare, projektledaren, Byggdialog samt rektorerna från Ransta skola och förskola.

För att kunna garantera barnens säkerhet så tvingas vi att ytterligare reglera möjligheterna att köra bil i anslutning till skolområdet. Vi hoppas på förståelse för detta, eftersom det ju gäller barnens trygghet.

 1. Nya trafikskyltar ska sättas upp snarast.
 2. Bussen behöver, av säkerhetsskäl för barnen som kliver av fordonet, en vändradie och innanför denna zon kommer det inte att vara tillåtet att hämta och lämna med bil.
 3. Dessutom så är från vändzonen och in till skolan en väg avsedd bara för räddningstjänsten och för leveranser. Där är det inte heller tillåtet att parkera, eftersom det då blir omöjligt att komma fram för till exempel ambulans och brandbil.
 4. Det blir tre parkeringsplatser för personalen längst norrut. Och platsen där man kan hämta och lämna kommer att finnas mellan dessa parkeringar och containern. Där kan man parkera i högst tio minuter.

Vi hoppas att vi alla kan hjälpas åt för att få det här att fungera, för barnens trygghet. Se även bifogad karta nedan.

Mer information

Skola/förskola

Mellanbjälklaget är gjutet. Gjutningen av betongväggarna på plan 2 påbörjas nu samtidigt som monteringen av stålstommen också påbörjas.

Idrottshallen

Montaget av stålstommen har påbörjats och förberedande arbeten inför gjutning av mellanbjälklag pågår.

Dokument
Publicerad 2017-12-22

God Jul & Gott Nytt År

Projektet önskar er alla en riktigt God Jul & Gott Nytt År. 

Arbetsplatsen är stängd mellan jul och nyår.

Bild från dagens gjutning (21/12-17)

Publicerad 2017-12-04

Gjutning pågår - 4 december 2017

Skola/förskola

Gjutningen av bottenplattan är klar, nu påbörjas montage av stålpelare samt gjutning utav bärande innerväggar i betong.

Idrottshall

Bottenplatta för idrottshallen gjuts denna vecka.

Det kommer att vara fortsatt mycket tunga transporter till byggarbetsplatsen.
 
Gjutning av grund till skola och idrottshall
Arbete pågår: gjutning  av grund till skola och idrottshall.

 

Publicerad 2017-11-08

Inspektion och kontroll före gjutning av grund

I dag har kontrollansvarig samt bygglovsinspektören varit ute på platsbesök för att stämma av inför gjutning.

Ransta skola, inspektion före gjutning av grund
Armering och golvvärmeslingor på plats. Bara att inspektera och kontrollera innan gjutning av grund.
Publicerad 2017-10-11

Projektinformation v. 41 2017

Pågående arbeten

 • Skolbyggnad
 • VA-arbeten under betongplatta
 • Grundläggning
 • Återfyllning mot bef. skola efter rivning

Kommande händelser

 • Installationer i skolbyggnadens betongplatta
 • VA-arbeten i idrottshallens betongplatta

Kontakta projektkontoret

Vårt projektkontor ligger på byggarbetsplatsen, ingång vid östra cykelbanan, Kärrbäcksbovägen 27, Ransta. Produktionsledning finns på plats måndag–fredag kl. 07–16.

Publicerad 2017-09-20

Gamla idrottshallen riven

Pågående rivning av den gamla idrottshallen

Nu har den gamla idrottshallen på Ransta skola rivits

Nu händer det mycket i både projektet och på byggarbetsplatsen. Bygglovet är beviljat och vi har fått ett formellt startbesked för bygget. Förberedelserna för gjutning av skolbyggnadens grundplatta är redan igång liksom pålning för den nya idrottshallen. Rivningen av den gamla idrottshallen avslutas snart genom att stommen monteras ned.

Vi och alla hantverkare ser fram emot att få påbörja skolbygget på allvar!

Publicerad 2017-08-25

Första spadtaget

Video!

Den 25 augusti togs det första spadtaget (i form av en bandklippning) för bygget av en ny skola, förskola, idrottshall och bibliotek av kommunstyrelsens ordförande Carola Gunnarsson (C). Barnen i Ransta grävde upp en skattkista som var gömd på byggområdet.

Publicerad 2017-07-01

Detta händer i sommar

Vad som händer i projektet nu i sommar

 • Vecka 28 kommer projektet att jobba med den tillfälliga hämta/lämna zonen. Samt att vi fortsätter med lokalanpassningar för verksamheten.
 • Vecka 29 hoppas vi på att färdigställa hämta/lämna zonen. Samt att vi kommer att ställa upp bodetablering. 
 • Vecka 30-31 Semesterstängt 
 • Vecka 32 Börjar vi med den invändiga rivningen utav befintliga idrottshallen, samt påbörjar förberedelser av mark inför grundläggning. 
 • Vecka 33 Siktar vi på att kunna börja riva idrottshallen med maskin. 

Trafikanordningsplan (TA-plan)

Vid arbeten i vägområden krävs en tillfällig trafikanordningsplan (TA-plan) som visar hur trafikanordningar, förbiledning av trafik samt vägmärkesuppskyltning är tänkt att se ut. TA-planen har till uppgift att bidra till en säker arbetsmiljö för de som arbetar inom eller intill vägområdet samt att skapa en säkrare trafikmiljö för alla trafikslag. 

Projektets TA-plan visar bl.a. hur cykeltrafiken ska ledas om, hur projektet löser tillfällig hämta och lämna barn samt hur godstrafik till skolan ska se ut under byggtiden. Planen är godkänd av trafikenheten på Sala kommun.

 

Vi i projektet önskar alla en riktigt trevlig sommar!

Publicerad 2017-06-07

Kontrakt undertecknat

Kontrakt för produktionsfas

Onsdagen den 7 juni så har Jörgen Sundhäll, vd för ByggDialog och Sala kommuns samhällsbyggnadschef Anders Almroth skrivit kontrakt för fas 2 i projektet med att bygga nya Ransta skola. Fas 2 är själva produktionsfasen som innebär att man snart börjar riva gamla byggnader och att nya börjar byggas. Totalt investeras 135 miljoner kronor i bygget av Ransta skola som även innefattar en förskola, idrottshall och bibliotek.

Jörgen Sundhäll, vd för ByggDialog och Sala kommuns samhällsbyggnadschef Anders Almroth tar i hand på fas 2 i byggprojektet.
Jörgen Sundhäll, vd för ByggDialog och Sala kommuns samhällsbyggnadschef Anders Almroth tar i hand på fas 2 i byggprojektet.
Publicerad 2017-05-30

Bygglovsansökan inlämnad

Tisdagen den 30 maj så lämnade projektledningen för bygget av den nya skolan bygglovshandlingarna till kommunen. Det finns nu skisser som visar hur den nya anläggningen kommer att se ut. Tanken är att första spadtaget för den nya skolanläggningen ska tas i augusti, efter semestrarna. Kommunen har avsatt 135 miljoner kronor för bygget av den nya skolan som även får ny förskola, idrottshall och bibliotek.

Eleverna kommer att gå kvar i den gamla skolan samtidigt som den nya byggs. Planen är att kunna riva den gamla skolan under vårterminen 2019, när den nya skolanläggningen då beräknas stå klar. Under byggtiden ersätts biblioteket av en bokbuss. Och eftersom gymnastiksalen rivs först så kommer gymnastiklektionerna att bedrivas i särskilda "rörelserum" i den gamla skolbyggnaden fram tills den nya idrottshallen står klar.

Att det byggs nya skolor är ovanligt. Ransta nya skola är den första som byggs i kommunen på 20 år. Här ges plats för 130-160 elever och 80-100 förskolebarn. Och snart ska en ny skola till, Vallaskolan, börja byggas. Det är en investering på ytterligare 200 miljoner kronor som är tänkt att ge plats för 450 elever från förskola till och med årskurs sex.

Publicerad 2017-05-22

Möten på projektkontoret

Måndagen den 22 maj hände en hel del i projektet. Det var fullt med möten på projektkontoret precis som det brukar vara på måndagar. Följande möten har löpt under dagen:

 • Möte med bygglov för att stämma av nivå på handlingar till bygglovsansökan.
 • Genomgång av hur kontraktet kommer att se ut  (inför ett genomförande).
 • Möte om utemiljöns omfattning.
 • Projekteringsmöte för aktuella frågor.
 • Arbetsmöte om nivå på inbrott och passage.
 • Möte med kommunens nya kommunikatör Robert Österlind.
 • Genomgång av projektets eventuella risker.

Detaljplanen har vunnit laga kraft, vilket underlättar för projektet att planera vidare. Detta firades med tårta i anslutning till projekteringsmötet.

Publicerad 2017-05-08

Riskanalys, möte och status - Maj

Måndagen den 8 maj 2017 genomfördes uppföljningsmöte med elevhälsan och fackliga representanter samt trafik/utemiljö. Projektet genomförde även en riskanalys.

Informationsträff inför evakuering och byggstart samt en APD-plan (arbetsplatsdispositionsplan).

En ADP-plan visar tänkt inhägnad för byggarbetsplatsen, tillfälligt hämta och lämna, byggbodar samt tillfälliga rörelsedum med duschbodar. Platskontoret kommer att inrymmas i befintliga skollokaler och planeras i samråd mellan entreprenör och verksamhet. Projektet planerar att etableras på plats efter skolavslutningen.

Mingel- och informationsmöte måndagen den 8 maj 2017

Måndagen den 8 maj 2017 klockan 18–19 är det mingel- och informationsmöte på skolgården i Ransta. Projektgruppen kommer att berätta mer om projektet, den kommande evakueringen, rivning samt tider.

Status i projektet

 • Entreprenörer, projektörer, verksamheten, förvaltning och beställare har samverkat i en kreativ miljö.  
 • Vi har arbetat gemensamt i tvärfunktionella grupper för att fördjupa oss i funktioner och användningsområden.
 • Vi har bearbetat inkomna synpunkter och önskemål från verksamhet och övriga intressenter och fångat upp bra idéer.
Publicerad 2017-04-18

Statusredovisning April

Status i projektet

Projektet håller på med tidiga dagsljus och energiberäkningar för att säkerställa miljöbyggnadskraven.
Just nu utreds hur stor solcellsanläggning som är lämplig utifrån byggnadens utformning och placering.

 • På projektdag den 18 april 2017 gick vi genom  ”Visuell samordning”. Här går vi gemensamt igenom och samordnar 3D modeller för bästa tänkbara byggbarhet.
 • Informationsbrev 17 april: Information om Ransta nya skola, förskola och idrottshall
 • Den 10 april 2017 träffade projektet sakkunniga inom områdena tillgänglighet, brand och lås. Mötet handlade om lås och beslagning för byggnaderna.
 • Kommunstyrelsen fattade den 4 april 2017 ett positivt beslut gällande projektet. Ladda ner: Protokollsutdrag kommunstyrelsen 170404 KS § 57
 • Hinderbanan är snart slutbesiktad. Skolan kommer att hålla en invigning efter påsk. Bild hinderbana Bild hinderbana
 • Vecka 15 börjar projekteringen.

I samråd med skola och förskola har beslut fattats att spegelvända planlösningen, för att passa förskolan och skolan bättre, med hänsyn till utemiljön och skolans närhet till skogen. 

Nästa informationsträff: Ransta den 8 maj 2017 gällande evakuering och byggetablering.

 • Bilder  (projektets webbalbum med bilder).
Publicerad 2017-03-18

Mingelmöte 20 mars

Mingelmöte 20 mars för alla intresserade.

Måndag 20 mars kl. 18.00 bjuder Sala kommun och övriga i projektet in till mingel och information i Ransta.

Tack alla ni som kom och minglade med projektet 20 mars. Nästa träff kommer vara 8 maj och då kommer projektet informera mer om etablering av byggarbetsplats och hur den kommer att påverka verksamheten. Mer information om detta när det närmar sig.

Status i projektet är att det pågår förankring med verksamheten och planering inför projekteringsstart.

Publicerad 2017-02-01

Projektstart

Projektstart planeras till 10 april

Projektstarten planeras till 10 april då kommunstyrelsen beräknas ha tagit det formella beslutet om detaljerna kring skolbygge och idrottshall vid sitt sammanträde 4 april. Vi återkommer efter det med en detaljerad tidplan men utifrån denna planering kommer skolan kunna stå klar under läsåret 18/19

Ny hinderbana snart på plats

Redan nu smygstartar projektet genom att en ny hinderbana byggs vid skolan. Den kommer att bestå av sju olika hinder där barnen kan klättra, balansera, springa och krypa. Marken kring hinder som är högre än 60 centimeter kommer att täckas av skyddande bark. Senast i slutet av mars beräknar vi att allt står på plats.

Idrottshall

Projektet har också börjat att ta första stegen i att planera den nya idrottshallen. Det finns ännu inget formellt beslut eller detaljer färdiga men vi förbereder nu underlag för politiker att besluta utifrån.

Biblioteksverksamhet

Tanken är att det nya biblioteket ska integreras i samma byggnad som idrottshallen. Det finns ännu inget formellt beslut och detaljer färdiga ännu, men vi förbereder nu underlag för politiker att besluta utifrån.

Skolverksamhet i gamla skolan under byggtiden

Under byggtiden kommer skolverksamheten att bedrivas samtidigt i den nuvarande skolan. Den rivs delvis vid byggstart och i sin helhet när den nya skolan står färdig om cirka två år.

Publicerad 2017-01-01

Ny projektledare. Detaljplan.

Ny projektledare utsedd

Karin Rosén har utsetts till ordinarie projektledare och Therese Helander till biträdande projektledare för byggprojektet Ransta nya skola och förskola. Karin kan nås på e-postadress: karin.rosen@wahlros.se

Detaljplan för Ransta skola

Mellan den 2 januari och 27 januari ligger detaljplanen för Ransta skola ute för granskning.

Publicerad 2016-12-01

Aktuell bygginformation

Projektet går in i ett något lugnare skede

Projektet Ransta nya skola och förskola går just nu in i ett något lugnare skede. Fram till den 9 januari kommer inga nya projekteringsmöten att hållas. Under tiden kommer de skisser som tagits fram för skolan och förskolan att sammanställas. Projektet kommer också att räkna ut indikationshyror för ytorna som finns framme.

Från och med 30 november är Karin Rosén tillförordnad projektledare för Ransta nya skola och förskola. Kontakt Karin Rosén, 076-213 31 07

Aktuell bygginformation

13 december startar markarbeten i skogsdungen väster om Ransta skola. I skogen byggs en hinderbana/aktivitetsslinga som ett komplement till skolgården. Den kommer också att kunna nyttjas av allmänheten utanför skoltid. I det första skedet kommer arbetet att omfatta slingan och under våren 2017 kommer hinder att placeras ut. Vi återkommer med mer information senare.

Arbetena bedrivs mellan 13 och 22 december. Mellan jul och nyår sker inga arbeten med hänsyn till närboende. Den sammanlagda arbetstiden är cirka 3 veckor.

Arbetet sker under vardagar mellan 06.30 och 16.00 enligt Naturvårdsverkets vägledning för Buller från byggplatser.

Arbetet kommer att anslås på anslagstavla utanför rektorns expedition på skolan, föreståndarens expedition på förskolan och vid biblioteket i skolan.

Publicerad 2016-11-01

November 2016: lösningsförslag

Arbete att ta fram förslag till lösningar

Projektet arbetar i så kallade projekteringsmöten där vi diskuterar och arbetar tillsammans för att få fram förslag till de bästa möjliga lösningarna utifrån ekonomi, funktion och kvalitet. Det gör vi i både större och mindre arbetsmöten för att det ska bli så effektivt som möjligt. Arbetet sammanställs i ett dokument som sedan ligger till grund för fortsatt planering och projektering.

Vi fokuserar just nu på frågor kring hur byggnaden och skolgården ska utformas där vi har fått input från många håll; verksamheterna, andra funktioner i Sala kommun, elever, medborgare och projektmedlemmar.

Vi arbetar också med frågor kring den kommande evakueringen. Här tittar vi just nu på säkerhet, utrymning, avgränsningar, transporter, placering av den nya byggnaden, rivningsprocessen och ekonomi.

Mer om projektet

Uppdragsbeskrivning

Ransta skola och förskola är först ut i raden av flera stora investeringar som Sala kommun planerar att göra när det gäller ny- och tillbyggnader av skollokaler. 

Ransta skola och förskola planeras för sammanlagt 230 barn och elever. Den ska också förberedas för utbyggnad om behovet av platser ökar i framtiden. Ambitionen är att skolan och förskolan ska stå färdig till årsskiftet 2018/2019 och då leva upp till kraven för att få kallas för miljöbyggnad.

Tidplanen förutsätter dock att detaljplan eller bygglov inte överklagas.

Om Partnering

I projektet Ransta nya skola och förskola arbetar vi efter ett arbetssätt som kallas partnering. Det är en etablerad form för att genomföra byggprojekt och innebär att alla parter (beställare, leverantörer, entreprenörer, konsulter, utförare och de som ska använda byggnaden) samarbetar systematiskt. Det gäller hela processen från start, behovsanalys, budget, skisser, ritningar, projektform och byggprocess. Arbetssättet innebär mycket större flexibilitet för den som är beställare av projektet och ger större möjlighet för alla parter att se helheten.

I ett partneringprojekt arbetar alla tillsammans från början till slut. Det ger ofta ett bättre resultat både när det gäller ekonomi, ledtider och användning av lokalerna.

Upphandlad entreprenör i detta projekt är Byggdialog och byggprojektledningsföretaget Wahlros byggprojektledning är partneringledare.

Status

Avslutad

Projekttid start

2016-10-01

Projekttid slut

2019-01-01

Tidplan
 1. Samråd och granskning av detaljplan - Januari 2017
 2. Antagande av detaljplan - Våren 2017
 3. Projektering - Våren 2017
 4. Evakuering
 5. Rivning - Hösten 2017
 6. Byggstart - Hösten 2017
 7. Slutbesiktning byggnader - Årsskiftet 2018/2019
 8. Driftsöverlämning - Årsskiftet 2018/2019
 9. Garantibesiktning - Årsskiftet 2018/2019
Projektbudget

135 mnkr

Projektägare
Styrgrupp
Projektmedlemmar
Beslutsdokument
Projektdokument
Kontakter