StartBoel Simonsson, Bibliotekschef
Kontaktperson
Publicerad 2016-07-15
Uppdaterad 2020-04-27 08:56

Bibliotek i Västmanland

Bibliotek i Västmanland, ett samverkansprojekt mellan folkbiblioteken i Västmanlands kommuner, utvecklar samverkan mellan kommunernas folkbiblioteksverksamhet och ökar servicegraden och tillgängligheten till bibliotekstjänster i hela länet.
www.bibliotekivastmanland.se

Adress: Norra Esplanaden 5, 733 38 Sala
Telefon: 0224-74 77 01
Fax: 0224-67 78 00
E-post: boel.simonsson@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala