StartParaplyprojekt småortsutveckling - Ansökan
Informationstjänst
Publicerad 2019-02-19
Uppdaterad 2021-04-12 16:02

Paraplyprojekt inom Leader Nedre Dalälven som ger föreningar möjlighet att söka stöd till mindre så kallade delprojekt eller aktiviteter upp till 30 000 kronor.

Paraplyprojekt som ger möjlighet att söka stöd till mindre så kallade delprojekt eller aktiviteter med budgetar upp till 30 000 kronor.

Ansökningsförfarandet är förenklat i jämförelse med fullstora leaderprojekt och förväntas därigenom minimera tröskeln till lokalt engagemang. Även små ekonomiska stöd kan föda mycket engagemang och få många positiva resultat i en bygd. Projektet förväntas leda till ökat samarbete och bidra till hållbara lokalsamhällen. Det ska också tillgängliggöra leadermetoden för nya målgrupper.

Syftet med paraplyprojektet är att underlätta för lokala grupper, föreningar och organisationer att tillsammans genomföra aktiviteter för att därigenom skapa bättre förutsättningar och öka engagemanget i den egna orten. Med småort menas här orter som inte utgör kommunernas centralorter.

Exempel på vad ni kan söka projektmedel för

  • Utveckling av mötesplatser
  • Upprustning av en badplats
  • Ett bygdearrangemang
  • En framtidsverkstad
  • En föreläsningskväll
  • En förstudie för ett kommande projekt

Detta är exempel på delprojekt, men det går naturligtvis också att ansöka för helt egna idéer.

Stöd kan sökas för utgifter om maximalt 30 000 kronor. Ett delprojekt får inte innehålla några kostnader för lön, större investeringar eller några intäkter.

Projektgruppen och deltagare arbetar ideellt. Värdet av den ideella tiden ska motsvara minst halva det sökta stödet (ideell tid värderas till 220 kr/h för personer från 16 år och till 50 kr/h för personer mellan 13 och 15 år).

Den ideella tiden redovisas i en blankett och skickas till leaderkansliet när delprojektet redovisas. Delprojekten bör innehålla samverkan och komma många till nytta.

Mer information

Handläggare, Madelene Kjellberg, 0291- 211 80, 070- 271 28 10, madde@nedredalalven.se

Leader Nedre Dalälven 3
Kölnavägen 25, 810 21 Gysinge 

Leader Nedre Dalälven
Leader Nedre Dalälven