StartGröna Villan Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2022-04-04 14:24

Adress: Lasarettsgatan 6, 733 38 Sala
Besökstider: Efter överenskommelse.

Telefon: 0224-74 97 10
Telefontider:

Du kan även ringa på telefon 0224-74 97 13 (Nina) och 74 97 15 (Maria).

Fax: 0224-74 97 14
E-post: beroendemottagning@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Gröna Villan Öppenvårdsmottagningen Stöd och behandling är en kommunal mottagning som erbjuder professionell hjälp/stöd till dig som är över 18 år och som är skriven i Sala kommun.

Vem kan få hjälp på Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vänder oss till personer som har frågor kring, eller oro för, sitt användande av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel och som vill ha hjälp att förändra sin situation. Vi har även stödjande samtal gällande våld i nära relation samt skyddsärenden.

Anhöriga, vänner, arbetskollegor eller andra som påverkas är också välkomna att ringa för rådgivning och stöd.

Man behöver inte ha ett konstaterat problem för att kontakta oss. Vi vill gärna arbeta förebyggande och välkomnar en kontakt redan när man känner en oro.

Du är välkommen från 18 år. 

På Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling träffar du Nina Nordling och Maria Norbäck. 

Vad erbjuder Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

  • Råd, stöd och behandling för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
  • Stödsamtal baserade på MI, MET, HAP, Återfallsprevention och 12-steg
  • Anhörigstöd baserat på bland annat CRAFT, som fokuserar på positiv förstärkning och att belöna små positiva förändringar.
  • 12-stegsinspirerad Behandlingsgrupp med ett behandlingsprogram på 3-6 månader för klienter som gör behandling här på hemmaplan, startar inom kort!
  • Workshops om missbruk och beroende för arbetsgrupper. Vi besöker kostnadsfritt arbetsplatser som lyder under Sala kommun. Vi funderar och diskuterar tillsammans kring missbruk och beroende.

Hur tar jag kontakt med Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vill att det ska vara enkelt att nå oss.

Den personal du möter på mottagningen har tystnadsplikt.

Personalen finns på plats alla vardagar mellan kl. 8.00-16.00 för enklare rådgivning och tidsbokning per telefon.

PS: Vi finns även på Facebook! Sök efter ”Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling”.

Bild

Fasadbild: Öppenvårdsmottagningen Kedjan