StartGröna Villan Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling
Kontaktobjekt
Publicerad 2017-09-12
Uppdaterad 2024-01-11 11:20

Adress: Lasarettsgatan 6, 733 38 Sala

Telefon: 0224-74 97 10
Telefontider:

Öppenvårdens mottagningstelefon: 0224-74 97 10

Fax: 010-1514357
E-post: oppenvardsmottagningen@sala.se
Postadress: Box 304, 733 25 Sala

Om oss

Gröna Villan Öppenvårdsmottagningen Stöd och behandling erbjuder professionell hjälp/stöd till dig som är över 18 år och som är skriven i Sala kommun.

Vem kan få hjälp på Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi vänder oss till personer som har frågor eller oro för sitt användande av alkohol, narkotika, läkemedel eller spel och som vill ha hjälp att förändra sin situation.

Vi har även stödjande samtal gällande våld i nära relation.

Anhöriga, vänner, arbetskollegor eller andra som påverkas är också välkomna att ringa för rådgivning och stöd.

Vi vill gärna arbeta förebyggande och välkomnar en kontakt redan när man känner en oro.

Du kommer antingen i kontakt med oss direkt där du kan få råd och stöd med ett begränsat antal samtal eller så kommer du i kontakt med oss via Vuxenenheten där man kan få ett behovsprövat beslut på flertalet samtal hos oss.

Du är välkommen från 18 år. 

Vad erbjuder Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

  • Råd, stöd och behandling för problem med alkohol, narkotika, läkemedel eller spel.
  • Stödsamtal baserade på MI, MET, HAP, Återfallsprevention och KBT.
  • Anhörigstöd.
  • Stödsamtal för våldsutsatta.
  • Stödsamtal för våldsutövare.

Hur tar jag kontakt med Öppenvårdsmottagning Stöd och Behandling?

Vi har mottagningstelefon mellan 08.00 - 09.00 alla vardagar.

Mottagningens telefonnummer är 0224 - 74 97 10 och är till för er som är nya som vill komma i kontakt med Öppenvården för vuxna. 

Den personal du möter på mottagningen har tystnadsplikt.

 

Öppenvården erbjuder även Träffpunkten som är en mötesplats för dig med missbruks-problematik och/eller psykiska funktionsvariationer. 

Till Träffpunkten kan man komma oanmäld och när du kommer till oss får du inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.

Träffpunkten är öppen tisdagar och torsdagar mellan kl. 12.00 - 13.00.

Bild

Fasadbild: Öppenvårdsmottagningen Kedjan

Relaterade kategorier