Hemsjukvård

Sala kommun • Org.enhet: Äldreomsorg (ÄO)

Senast uppdaterad: 2016-04-26

Senast uppdaterad: 2016-04-26


Meddelandet skickas till vardomsorg@sala.se
CAPTCHA Image
Play CAPTCHA Audio
Refresh Image

Du som har sjukdom eller funktionsnedsättning som gör att du inte på egen hand eller med hjälp av anhöriga kan ta dig till en vårdcentral eller annan vårdgivare kan få sjukvård hemma genom kommunen. Vården ges av sjuksköterska, omvårdnadspersonal, arbetsterapeut/fysioterapeut eller sjukgymnast.

Hemsjukvårdsansvaret

Ansvaret hos kommunen för hemsjukvård och hembesök inom primärvårdens uppdrag till och med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå omfattar

  • personer 18 år och uppåt
  • alla patientkategorier inom primärvårdsuppdraget oavsett diagnos
  • hela dygnet, årets alla dagar
  • både akuta och planerade besök

 För hemsjukvård/hembesök gäller Tröskelprincipen, det vill säga hembesök erbjuds endast den som inte kan ta sig till familjeläkarmottagning/vårdcentral på egen hand eller med stöd. Ansvarig läkare ska finnas inom primärvården.

Värdighetsgarantier

Vi garanterar att du vid smärttillstånd får hjälp av ett team bestående av sjukgymnast, arbetsterapeut och sjuksköterska.